AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Odczyt w Toruniu

"Sarmata - jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski - największy poeta Europy epoki baroku".

Na ten multimedialny odczyt
dr Teresy Kaczorowksiej
prezes Academii Europaea Sarbieviana

zaprasza

Duszpasterstwo Akademickie "Studnia"
w Toruniu
ul. Piekary 24
13 stycznia 2011, godz. 20.00

Wstęp wolny!
2011-01-05

Nowa publikacja "Cherries are gone" - USA

Dina Lau-Bukowska (Burgas, Bułgaria):
W poezji Teresy Kaczorowskiej podoba mi się forma i oryginalność. Podziwiam ją też za odwagę i prawdziwość - to bardzo cenię.

Józef Pless (Warszawa-Lubeck, Niemcy):
W poetyckim wersie Teresy Kaczorowskiej najważniejsza jest miłość, przyroda i cisza. Jest też miejsce na trwanie i cierpienie, a przede wszystkim obecny jest Bóg. Poetka oddaje nam swoją wrażliwość i przestrzeń, w której słowo staje się poezją. Zapewniam, że historia literatury nie przemknie się tak łatwo obok Jej zamyśleń... W swoich reportażach zmierza się z prawdą historyczną, narodową; w badaniach - z Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim; rozprawę doktorską pisała o polsko-amerykańskim zapomnianym poecie i odkrywcy wczesnych dziejów Polonii w USA Mieczysławie Haimanie; a niedawno ukazały się jej dwie piękne książki: o Marii Skłodowskiej-Curie i o Marii Konopnickiej. Teresa Kaczorowska staje się nad Wisłą coraz jaśniejszą gwiazdą.

Maria Zakrzewska (Chicago, USA):
- Teresa Kaczorowska, poza tym, że jest reporterką i badaczką, jest niezwykle utalentowaną poetką.[…] Większość jej utworów ma charakter bardzo osobisty. Poetka mówi w nich o zachwycie nad pięknem przyrody, kontaktach z innymi ludźmi, o uczuciach, tęsknotach i nadziejach.[…] Poezja jest dla Teresy Kaczorowskiej czymś w rodzaju pamiętnika, w którym notuje nie tylko swoje codzienne przeżycia, wrażenia i doświadczenia, ale także spostrzeżenia i refleksje zrodzone w trakcie licznych podróży. Utwory jej charakteryzuje mądrość, życzliwość dla ludzi […] Tkwi w nich nuta melancholii, ale nie ma smutku. Jest dojrzałość, dużo optymizmu oraz nadziei na przyszłość.

Elżbieta Juszczak (Politechnika w Koszalinie, Polska):
- Teresa Kaczorowska należy do rzadkiego grona poetów, którzy bez skrępowania przywołują pewien katalog wartości – kraj, jako to mówił Różwicz „z raną”, oraz gniazdo i Bóg. Jest dumna ze swojej polskości. Odwołuje się często do kart tragicznej historii, ale i patrzy z nadzieją w przyszłość. Obecnie w literaturze dominuje postmodernizm, w którym takie wartości ulegają zmiksowaniu, albo nawet przedawnieniu i kompromitacji. A Teresa Kaczorowska, gdziekolwiek w świecie jest, przywoluje kraj i nosi w sercu paradygmat polskiego losu …]. Jej poezja to hołd wobec ojczyzny.

Tu kupisz książkę
2011-01-04

Odczyt na konferencji na UAM w Poznaniu

Konferencja naukowa
Trzecia Rzeczypospolita a Polonia i emigracja
9 – 10 grudnia 2010 r.

Program konferencji


9 grudnia 2010 r. (czwartek)
Polonia i emigracja współcześnie

13.00 – 14.00 Zapisy uczestników
14.00 – 14.15 Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji oraz przewodnictwo obrad Prof. n. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz Dyrektor Instytutu Wschodniego
14.15 – 14.30 Opieka nad Polonią i emigracją w PRL i III RP Prof. n. dr hab. Marek Szczerbiński, mgr Krzysztof Wasilewski AWF Gorzów Wlkp.
14.30 – 14.45 Opieka Senatu nad Polonią Prof. dr hab. Dariusz Górecki Uniwersytet Łódzki
14.45 – 15.00 Analiza polityki państwa wobec najnowszych migracji powrotnych. Przypadek Polski Prof. dr hab. Maciej Szczepański Uniwersytet Warszawski
15.00 – 15.15 Polonia i Emigracja Trzeciej Rzeczpospolitej jako nowy wymiar patriotyzmu ks. Prof. n. dr hab. Dominik Kubicki Instytut Wschodni UAM
15.15 – 15.30 Dualizm w środowisku emigracyjnym Dr Małgorzata Wiśniewska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
15.30 – 15.45 Raporty znad zmywaka – polskie tygodniki wydawane na Wyspach Brytyjskich w wersji elektronicznej Prof. n. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
15.45 – 16.00 The Polish schools in Belgium as an illustration of the relationship of Polish immigrants with Belgium and with Poland (referat w j. angielskim) Dr Piqueray Edith Belgia
16.00 – 16.15 Dezintegracja rodziny jako jedna z konsekwencji najnowszych migracji zarobkowych Polaków po 2004 r. Mgr Anna Adrian Szkoła Wyższa “Ateneum” w Gdansku
16.15 – 16.30 Przerwa na kawę
16.30 – 16.45 Polska emigracja we Włoszech po II wojnie światowej Dr Karolina Golemo Uniwersytet Jagielloński
16.45 – 17.00 Wydawcy książek polskich na obczyźnie w latach 90. XX wieku Oskar S. Czarnik Akademia Humanistyczna w Pułtusku
17.00 – 17.15 Polacy na Kaukazie w XIX –XXI w Dr Paweł Olszewski Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
17.15 – 17.30 Mniejszość polska w Republice Białorusi Prof. n. dr hab. Wojciech Śleszyński Uniwersytet w Białymstoku
17.30 – 18.00 Komunikaty: Projekt „Poznajmy Wspólnie Mazurka Dąbrowskiego” Projekty Stowarzyszenia Naukowego „Polska w Świecie” ks. Jan Zalewski (Dania) Mgr Krzysztof Wasilewski (AWF G.W.)
18.00 – 18.30 Dyskusja
19.00 – 21.00 Kolacja


10 grudnia 2010 r. (piątek)

Część I

Z historii Polonii i emigracji

9.30 – 9.45 Przywitanie uczestników i przedstawienie programu drugiego dnia konferencji oraz przewodnictwo obrad Prof. n. dr hab. Dariusz Matelski Instytut Wschodni UAM, Katedra Kulturoznawstwa AHE
9.45 – 10.00 Podstawy prawno-polityczne prawowitej władzy Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie w latach 1939-1990. Prof. dr hab. Eugeniusz S. Kruszewski Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze
10.00 – 10.15 Wizje przyszłości Polski i jej obywateli w programach polskich stronnictw politycznych w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec (1945-1949) Prof. n. dr hab. Wiesław Hładkiewicz Uniwersytet Zielonogórski
10.15 – 10.30 Stronnictwo Ludowe "Wolność" w Obozie Niezłomnych na Uchodźstwie (1945-1970) Prof. zw. dr hab. Romuald Turkowski Uniwersytet Warszawski
10.30 – 10.45 Organizacja opieki nad uchodźcami polskim we Francji w 1940 roku Dr Anna Pachowicz PWSZ Tarnów
10.45 – 11.00 Polacy w Marchii Granicznej, „Poznańskie – Prusy Zachodnie” w okresie międzywojennym Prof. zw. dr hab. Zbigniew Dworecki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
11.00 – 11.15 Działalność Rady Polonii Amerykańskiej w latach 1938-1973 ks. prof. n. dr Roman Nir Akademia Polonijna w Częstochowie
11.15 – 11.30 Prof. Zbigniew Judycki - badacz i popularyzator dziejów Polonii Prof. n. dr hab. Piotr Majer Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
11.30 – 12.00 Działalność firm polonijnych w PRL Dr Dariusz Grala Instytut Wschodni UAM
12.00 – 12.15 Związki pierwszego historyka Polonii Mieczysława Haimana z Ignacym J. Paderewskim i powstanie „Sali Paderewskiego” (Paderewski Room) Dr Teresa Kaczorowska Ciechanów
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 12.45 Kwestia polskiej mniejszości na Litwie w myśli politycznej Unii demokratycznej Mgr Anna Lew Uniwersytet Szczeciński
12.45 – 13.00 Polonia i emigracja w Niemczech w XX i na początku XXI wieku – wybrane aspekty Prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson Instytut Zachodni w Poznaniu
13.00 – 13.15 Polityka PRL wobec Polonii i emigracji Prof. n. dr hab. Piotr Kraszewski Instytut Wschodni UAM
13.15 – 13.30 Działalność wywiadu II RP wśród Polaków w Niemczech Prof. n. dr hab. Henryk Ćwięk Akademia Polonijna w Częstochowie
13.30 – 13.45 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 1950 roku o Sądach Obywatelskich jako element budowy państwa bez terytorium Mgr Karol Siemaszko Uniwersytet Jagielloński
13.45 – 14.45 Obiad

Część II
Kraj i Polonia w walce o zachowanie polskiego
dziedzictwa kulturowego na obczyźnie

15.00 – 15.15 Ochrona polskiego dziedzictwa kultury w prawodawstwie Trzeciej Rzeczypospolitej Prof. n. dr hab. Dariusz Matelski Instytut Wschodni UAM Katedra Kulturoznawstwa AHE
15.15 – 15.30 Działalność polskiej służby konsularnej w III RP na rzecz Polaków w Niemczech Dr Josefina Aleksik Niemcy
15.30 – 15.45 Dziedzictwo kulturowe polskich Kresów Wschodnich i możliwości ich ochrony w III Rzeczypospolitej Prof. n. dr hab. Barbara Kubis Uniwersytet Opolski
15.45 – 16.00 Dziedzictwo i współczesność polskiej diaspory kulturowej w Niemczech Prof. n. dr hab. Maria Kalczyńska Uniwersytet Śląski
16.00 – 16.15 Działalność artystyczna Polaków na Białorusi (1987-2005) jako przykład zachowania i przekazu polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju Prof. n. dr hab. Małgorzata Stopikowska Szkoła Wyższa „Ateneum” w Gdańsku
16.15 – 16.30 Co zostało z „Polskiego Londynu”? (1940 – 1990) Dr Joanna Pyłat PUNO Londyn
16.30 – 16.45 Powstanie i działalność Związku Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gruzji „Polonia” Dr Anna Chudzińska-Parkosadze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
17.00 – 17.15 Podsumowanie konferencji
2010-12-04

Odczyt na Międzynarodowej Konferencji w Żarnowcu

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
W SETNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI MARII KONOPNICKIEJ
Żarnowiec, 27-28 listopada 2010Program:

27 listopada (sobota)

9.45-10.00 Otwarcie Konferencji
10.00-10.30 Jan Bielecki (prawnuk Marii Konopnickiej, Zarząd Główny Towarzystwa im. M. Konopnickiej
w Warszawie), Józef Ludwik Wasiłowski w cieniu znanej córki
10.30-11.00 mgr Maria Rojek (Warszawa), Zrozumieć Konopnicką – komentarz do eseju
11.00-11.30 ks. dr Jacek Nowak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Marii Konopnickiej
relacje z podróży
11.30-12.00 dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Związki Marii Konopnickiej z Ciechanowem i Ziemią
Ciechanowską

12.00-12.30 – przerwa na kawę

12.30-13.00 doc. phdr. Libor Martinek, ph.dr. (Uniwersytet Śląski w Opawie), Maria Konopnicka – dzieje
recepcji w Czechach
13.00-13.30 dr Mariusz Chrostek (Uniwersytet Rzeszowski), Motyw syberyjskiego zesłania w twórczości
Marii Konopnickiej
13.30-14.00 prof. zw. dr hab. Jerzy Jarowiecki (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla
w Krakowie), Maria Konopnicka i jej współpraca z prasą
14.00-14.30 mgr Paweł Bukowski (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu), Kult Marii Konopnickiej
na łamach prasy w 1910 roku

14.30-14.45 – dyskusja

14.45-15.30 – przerwa (obiad)

15.30-16.00 dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Biblioterapeutyczna funkcja
baśni Marii Konopnickiej
16.00-16.30 dr Maria Jazowska-Gumulska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Antropologia dziecka
i dzieciństwa w twórczości Marii Konopnickiej
16.30-17.00 mgr Barbara Bukowska (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu), Edycje książek
Marii Konopnickiej na rynku wydawniczym w latach 2000-2010

17.00-17.15 – przerwa na kawę


17.15-17.45 mgr Krzysztof Kołtun (Chełm), Echa Romantyzmu i Pozytywizmu z Kresów w XXI w. (w świetle
twórczości własnej „Witraż Lwowski” i „Anioł dwóch skrzydeł”)
17.45-18.15 mgr Mariusz Olbromski (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), „Lato w Krzemieńcu. Legendy
znad Ikwy” – promocja z prezentacją multimedialną
18.15-19.00 Wieczór literacko-poetycki poświęcony Marii Konopnickiej w wykonaniu gości z Ukrainy:
Jarosława Pawluk (Żytomierz) – inscenizacja teatralna
Marianna Bilińska-Grodź (Borysław) – recytacja
Julia Sołomko (Lwów) – recytacja

19.00 – uroczysta kolacja
ok. 21.00 – wyjazd do Hotelu w Krośnie

28 listopada (niedziela)

10.00-10.30 prof. KUL, dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
„Ubi sunt…?” według Marii Konopnickiej.Wstępne uwagi
10.30-11.00 prof. UJ, dr hab. Włodzimierz Próchnicki (Uniwersytet Jagielloński), Co mówi „Dym”?
11.00-11.30 dr Kazimierz Maciąg (Uniwersytet Rzeszowski), Między dziełem sztuki a sacrum. O kreacji świata
przedstawionego w cyklu Madonny Marii Konopnickiej
11.30-12.00 mgr Joanna Kulczyńska (Uniwersytet Jagielloński), Wizerunki Madonny w poezji
Marii Konopnickiej

12.00-12.30 – przerwa na kawę

12.30-13.00 dr Michał Zięba (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Duch Mickiewicza w poetyckim studium
biograficznym Marii Konopnickiej
13.00-13.30 mgr Bożena Weber (Kraków), Piękno muzyki Fryderyka Chopina w poetyckiej metaforze
Marii Konopnickiej
13.30-14.00 mgr Maria Stefanik (Żarnowiec), Maria Konopnicka – działaczka społeczna, emancypantka

14.00-14.15 – podsumowanie Konferencji

14.15-15.00 – obiad

2010-11-25

Udział w XIX Targach Książki Historycznej w Warszawie

Teresa Kaczorowska będzie gościem XIX Targów Książki Historycznej 26 listopada (piątek), godz. 14.00, jako autorka "Dzieci Katynia" Zapraszamy na stoisko wydawnictwa Bellona SA, o godz. 14.00.

W dniach 25 – 28 listopada 2010 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbędą się XIX Targi Książki Historycznej zorganizowane przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Fundację Historia i Kultura przy współpracy Muzeum Historii Polski.

W tegorocznej edycji weźmie udział 82 wydawców z całego kraju. Dodatkowo po raz pierwszy w ramach Targów odbędzie się I Salon Książki Muzealnej, do którego zgłosiło swój udział prócz Muzeum Historii Polski – 35 polskich muzeów.

Targi Książki Historycznej to impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym (odbywa się co roku). Towarzyszą jej imprezy, spotkania autorskie, promocje książek oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych.

Dzięki bogatemu programowi imprez towarzyszących cieszy się ona dużym zainteresowaniem nie tylko wśród osób pasjonujących się historią. W tym roku odbędzie się m.in. panel o obecności historii w Internecie. Organizatorem jego jest www.historia.org.pl, a wydarzeniu patronuje Muzeum Historii Polski.

Każdego roku Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświadczeń i korzystnych zakupów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wydawców oraz odwiedzających organizatorzy rozszerzyli formułę targową o imprezy odbywające się poza główną siedzibą Targów – między innymi w Domu Spotkań z Historią.

WSTĘP NA TARGI JEST BEZPŁATNY

Chcąc wyróżnić wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenić wydawców literatury historycznej, niezależne Jury co roku w czasie Targów przyznaje Nagrodę KLIO w czterech kategoriach:
- autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii),
- edytorskiej (dla wydawcy za wydawanie interesujących serii, cykli, itp.),
- monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
- innej, według uznania Jury lub sugestii sponsorów (np. varsaviana).

W skład Jury wchodzą wybitni historycy i osoby popularyzujące historię w mediach:
prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Tomasz Szarota, prof. dr hab. Janusz Tazbir, red. Marian Turski („Polityka”), red. Tomasz Łubieński („Nowe Książki”).

Każdego roku na terenie sal targowych rozprowadzany jest Katalog Miłośników Książki Historycznej – podstawowe źródło wiedzy o nowościach i wyjątkowych tytułach z obszaru historii.

Miejsce Targów:
Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie
Termin:
25 – 28 listopada 2010 r.
Godziny otwarcia:
10:00 – 18:00

Dodatkowe informacje:
Biuro Prasowe
Muzeum Historii Polski
tel. + 48 22 211 90 14 (12, 13)
biuro.prasowe@muzhp.pl
www.muzhp.pl
2010-11-25

Odczyt na Chopin & Paderewski 2010 International Conference Loyola University Chicago, November 12-1

Chopin & Paderewski 2010 International Conference
Loyola University Chicago, November 12-13, 2010


PROGRAM
Friday, November 12
Lectures at Loyola Lake Shore Campus, Klarchek Information Commons, 4th floor

8:30 – 9:00 Registration. Conference is open to the public and free of charge.

9:00 - 10:45 Dr. Boguslaw Raba, Musicologist, University of Wroclaw, Organist
Between Romanticism and Modernism, Ignacy Jan Paderewski’s
Compositional Oeuvre

Dr. Richard Dyer, Music Critic and Lecturer
Paderewski on the Radio – Rare Recordings
10:45 –11:00 Coffee break
11:00 -12:45 Dr. Maja Trochimczyk, Musicologist, Independent Scholar, Poet, Translator
The Image of Paderewski: An Archangel, Idol, Statesman

Dr. Irena Poniatowska, Institute of Musicology, University of Warsaw,
President of the Programming Board of The Fryderyk Chopin National Institute
Chopin and Paderewski – Two Artistic and Patriotic Attitudes
1:00 – 2:00 Lunch will be provided
2:00 – 3:00 Dr. Anna Gasienica-Byrcyn, Lecturer, Visiting Research Assistant Professor, University of Illinois at Chicago
I. J. Paderewski and the Zakopane Connection

Dr. Malgorzata Perkowska, Musicologist, Jagiellonian University, Krakow
The Muses and Ladies of Ignacy Jan Paderewski
3:00 – 3:15 Coffee break
3:15 – 5:30 Documentary Film: Ignacy Jan Paderewski - zarys biografii. (I. J. Paderewski – An Outline of His Biography), Andrzej Chiczewski, Director, 1999 (83 min.)
Introduction, commentary and Q&A session with Zbigniew Banas, Lecturer, Loyola University; Film Critic and Translator

7:00 – 10:00 Benefit Piano Recital by Jan Milosz Lisiecki (Chicago Debut) and lecture by Dr. Richard Dyer; The Newberry Library, Chicago. Advance ticket purchase required. www.paderewski2010.org


Saturday, November 13
Lectures at Loyola Lake Shore Campus, Klarchek Information Commons, 4th floor

8:30 – 9:00 Registration. Conference is open to the public and free of charge.

9:00 – 10:45
Moderator: Malgorzata Kot, Head Librarian, The Polish Museum of America

Panelists: Dr. Teresa Kaczorowska, Author, Poet, Explorer; Academia Europaea Sarbieviana, Ciechanow
Relations Between Ignacy J. Paderewski and Mieczysław Haiman, Founder of the Polish Muzeum of America in Chicago; and the creation of the „Paderewski Room”
Halina Misterka, Archivist, The Polish Museum of America
I. J. Paderewski Documents at the PMA Archives

Dr. Geraldine Balut Coleman, Secretary, the PMA Board of Directors
Renovation of the Paderewski Room at the PMA 2007-2009

11:00 – 11:45 Paderewski in Chicago
Moderator: Dr. Dominik Pacyga, Urban Historian, Columbia College, Author

Audio-visual presentations on Paderewski in Chicago
Panelists: Victoria Granacki, Historic Consultant, Author of Chicago’s Polish Downtown
Daniel Pogorzelski, Author, Contributor to Forgotten Chicago

12:00 – 12:30 Dr. Mira Creech, Historian, Author and Translater
Ignacy Jan Padarewski and His International Connection for the Service
of Poland and World Peace.

12:45 – 1:15 Paderewski Artifacts in the Polish American History Depository
Andrzej Dajnowski, Director of Conservation of Historic Objects Studio
Stan Bernacki, Conservator and Founder of The Paderewski Association

1:15 – 2:00 Lunch will be provided

2:00 – 4:00 Chopin with Cherries: A Tribute in Verse
Reading of Poetry featuring Poets:
George Bodmer, Sharon Chmielarz, Diane DeCillis, David Ellis, Gretchen Fletcher, Katrin Talbot, Maja Trochimczyk, and Kathabela Wilson

7:30 PM Concert at Mundelein Center Auditorium, 1032 W. Sheridan Road
Presented by Loyola University Department of Fine & Performing Arts Faculty Members: Haysun Kang, Anthony Molinaro, Cameron Smith, and HingHuan Xu;
The LIRA Ensemble, Artists-in-Residence, Loyola University Chicago,
Dr. Pawel Checinski, Pianist
Sunday, November 14

Time TBA: Dr. Boguslaw Raba, Organist, University of Wroclaw
Organ Recital, Madonna della Strada Chapel at Loyola University

Conference organized by the Polish Studies Program, Modern Languages and Literatures, History Department, and Fine and Performing Arts Department at Loyola University Chicago.

2010-11-08

„Dzieci Katynia" na Krajowych Targach Książki w Krakowie (4-7 listopada 2010)

Książka Teresy Kaczorowskiej „Dzieci Katynia" będzie prezentowana na Krajowych Targach Książki w Krakowie (4-7 listopada 2010). Autorka będzie podpisywać ją na stoisku wydawnictwa Bellona - w piątek, 5 listopada, w godz. 15-17.

Później, o godz. 18. - będzie miała spotkanie autorskie w Klubie RE, przy ul. Św. Krzyża 4 w Krakowie. Fragmenty książki podczas tego wieczoru przeczyta krakowski aktor Radosław Sołtys, zaś koncert pieśni autorskich oraz Bułata Okudżawy wykona Maria Lamers, przy akompaniamencie Wiktorii Lamers.
2010-10-27

Maria Konopnicka w stulecie śmierci

Multimedialny odczyt Teresy Kaczorowskiej "Maria Konopnicka w stulecie śmierci", wraz z prezentacją jej najnowszej książki "Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska" odbędzie się 26 października, o godz. 11.00, dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płońsku (Miejskie Centrum Kultury w Płońsku)
2010-10-14

"Dzieci Katynia" w Książnicy w Bielsko-Białej

Teresa Kaczorowska została zaproszona przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej na promocję jej książki "Dzieci Katynia". Spotkanie odbędzie się w Książnicy w Bielsko-Białej, ul. Słowackiego 15 - 28 września 2010 r., o godz. 17.00. Organizowane jest dla uczczenia 70. rocznicy mordu na polskiej inteligencji w Katyniu. Zapraszamy!
2010-09-26

XV CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI

Organizatorzy
XV CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
z a p r a s z a j ą
w dniach 6-7 października 2010

PROGRAM:

6. X. 2010 (środa) – Ciechanów

10.00-11.0 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie w szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie
13.00-14.00 - obiad /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie/

Obchody 100-lecia śmierci Marii Konopnickiej, w programie:

14.00-17.00 - promocja poświęconych Marii Konopnickiej „Ciechanowskich Zeszytów
Literackich” nr 12 pt. "Nie rzucim ziemi…" oraz książki Teresy Kaczorowskiej
pt. "Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska"
- prelekcje dyrektorów Muzeów M. Konopnickiej: w Suwałkach /Magdaleny
Wołowskiej-Rusińskiej/ i Żarnowcu /Pawła Bukowskiego/, Ewy Gryguc z
Biblioteki Narodowej w Warszawie, Jana Bieleckiego
/prawnuka poetki/
- program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 3 im. M.
Konopnickiej w Ciechanowie
- wystawa bibliograficzna M. Konopnickiej /przygotuje Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Ciechanowie/
- odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej, złożenie kwiatów pod pomnikiem poetki
w Parku im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, odwiedziny dworku w
Przedwojewie
18. 00 - 19.00 - kolacja /Klub Stara Leżakownia przy Browarze Ciechan/
19.00-24.00 - Noc Poetów /prowadzi T. Kaczorowska/, w tym:
- poezja w wykonaniu uczestników
- koncert barda Stanisława Klawe z Warszawy

7. X. 2008 (czwartek) – Ciechanów-Opinogóra

9.00 - wyjazd do Opinogóry

W programie:

9.30-11.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i zwiedzanie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze
11.00-12.30 - VIII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze /z Markiem Nowakowskim -
prowadzi dr Teresa Kaczorowska/
13.00 - Rozstrzygnięcie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Opina”
- koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu laureatów oraz Andrzeja
Kaluszkiewicza i Pawła Stańczaka
14.30 - poczęstunek


Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
- Browar Ciechan w Ciechanowie
- Gimnazjum Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

Sponsorzy:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Prezydent Miasta Ciechanów
- Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
- Hotel Baron w Ciechanowie
- Urząd Miasta i Gminy Glinojeck
- Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
2010-09-13

Spotkania „Z bibliotecznej półki”

Teresa Kaczorowska będzie gościem Spotkań „Z bibliotecznej półki”, które odbywają się raz w miesiącu w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Temat prelekcji: „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska”. Spotkanie odbędzie się 15 września, o godz. 17.00, w siedzibie Biblioteki Regionalnej, ul. Pułtuska 20 A.
2010-09-13

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta dla Teresy Kaczorowskiej

Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował dr Teresę Kaczorowską Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta. Wręczenie nastąpi w sobotę, 28 sierpnia 2010 r., na Placu Piłsudskiego w Warszawie, przed startem X Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Zapraszamy na Plac Piłsudskiego, o godz. 10.00.

2010-08-27

W Domu Dziennikarza w Warszawie

Teresa Kaczorowska została zaproszona z prezentacją jej najnowszej książki „Dzieci Katynia” przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Będzie gościem Klubu Publicystyki Kulturalnej - 1 września 2010 r. (środa), o godz. 16.00, w Domu Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, I piętro. Zapraszamy!
2010-08-24

Adam Zagajewski gościem VII Spotkań z Literaturą w Opinogórze

W ramach VII Spotkań z Literaturą w Opinogórze zapraszamy na spotkanie z Adamem Zagajewskim z Krakowa – jednym z najbardziej wybitnych poetów polskich, eseistą, prozaikiem, tłumaczem. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 16 czerwca, godz. 13.00. Prowadzi dr Teresa Kaczorowska.
2010-06-02

Promocja książki "Dzieci Katynia"

Promocja książki "Dzieci Katynia", wydanej w kwietniu 2010 r. przez wydawnictwo Bellona w Warszawie:

- Płońsk, Miejskie Centrum Kultury, 24 kwietnia 2010, godz. 11.00
- Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego, 27 kwietnia 2010, godz. 15.00
- Przasnysz, Miejski Dom Kultury, 28 kwietnia 2010, godz. 13.00
- Warszawa, Polskie Radio Program I, 6 maja 2010, godz. 20.00
- Augustów, Kawiarnia Literacka, 13 maja 2010, godz. 18.00
- Warszawa, Międzynarodowe Targi Książki, Pałac Kultury i Sztuki, stoisko Bellony, 16 maja, godz. 12.00
- Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 18 maja, godz. 17.00
- Warszawa, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Centrum Edukacji Historycznej, Budynek PASTY w Warszawie, ul. Zielna 39 - 23 czerwca 2010, godz. 12.00
2010-05-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja