AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Odczyt na konferencji o Ignacym Janie Paderewskim

Konferencja
„Ignacy Jan Paderewski – Wirtuoz przywrócenia Europie Polski. Dziedzictwo wartości dla wyborów dzisiejszych”
Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

NIEDZIELA 19 CZERWCA 2011
Godz. 19.00 Uroczysta msza z udziałem ks. Kardynała K. Nycza – Katedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie

PONIEDZIAŁEK 20 CZERWCA 2011
Godz. 8.30 rejestracja gości, kawa
Godz. 9.00 uroczyste otwarcie konferencji
Przywitanie gości
Wystąpienie Honorowego Prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej w Warszawie,
Kazimierz R. Czekaj Haag
Wystąpienie przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wystąpienie przedstawiciela Komitetu Honorowego Konferencji,
Piotr Ł. Andrzejewski
Wykład inauguracyjny:
Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej i gospodarczej MSZ 9.30 – 9.50
SESJA I. Misja polityczna i obywatelska I. J. Paderewskiego
Przewodniczący – dr hab. Stanisław Gebhardt – słowo wstępne 9.50 – 10.00
1. Polityka zagraniczna Polski od Ignacego J. Paderewskiego do Lecha Kaczyńskiego
- poseł Kazimierz M. Ujazdowski 10.00 – 10.20
2. Działalność Paderewskiego w Lidze Narodów
- dr hab. Stanisław Gebhardt 10.20 – 10.40
3. Miejsce Śląska w myśli i działalności Ignacego J. Paderewskiego
- prof. dr hab. Marian M. Drozdowski (w moderacji)
4. „Mistrz tonów i mąż stanu” – projekcja filmu dokumentalnego
Bogdana Rączkowskiego 10.40 – 11.00
Przerwa na kawę 11.00 – 11.20
SESJA II. Drogi i rozdroża dziedzictwa Europy
Część I, Przewodniczący – S. Ryszard Domański – słowo wstępne 11.20 – 11.25
1. Fides et Ratio Papieża Polaka i duchowa wspólnota narodów
- prof. dr hab. Jan Sochoń 11.25 – 11.45
2. I. J. Paderewski – potrzeba mitu łacińskiej wspólnoty narodów
- prof. dr hab. S. Ryszard Domański 11.45 – 12.05
3. Rosja w Europie: utopia i antyutopia modernizacji
- prof. dr hab. Włodzimierz Marciniak 12.05 – 12.25
4. Czas na zbliżenie cywilizacji: USA, EU, Indie
- prof. dr hab. Stanisław Tokarski 12.25 – 12.45
5. Partnerstwo europejsko-amerykańskie w świetle zderzenia cywilizacji
- prof. Stefan Kurowski (w moderacji)
6. Dyskusja 12.45 – 13.05
Przerwa na lunch 13.05 – 13.45
Część II, Przewodniczący – Stanisław Gebhardt – słowo wstępne 13.45 – 13.50
7. Historyczne europejskie wierzytelności Polski
- dr Józef Szaniawski 13.50 – 14.10
8. Polityczne dziedzictwo Paderewskiego – Front Morges
- Michal Drozdek 14.10 – 14.30
9. Niespełnione dziedzictwo – Stronnictwo Pracy
biała plama polskiej i europejskiej sceny politycznej
- prof. dr hab. Jan Żaryn 14.30 – 14.50
Przerwa na kawę 14.50 – 15.00
SESJA III. Prezydencja Polski w Partnerstwie Europejsko-Amerykańskim
Przewodniczący – prof. Adam Budnikowski, rektor SGH – słowo wstępne 15.00 – 15.05
1. Transatlantycka integracja kapitału – środowisko bankowe
- prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński, NBP 15.05 – 15.25
2. Pomoc USA dla demokratyzacji i rozwoju Europy
- dr Piotr Ogrodziński, MSZ 15.25 – 15.45
3. Transatlantycka wymiana handlowa
- dr Andrzej Byrt, MTP 15.45 – 16.05
4. Suwerenność konsumenta na rynku finansowym
- ruch SKOK w Unii i USA
- dr Janusz Szewczak 16.05 – 16.25
5. Perspektywy dla współpracy gospodarczej i politycznej w Regionie Europy Środkowo-północnej
- prof. dr hab. Tomasz Dołęgowski 16.25 – 16.45
6. Dyskusja i podsumowanie dnia
- S. Ryszard Domański 16.45 – 17.00
Podwieczorek i kawa 17.00 – 17.30
KONCERT SPECJALNY W PAŁACU PREZYDENCKIM 18.00

WTOREK 21 CZERWCA 2011
Godz. 9.30 rejestracja gości, kawa
SESJA IV. Ignacy Jan Paderewski – kompozytor i pianista
Przewodniczący – Karol Radziwonowicz – słowo wstępne 10.00 -10.10
1. Paderewski – kompozytor przełomu romantyzmu i modernizmu
– dr Bogusław Raba 10.10 – 10.40
2. Symfonia „Polonia” – refleksje dyrygenta
– Jerzy Maksymiuk 10.40 – 11.00
3. Ignacy J. Paderewski w przestrzeni muzycznej kultury Ukrainy
– Prof. Lidia Szubina 11.00 – 11.20
4. Pianistyka Paderewskiego
- prof. dr hab. Irena Poniatowska 11.20 – 11.40
5. Paderewskiego technika pianistyczna
- panel: J. Kański, J. Popis 11.40 – 12.00
Przerwa na kawę 12.00 – 12.20
6. Sztuka Paderewskiego w opiniach krakowskich krytyków.
– prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz 12.20 – 12.35
7. Paderewski w oczach Ludwika Bronarskiego
– Magdalena Oliferko 12.35 – 12.50
8. Dyskusja 12.50 – 13.10
Przerwa na lunch 13.10 – 14.00
SESJA V. Pamięć i pamiątki
Przewodniczy – Maria Cieśla
1. Obchody rocznic I. J. Paderewskiego
– Hanna Kielich-Rainka 14.00 – 14.15
2. Międzynarodowy Konkursy Pianistyczne im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
– Henryk Martenka 14.15 – 14.30
3. Sposoby widmowej rekonstrukcji nagrań archiwalnych I. J. Paderewskiego
– Jerzy Walczak 14.30 – 14.45
4. Warszawska kolekcja pamiątek po I.J. Paderewskim – historia i współczesność
- Xymena Pilch-Nowakowska 14.45 – 15.00
5. Źródła do badania działalności politycznej I.J. Paderewskiego w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie
- Adam G. Dąbrowski 15.00 – 15.15
6. Materialne ślady życia i obecności Paderewskiego na Podolu (Kuryłówka i Żytomierz).
- Jerzy Stankiewicz 15.15 – 15.30
Przerwa na kawę 15.30 – 15.45
7. Powstanie Sali Paderewskiego w Muzeum Polskim w Chicago
- dr Teresa Kaczorowska 15.45 – 16.00
8. Dokumenty i fotografie I.J.Paderewskiego w Muzeum Polskim w Ameryce
- Jan Loryś , Maria Cieśla, Halina Misterka 16.00 – 16.15
9. Paderewski Chicago Connection
- Victoria Granacki 16.15 – 16.30
10. Paderewski w Kalifornii
- Marek Żebrowski 16.30 – 16.50
11. Więzi Ignacego I.J. Paderewskiego ze Szwajcarią
- dr Jan A. Konopka (w moderacji)
12. Spektakl audio – Amerykańskie spotkania z Paderewskim
- Jerzy Tuszewski 16.50 – 17.30
13. Podsumowanie konferencji – Karol Radziwonowicz 17.30 – 17.40
Kawa 17.40 – 18.00
KONCERT KAMERALNY KOŃCZĄCY KONFERENCJĘ
Le Meridien Bristol Hotel
Kwartet Smyczkowy. W programie utwory Ignacego Jana Paderewskiego 18.00 – 18.40

Konferencji towarzyszyć będą następujące wydarzenia:
1. CYKL AUDYCJI W RADIOWEJ JEDYNCE
2. WYSTAWA organizowana przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie i Żytomierskie Obwodowe Muzeum Literackie – opiekun wystawy Elwira Gilewicz
PREZENTACJA NOWYCH PUBLIKACJI
1. ALBUM – „Ignacy Jan Paderewski – Z panteonu wielkich Polaków” (z płytą CD)
2. PREMIERA NOWEGO MAGAZYNU (zwiastun) – „Fenomen Polska”, NeoMedia 2011
3. Polsko-angielska książka dla dzieci – „Ignaś. Chłopiec z kolorową głową. The Boy with the Colorful Head.”, Anna Mycek-Wodecki
4. Paderewski in California, Marek Żebrowsk
2011-06-18

Wykład na konferencji na Litwie

Program
Konferencji ,,Wiekowe tradycje w nowym kontekscie“
w Krożach (Żmudź, Litwa), 15-17 czerwca 2011 r.


Środa, 15 czerwca 2011

do godz. 17.00
- Przyjazd do Centrum Kultury im. M. K.Sarbiewskiego w Krożach, zakwarterowanie
godz. 18.00 - kolacje
godz. 9.00 - Spacer po Krożach
godz. 20.00 – spotkanie z organizatorami Konferencji

Czwartek, 16 czerwca 2011

godz. 12.00 – otwarcie Konferencji. Występ zespołu ,,Horrendus“
godz. 12. 15 – powitalne słowo Mera Samorządu Kelmė
godz. 12.25 – przedmowa, prof. Eugenija Ulčinaitė, Uniwersytet Wileński
godz. 12.50 - prelekcja ,,Maciej Kazimierz Sarbiewski z Mazowsza i pamięć o nim na ziemi rodzinnej“, dr Teresa Kaczorowska, prezes Academia Europaea Sarbieviana,
Sarbiewo, woj. mazowieckie, Polska
godz. 13.20 - prelekcja ,,Wartości chrześcijańskie w twórczości M. K.Sarbiewskiego“,
Ona Daukšienė, Uniwersytet Wileński

godz. 13.50 – przerwa na kawę

godz. 14.05 – prelekcja ,,Baboszewo – rodzinna gmina M. K.Sarbiewskiego“,
Wiesław Przedpełski (wójt gminy Baboszewo)
godz. 14.25 - prelekcja ,,Barokowa poezja M. K. Sarbiewskiego“, dr. Živilė Nedzinskaitė, Wileński
Uniwersytet Pedagogiczny
godz. 14.50 – dyskusja
godz. 15.20 - podsumowanie Konferencji. Literackie kompozycje muzyczne.
godz. 16.00 - obiad
Czas wolny, zagospodarowany przed opiekunów
godz. 19.00 -20.00 – kolacja

Piątek, 17 czerwca 2011

godz. 6.30 - śniadanie
godz. 7.00 – wyjazd do Wilna
godz. 11.00 – zwiedzanie Uniwersytetu Wileńskiego
godz. 13.00 – obiad
(wycieczka po Wilnie wg. propozycji)
2011-06-14

Z Konopnicką na rodzinnej Suwalszczyźnie

Teresa Kaczorowska, w ramach literackich odwiedzin rodzinnej Suwalszczyny w dniach 13-14 czerwca, wygłosi kilka prelekcji multimedialnych na podstawie swojej książki "Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska". Autorka zaprasza na spotkania:

13 czerwca 2011
- godz.8:00 - z uczniami klas IV - VI w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie
- godz.10:00 - z uczniami klas IV - VI w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie
- godz. 18:00 - spotkanie w ramach "Czwartków Literackich" w Miejskim Domu Kultury w Augustowie

14 czerwca 2011
- godz. 9:50 - I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
- godz. 17:00 - Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
2011-06-10

O Marii Skłodowskiej –Curie w Lądku Zdroju

Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju zaprosili 7 czerwca 2011 roku, o godz. 11.45, dr Teresę Kaczorowską, aby przy okazji pobytu leczniczego w tym mieście, wygłosiła dla trzecich klas tej szkoły multimedialny odczyt na podstawie jej książki "Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza".
2011-06-10

XXII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE

Program:

XXII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE
(9 czerwca 2011)


- godz. 9.00 – przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.00 – 12.00 - X Opinogórskie Spotkanie Literackie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z Krzysztofem Karaskiem, prowadzi dr Teresa Kaczorowska (w tym samym czasie także spotkania autorskie pisarzy z uczniami szkół gminy Sońsk i zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu)

- godz. 13.00 – złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.30 - rozstrzygnięcie VI Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” (w dwóch kategoriach: dla młodzieży i dorosłych) - jurorzy: Darek Foks (przewodniczący), Teresa Kaczorowska, Marek Piotrowski

- godz. 14.00 -14.30 - koncert

- godz. 15.00 – obiad

- godz. 16.00 – benefis poety Stefana Chojnowskiego z okazji 85. urodzin, w programie m.in. laudacja Teresy Kaczorowskiej i montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie

- godz. 20.00 – pożegnalne ognisko


Organizatorzy:
- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
- Związek Literatów na Mazowszu

Współorganizatorzy:
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Gminy w Sońsku
2011-05-25

X Opinogórskie Spotkania z Literaturą

MUZEUM ROMANTYZMU
W OPINOGÓRZE
ul. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel./fax. 023 671 70 25
mr@muzeumromantyzmu.pl,
www.muzeumromantyzmu.pl

Dyrektor
Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze
zaprasza na

X Opinogórskie
Spotkania z Literaturą

gościem będzie

Krzysztof Karasek

prowadzenie dr Teresa Kaczorowska

9 czerwca (czwartek) 2011 r.
godz. 10.00
Dwór Krasińskich

Krzysztof Karasek (ur. 19 lutego 1937 r. w Warszawie). Polski poeta, eseista oraz krytyk literacki. Studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował w 1966 r. na łamach miesięcznika „Poezja” jako poeta. W latach 1967 – 1971 był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Orientacje”. W latach 1972 – 1978 pracował w miesięczniku „Nowy Wyraz”, zaś w latach 1983 – 1993 w miesięczniku „Literatura”. Uważany za jednego z wybitnych poetów pokolenia „Nowej Fali”.
2011-05-17

Spotkanie w I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Makowie Maz.

Spotkanie z dr Teresą Kaczorowską i jej książką "Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza" odbędzie się w ramach V Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów i Wychowanków I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim, w dniach 4-5 czerwca 2011 r.

Początek - 4 czerwca 2011 r., godz. 10.00, I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim.
2011-05-17

VII Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program VII Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem
Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(6-8 maja 2011)

PIĄTEK, 6 MAJA 2011
Płońsk-Przasnysz-Czernice Borowe-Rostkowo

- od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
- godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, Gimnazjum nr 2 im. B. Chrobrego), gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka Publiczna), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy, m.in.: Daniel Artymowski (Warszawa), Marek Czuku (Łódź), Leokadia Komaiszko (Liege, Belgia), Stanley Kwiatkowski (Cleveland, USA), Romuald Mieczkowski (Warszawa-Wilno), Janina Osewska (Augustów), Alina Szymczyk (Chicago, USA), Piotr Zemanek (Bielsko-Biała).
- godz.13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana
(„Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa )
- godz. 18.00 – Inauguracja VII Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (sala kina MCK Płońsk)
- Rozstrzygnięcie VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr
Teresa Kaczorowska (Ciechanów)Igor Kantorowski (Płońsk). Prezentacja
nagrodzonych wierszy przez aktora Andrzeja Ferenca
- Koncert Edyty Geppert z zespołem
- Uroczysta kolacja
- godz. 21.00 – Noc poetów oraz spektakl poetycko-muzyczny „Sceny myśliwskie” w oparciu o
poezję M.K. Sarbiewskiego, w wykonaniu grupy teatralnej KARTON z MCK w
Płońsku. Wybór wierszy Igor Kantorowski. Oprawa muzyczna – uczniowie PSM I
st. w Płońsku (MCK Płońsk)

SOBOTA, 7 MAJA 2011
Płońsk-Sarbiewo

- godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Sarbiewa (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z
Mazowsza”)
- godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie VII Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur
Sarbiewskiego” (wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Wprowadzenie: prof.
Janusz Rohoziński z AH im. A. Gieysztora) oraz V Konkursu Recytatorskiego dla
uczniów szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K
Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Andrzeja Ferenca (recytacja poezji M.K.
Sarbiewskiego) i zespołu „Dekameron” z Warszawy
- godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
- godz. 14.30 – Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- godz. 16.30 – Salonik literacki z prof. Elwirą Buszewicz (Uniwersytet Jagielloński)
„Sarbiewski nieprzetłumaczalny? „Latinitas jako walor stylistyczny
poezji sarmackiego Horacego". Degustacja przysmaku regionalnego
(Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku)
- godz. 18.30 – Finał IV Festiwalu Muzyki Barokowej – (kościół św. Michała Archanioła w Płońsku). Koncert w wykonaniu zespołu „Dekameron”.

NIEDZIELA, 8 MAJA 2011
Warszawa-Ciechanów

- godz. 9.00 – wyjazd do Warszawy
- godz. 11.00-16.00 –uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w jego miejscu spoczynku na
Powązkach Warszawskich, poznanie śladów M.K. Sarbiewskiego
- godz. 16.00 - Przejazd do Ciechanowa
- godz. 17.00 – wykład kustosza Lecha Bobiatyńskiego (BUW Warszawie) pt. „Wzlot poetycki;
Horacy, Kochanowski, Sarbiewski, Mickiewicz", koncert (Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w Ciechanowie)
- godz. 18.30 – Ogłoszenie wyników VI Konkursu Plastycznego, otwarcie wystawy
nagrodzonych prac oraz uroczyste zakończenie VII Międzynarodowych Dni M. K.
Sarbiewskiego (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)

Imprezy towarzyszące:
- Festiwal Muzyki Barokowej w Płońsku (10 i 17.04. oraz 7.05.2011, kościoły w Płońsku)
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja wygłoszonych prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 13/2011

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
- Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Parafia w Sarbiewie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Związek Literatów na Mazowszu
- Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Urząd Miasta Płońsk
- Starostw Powiatowe Płońsk
- Zamek Królewski w Warszawie
- Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze”
- Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie/Oddział w Płońsku

Patronat medialny: TVP Kultura, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny”

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2011-04-19

O Katyniu w Radomsku

"Zbrodnia katyńska poprzez losy dzieci polskich oficerów" - odczyt dr Teresy Kaczorowskiej, 13 kwietnia 2011, godz. 12.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku, woj. łódzkie. Zapraszamy.
2011-04-12

Odczyt podczas obchodów tragedii katyńskiej i smoleńskiej

Ciechanowskie Stowarzyszenie Pamięci Zbrodni Katyńskiej
oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Północnego Mazowsza
„Pro Futura’
serdecznie zapraszają na obchody
71. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej
oraz
1. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
w dniach 10, 12 i 13 kwietnia 2011 r.
w Ciechanowie

Program uroczystości

10. 04. 11. (niedziela)
17:00 - złożenie kwiatów na grobie śp. Senator RP Janiny Fetlińskiej cmentarz komunalny przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie
18:00 - Msza Św. w kościele NMP przy parafii p.w. św. Józefa (Fara) w Ciechanowie, ul. Ks. Piotra Ściegiennego ( w mszy uczestniczą poczty sztandarowe)
- po mszy św. odbędzie się koncert w wykonaniu kwartetu „I Solisti di Varsavia”,
recytacja Jarosław Witaszczyk.
W programie Józef Haydn „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”

12. 04. 11 (wtorek)
18:00 - Prelekcja dr Teresy Kaczorowskiej, autorki trzech książek o tematyce katyńskiej, uczestniczki Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego
- koncert poetycko – muzyczny w wykonaniu poetów zrzeszonych w Związku Literatów na Mazowszu oraz Andrzeja Kaluszkiewicza - Centrum Kultury i Sztuki, Kawiarnia Artystyczna, Ciechanów, ul. Strażacka 5

13. 04. 11 (środa)
19:00 – spotkanie przy Krzyżu Katyńskim - modlitwa, apel pamięci oraz złożenie kwiatów
( w uroczystości uczestniczą poczty sztandarowe ). Plac przy kościele Św. Józefa w Ciechanowie, ul. Ks. Piotra Ściegiennego

2011-04-07

Odczyt na konferencji o Polonii w Ameryce Płd.

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3 bl 23. p.315, E-mail: Walglins@ld.onet , tel/fax+48 22 569 68 22 , tel.kom.+48 502 68 68 85
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLACY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
Ethos patriotyczny w warunkach wychodźstwa polskiego

POD PATRONATEM HONOROWYM JEGO MAGNIFICENCJI
KSIĘDZA PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO HENRYKA SKOROWSKIEGO
REKTORA UKSW

8 – 9 KWIETNIA 2011 R.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, bl. 23, aula 107

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Światowa Rada Badań nad Polonią

MODERATOR KONFERENCJI :
Prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZAPROSZONE DO WSPÓŁPRACY I POMOCY ORGANIZACYJNO-FINANSOWEJ KONFERENCJI:
Senat RP, TV Polonia
HARMONOGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK, 8. 04. 2011 R., GODZ. 10.00

CZĘŚĆ OFICJALNA

1. Słowo powitania ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego, Rektora UKSW
2. Wystąpienie Waltera Gołębiewskiego, Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią
3. Wystąpienie Dyrektora Departamentu Ameryk z MSZ - Piotra Ogrodzińskiego
4. Wystąpienie Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią – Macieja Szymańskiego
5. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Longina Komołowskiego
6. Prof. zw. dr hab. Inż. Zbigniew S. Piasek, dr h. c., Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Wielka Encyklopedia Polonii Świata
7. Prof. zw. dr hab. Barbara Piechowiak-Topolska (Uniwersytet Zielonogórski), Wspomnienie o prof. Marii Paradowskiej – specjalistce dziejów Polaków w Ameryce Południowej

GODZ. 12.00-12.15 - PRZERWA NA KAWĘ

GODZ. 12.15 – Inauguracja wystawy fotograficznej Rapa Nui bez tajemnic? O polskich badaniach na Wyspie Wielkanocnej; komentarz prof. zw. dr hab. Zdzisława Ryna

GODZ. 12.30- CZĘŚĆ MERYTORYCZNA KONFERENCJI

8. Mgr Walter Gołębiowski (ŚRBnP), Historyczne aspekty emigracji Polaków do Ameryki Łacińskiej (Brazylii, Argentyny, Chile, Meksyku, Paragwaju, Urugwaju)
9. Ks. dr Roman Nir (Instytut Historii i Archiwistyki Polonijnej, Chicago; były Dyrektor Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, USA), Dzieje Polonii Brazylijskiej na podstawie wybranych roczników Kalendarza „Ludu” i materiałów archiwalnych ks. W. Sojki
10. Dr Eugeniusz Noworyta (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi), Polonia w zmieniającym się świecie. Przykład Argentyny
11. Dr Teresa Kaczorowska (ŚRBnP), Witold Gombrowicz w Buenos Aires (po referacie promocja książki p. Teresy Kaczorowskiej Z Gombrowiczem w Buenos Aires)

GODZ. 14.15-14.45 - PRZERWA NA LUNCH

GODZ. 14.45 - OBRADY POPOŁUDNIOWE

12. Dr hab. Elżbieta Budakowska (IPSiR, Zakład Socjologii Zmian Społecznych, Uniwersytet Warszawski), Etniczność polska w Brazylii z perspektywy badawczej nowego ruchu społecznego
13. Prof. dr hab. Zdzisław Ryn (Uniwersytet Jagielloński), Rola i dorobek USOPAŁ w integracji Polonii Ameryki Łacińskiej
14. Dr Jerzy Achmatowicz (Zakład Iberystyki Uniwersytetu Wrocławskiego), Przyczynek do dziejów Polonii w Chile (lata 40 i 50-60, XX w.)

GODZ. 16.00-16.15 - PRZERWA

GODZ. 16.15-17.30 - DALSZY CIĄG KONFERENCJI

15. Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego), Ignacy Paderewski w Ameryce Łacińskiej
16. Dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (Katedra Politologii i Europeistyki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku), Polak gen. Karol Roloff Miałowski – bohater narodu kubańskiego
17. Dr Artur Trudzik (Szczecin), Południowoamerykańskie tropy w dziejach PRW „NiD” i „Trybuny”

GODZ. 17.30-18.30 - DYSKUSJA PANELOWA

GODZ. 18.30 - KOLACJA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ŚRBNP

GODZ. 19.30 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚWIATOWEJ RADY BADAŃ NAD POLONIĄ

SOBOTA, 9. 04. 2011 R. 2011 R., GODZ. 10.00:

18. Ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dzieje duszpasterstwa polonijnego w Ameryce Łacińskiej
19. Ks. dr Zdzisław Malczewski (ŚRBnP, Brazylia), Duszpasterstwo polskie w Brazylii
20. Dr Anna Popielaryczyk–Pałega (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Działalność patriotyczno-narodowa duszpasterstwa polonijnego w powojennej Argentynie
21. Mgr Wiktor Krzysztof Cygan (UKSW), Józef Anusz – polski działacz w Brazylii - przyczynek biograficzny
22. Mgr Renata Siuda–Ambroziak (Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW), Polonia a wizerunek Polski i Polaków w Ameryce Łacińskiej

GODZ. 12.40- 14.00 - DYSKUSJA PANELOWA
23. Odczyt referatu nadesłanego przez prof. dr Zygmunta Haducha (Universidad de Monterrey, Meksyk), Rola emigracji polskiej w Ameryce Łacińskiej w kształtowaniu dobrego imienia Polski

GODZ. 14.00 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
1. Projekcja filmu zatytułowanego Podziemny świat Wyspy Wielkanocnej
2. Augustowskie Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie na rzecz swojego patrona – prezentacja przygotowana przez młodzież szkoły
3. Wystąpienia pożegnalne organizatorów konferencji – moderatorów głównych – prof. dr hab. Wiesława Jana Wysockiego oraz Prezesa ŚRBnP – Waltera Wiesława Gołębiewskiego

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Światowa Rada Badań nad Polonią, UKSW – Sekretariat Konferencji e-mail: walglins@ld.onet.pl Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, 01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3, bl. 23, p. 315, tel. /fax 48,22 569 6822, tel. kom. +48 502 6868 85.

JĘZYK KONFERENCJI: polski

MIEJSCE ORGANIZACJI KONFERENCJI: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, b. 23, aula 107.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONFERENCJI:

1.Konferencja trwa /dwa dni – piątek, sobota/ 8 – 9kwiecien 2011.

2. W czasie konferencji odbywać się będą: sesje plenarne, dyskusje panelowe oraz otwarte debaty.

3. Szczegółowy program konferencji zostanie podany na stronie internetowej ŚRBnP (http://rpbnp.republika.pl) na tydzień przed rozpoczęciem konferencji. Podstawowe informacje dotyczące zgłoszeń uczestnictwa w tej Konferencji będą tam zamieszczone od 15 marca 2011 r.
4. Dodatkowo Kartę zgłoszenia można przysyłać w terminie do 31 marca 2011 r. na adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Nauk Historycznych I Społecznych, 01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3 bl. 23, p. 315 lub e-mailem: walglins@ld.onet.pl , ewysga@gmail.com

5. Referaty w formie e-mail lub pocztą – na dyskietce CD należy przysłać do 31 marca 2011 r., w języku polskim na adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, ul Wójcickiego 1/3, bl 23. p. 315, 01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3 lub e-mail: walglins@ld.onet.pl

6. Koszt zakwaterowania, koszty podróży i wyżywienia uczestnicy pokrywają w ramach własnych. Nie płacimy również praw autorskich za referaty.

8. Szczegółowe pytania konferencyjne prosimy kierować na adres: 01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3, bl. 23, p. 315, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Katedra Historii, e-mail: wnhis@uksw.edu.pl, walglins@ld.onet.pl tel./fax +48 22 569 68 22.
2011-04-07

O Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie

Podczas uroczystości z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie drugiej Nagrody Nobla - zorganizowanej przez Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Koninie, pod patronatem Prezydenta Miasta Konina - dr Teresa Kaczorowska wygłosi prelekcję o podwójnej Noblistce na podstawie swojej książki "Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza". Uroczystość odbędzie się 5 kwietnia 2011 r., o godz. 12.00, w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Koninie.

Poza prelekcją uczniowie PSM wykonają koncert, zostanie też zaprezentowana wystawa o Polce Wszechczasów.
2011-04-03

O Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim

Odczyt Teresy Kaczorowskiej "O Marii Skłodowskiej-Curie na Mazowszu w stulecie otrzymania drugiej Nagrody Nobla" - MDK w Makowie Mazowieckim, 1 kwietnia, godz. 11.
2011-04-01

IX Opinogórskie Spotkanie z Literaturą

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

zaprasza na
IX Opinogórskie
Spotkanie z Literaturą,

którego gościem będzie

Zdzisław Tadeusz
Łączkowski

prowadzenie dr Teresa Kaczorowska24 marca (czwartek) 2011 r.
godz. 12.00
Dwór Krasińskich

Zdzisław Tadeusz Łączkowski (ur. 27.10.1926 r. w Zawierciu) – polski poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, publicysta i dziennikarz. Studiował w Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pierwsze wiersze napisał w 1948 r. Debiutował w „Tygodniku Literackim” (Lublin, 1950), ale sam Poeta uważa, że właściwym debiutem był druk wierszy w tygodniku „Dziś i Jutro” (1952).

Autor ok. 33 książek i 6 tysięcy artykułów, z których znaczną część poświęcił życiu kulturalnemu i literackiemu kraju. Od 1978r. jako autor felietonów współpracuje z Polskim Radiem i Radiem dla Ciebie.

Silnie związany z regionem, prowadzi działalność pedagogiczną wśród młodych twórców i twórców nieprofesjonalnych. Opiekun klubów literackich na terenie Polski, współpracuje z wieloma ośrodkami kultury i bibliotekami.

Jest laureatem prestiżowych nagród literackich, wielokrotnie odznaczony za działalność regionalną, społeczną i dziennikarską. Jest wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i ZaiKS-u.
2011-03-11

Stulecie Konopnickiej i jej „Roty” w Minneapolis

Komitet Polski
zaprasza w niedzielę 20 lutego 2011 r. 

po polskiej Mszy św.
na wykład dr Teresy Kaczorowskiej o Marii Konopnickiej, a także do wzięcia udziału w konkursie śpiewania „Roty” .
Kolbe Hall, Kościół Świętego Krzyża 
w Minneapolis

W dowolnych kombinacjach:

solo, duet, chór, zespoły klasowe, przyjaciele,
rodzina, kilka rodzin - z akompaniamentem 
i
"a capella", z dowolną interpretacją i ... 

niezbędną miłością do ojczystej ziemi...
Zgłoszenia przyjmuje: 
Ewa Banasikowska tel. 612-308-9054

Niedzielne spotkanie z dr Teresą Kaczorowską sponsorowane przez Komitet Polski, PACIM (Polish American Cultural Institute of Minnesota), Polska Szkole Sobotnia i "Kurier Polski of Minnesota"
2011-03-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja