AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

IX Światowy Dzień Poezji pod patronatem UNESCO – w Ciechanowie i Opinogórze

Podczas IX Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO, 22 kwietnia, rozstrzygnięto w Ciechanowie doroczny konkurs „ZŁOTE PIÓRO " na najlepszą książkę 2008 ciechanowskiego literata. Jury pod przewodnictwem dra Bohdana Urbankowskiego nominowało - jako jedną z trzech książek - tom poezji Teresy Kaczorowskiej pt. "Cztery wiosny" . Uroczystość wręczenia statuteki "Złote Pióro" była piękna, poeci dzielili się z mieszkańcami Ciechanowa poezją, a Norwidowski spektakl poetycki „ …I dlatego jest jak jest…”, w wykonaniu Stanisława Zatłoki z Warszawy, zrobił furorę.

2009-04-26

Promocja książki "Córka mazowieckich równin, Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza"

23 kwietnia, godz. 16.00, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechnaowie (sala Wydz. Turystyki Akademii Huamnistycznej, przy ul. 17 Stycznia)
2009-04-01

Udział w sesji "215. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej" w Warszawie, z odczytem

18 kwietnia, godz. 13.30, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62 - na sesji naukowej w 215. rocznicę Insurekcji Warszawskiej 1794 r., Teresa Kaczorowska wygłosi odczyt "Mieczysław Haiman - badacz amerykańskich dziejów Tadeusza Kościuszki".

2009-04-01

Promocja książki Teresy Kaczorowskiej "Córka mazowieckich równin, Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza"

3 kwietnia, godz. 18.00, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Freta 16
2009-03-20

Promocja książki Teresy Kaczorowskiej "Córka mazowieckich równin, Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza"

21 marca 2009, godz. 11.00, Uniwersytet Trzeciego Wieku, MCK w Płońsku, ul. Płocka 50
2009-03-13

II Opinogórskie Spotkania z Literaturą

- 12 marca 2009, godz. 12.00, Dwór Krasińskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Spotkanie z pisarką Joanną Siedlecką prowadzi Teresa Kaczorowska
2009-01-07

Promocja książki "Herodot Polonii amerykańskiej...." w USA i Argentynie

- 27 lutego 2009, godz. 6.30 PM - Biblioteka Ignacego Domeyki, Buenos Aires, Argentyna

- 7 lutego 2009, godz. 7.00 PM - Art Gallery Kafe, 127 Front St., Wooddale, Illionis, USA

- 5 lutego 2009, godz. 8.00 PM - Jezuickie Centrum Milenijne, Chicago, Illinois, USA

- 1 lutego 2009, godz. 2:00 PM - Centrum Polsko-Amerykańskie, Cleveland, Ohio, USA

- 31 stycznia 2009, godz. 2:00 PM, State College Library, Fronczak Room, Buffalo, NY, USA.

- 24 stycznia 2009, godz. 2:00 PM - Księgarnia Polonia, 4738 N. Milwaukee Ave., Chicago, Il. USA

- 23 stycznia 2009, godz. 7:00 PM - Muzeum Polskie w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, Il., 60622-4101, USA

- 13 stycznia 2009, godz. 17.00 - Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, ul. Wiejska 6, Polska


2009-01-07

Spotkanie z Ignacym Gogolewskim

Spotkanie z Ignacym Gogolewskim (aktor urodził się w Ciechanowie), prowadzi Teresa Kaczorowska z okazji wydania jego książki, rozmowy-rzeki pt. "Od Gustawa-Konrada do... Antka Boryny".

Spotkanie odbędzie się w ramach 19. Koncertu Noworocznego GALA 2009, 17 stycznia, godz. 16.30, w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
2009-01-07

Promocja trzeciej książki poetyckiej Teresy Kaczorowskiej pt. „Cztery wiosny”


Promocja tomu Teresy Kaczorowskiej pt. „Cztery wiosny” (Nowy Świat, Warszawa 2008) odbędzie się w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), 14 listopada (piątek), o godz. 17.00. Promocja będzie połączona z wernisażem III Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Ciechanowie i koncertem Bogdana Krajewskiego.
2008-11-13

“Polacy w Ameryce Płn. – 400lecie”

SEKRETARIAT KONFERENCJI “Polacy w Ameryce Płn. – 400lecie”
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /UKSW /Warszawa, ul Dewajtis 5HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
LECHA KACZYŃSKIEGOPROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
POLACY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ – 400-LECIE
7 – 8 LISTOPAD 2008 R.
ORGANIZOWANEJ PRZEZ ŚWIATOWĄ RADĘ BADAŃ NAD POLONIĄ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ŁAZIENKI KRÓLEWSKI - MUZEUM WYCHODŹSTWA POLSKIEGO – PODCHORĄŻÓWKA


7 listopad, 2008 r. (piątek):

• godz. 9.00 –12.00:
Oficjalne otwarcie Konferencji w Sali Portretowej Muzeum im. I. Paderewskiego
- powitanie,
- wystąpienie przedstawiciela Kancelarii RP,
- wystąpienia Ambasadorów USA, Kanady i Meksyku,
- wystąpienia przedstawicieli władz RP i przedstawicieli organizacji polonijnych,
- wystąpienie Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią.
• godz. 12.00 - 13.00: Przerwa

• godz. 13.00 -17.00:
SEKCJA I (moderator – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Prorektor UKSW) – obrady w sali A:
OD TRADYCJI IMIGRACYJNEJ DO WSPÓŁCZESNOŚCI
POLONIA A KRAJ; POLONIA A KRAJE OSIEDLENIA
Referaty:
1. Dr Anna Śliz (Uniwersytet Opolski): Etniczność i kulturowe transgresje. Kongres polonii kanadyjskiej w socjologicznej perspektywie.
2. Prof. dr hab. Izabella Rusinowa (Uniwersytet Warszawski): Wacław Kruszka – zbieracz danych o Polonii przełomu XIX i XX w.
3. Prof. dr hab. Marian M. Drozdowski (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego): Ignacy Paderewski – ideowy przywódca Polonii Amerykańskiej.
4. Dr Teresa Kaczorowska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku): Mieczysław Haiman – historyk Polonii Amerykańskiej.
5. Dr Wojciech A. Wierzewski (Chicago, USA): Sprawdzony oręż „polskiej sprawy” – 100 lat „Dziennika Związkowego” w Chicago (1908 – 2008).
6. Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska – Stepaniak (Uniwersytet Opolski): Polscy dziennikarze emigranci w USA po II wojnie światowej na rzecz wolnej, demokratycznej Polski.
7. Mgr Anna Popielarczyk – Pałęta (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Wybrane sposoby zachowania tożsamości narodowej Polonii kanadyjskiej. Rola jednostki w narodowym procesie identyfikacyjnym – Kazimierz Plater – Zyberk.
8. Prof. dr hab. Anna Reczyńska (Uniwersytet Jagielloński): Migracje do Kanady. Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006.

SEKCJA II (moderator ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej, prof. UAM) – obrady w sali B:
RELIGIJNE ASPEKTY ŻYCIA POLAKÓW W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Referaty:
1. Ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Początki duszpasterstwa polskiego w Ameryce Północnej.
2. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Powołanie polskiego seminarium w Orchard Lake.
3. Dr Bogusław Gogol (Uniwersytet Gdański): Seminarium polskie w Orchard Lake. Wyzwania i współczesność – wobec problemu tożsamości i asymilacji.
4. Prof. dr hab. Dorota Praszalowicz (Uniwersytet Jagielloński) : Rola żeńskich zakonów w życiu skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych.
5. Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Powstanie Polskiego Kościoła Narodowego w USA.
6. Ks. dr hab. Jan Walkusz Katolicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Tworzenie i rola parafii polonijnych w Ameryce Północnej (na przykładzie wybranych parafii).
7. Mgr Wiktor Krzysztof Cygan (Mińsk Maz.): Kapelani „Błękitnej Armii” – ośrodki werbunkowe i duszpasterstwo wojskowe.
8. Mgr Piotr Anczewski (Warszawa): Pomoc amerykańska dla Rady Opiekuńczej w pierwszych latach II wojny światowej.

• godz. 17.00 – 18.00: Przerwa
• godz. 18.00 – 20.00: Walne Zgromadzenie Światowej Rady Badań nad Polonią (sala A)

8 listopad, 2008 r. (sobota):
• godz. 9.00 -13.00:
SEKCJA III (moderator – ks. prof. dr hab. Jarosław Koral – Dziekan WNHiS UKSW) – obrady w sali A:
ORGANIZACJE POLONIJNE. KULTURA , NAUKA, GOSPODARKA W ŻYCIU POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Referaty:
1. Mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Związek Narodowy Polski (PNA) oraz Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) w życiu Polaków w Ameryce.
2. Prof. dr hab. Zygmunt Sibiga (Uniwersytet Rzeszowski): Zadania etniczne szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych.
3. Dr Maria Szonert – Binienda (USA): Rozdźwięk miedzy domem a szkołą w spojrzeniu na najnowszą historię Polski w środowisku Polonii Amerykańskiej.
4. Dr Krzysztof Smolana (Archiwum Akt Nowych w Warszawie): Polacy w życiu naukowo-kulturalnym i gospodarczym Meksyku.
5. Prof. dr hab. Zbigniew Piasek (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki): Geneza kooperacji z Polską organizacji technicznych w USA.
6. Prof. dr hab. Stanisław Otok (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie): Firmy Polonii amerykańskiej na rynku polskim.
7. Dr Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie): Polskie organizacje niepodległościowe. Działalność Instytutu Pułaskiego.
8. Dr med. Wiesław Kukla, mgr Marian Miszczuk (Światowa Rada Badań nad Polonią): Harcerska działalność wydawnicza w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1913 – 2007.
9. Dr Wojciech A. Wierzewski (Chicago, USA): Polski „meetting pot”: interakcje pokoleń emigracyjnych w dzisiejszej Polonii w Chicago u progu XXI stulecia.

• godz. 13.00-14.00: Przerwa
• godz. 14.00 - 16.00: Uroczyste Zakończenie Konferencji
- dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Ambasad USA, Kanady i Meksyku,
- sprawozdanie moderatora z obrad Sekcji I
- sprawozdanie moderatora z obrad Sekcji II
- sprawozdanie moderatora z obrad Sekcji III
- wnioski ogólne Konferencji
- wystąpienie Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią na zakończenie Konferencji.

2008-10-23

SPOTKANIE na KOSZYKOWEJ

Tym razem nietypowo, bo w czwartek , 16 października br. godz.17.00 Mazowieckie Towarzystwo Kultury organizuje w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego spotkanie poetycko-malarskie poświęcone 30-leciu pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Swoje wiersze czytać będą poetki: Krystyna Stanisława Górniak, Urszula Tom i Teresa Kaczorowska, działaczki Towarzystwa. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest nauka społeczna, chrześcijańska i patriotyczna Jana Pawła II.
2008-10-13

OPINGÓRSKIE SPOTKANIA Z LITERATURĄ


W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w odbudowanym Dworze Krasińskich (według projektu prof. Józefa Gałężowskiego z 1908 r., na miejscu drewnianego dworu Krasińskich), który został przekazany do użytku 12 września 2008 r., będą odbywać się 4 razy w roku (raz w kwartale) cykliczne OPINGÓRSKIE SPOTKANIA Z LITERATURĄ. Będą to rozmowy z wybitnymi polskimi poetami i prozaikami, prowadzone przez mieszkającą w Ciechanowie pisarkę Teresę Kaczorowską, w obecności miłośników literatury, szkół, nauczycieli, itp. Gościem pierwszego spotkania, 16 października 2008 r., o godz. 12. 00, będzie Janusz Krasiński z Warszawy
Janusz Krasiński (ur. 5 lipca 1928 w Warszawie), prozaik, dramatopisarz, reportażysta. Od 2005 do 2008 r. prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 2008 r. prezes honorowy.
Podczas okupacji hitlerowskiej żołnierz Armii Krajowej, w latach 1944-1945 więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Flossenbürg, Dachau. Powrócił do kraju. W latach 1947-1956 więzień polityczny. Jego debiut poetycki przypadł w roku 1956. Był członkiem redakcji tygodnika "Kultura" i "Współczesność", a także zespołu redakcyjnego Teatru Polskiego Radia.
Jego twórczość literacka opowiada o tragicznych doświadczeniach. Duża jej część to wspomnienia z okresu wojny.
W 2005 był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.
Za powieść Wózek dostał w 1967 nagrodę im. S. Piętaka. W 1997 otrzymał Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta, a w 2006 - Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza za powieść Przed agonią.
Twórczość [edytuj]
• 1959: Haracz szarego dnia
• 1962: Jakie wielkie słońce
• 1962: Kwatery
• 1965: Czapa czyli śmierć na raty
• 1966: Wózek
• 1967: Wkrótce nadejdą bracia
• 1968: Filip z prawdą w oczach
• 1968: Skarga
• 1971: Śniadanie u Desdemony
• 1973: Żywioł dotąd nie znany
• 1983: Gdybyś poszedł pierwszy
• 1992: Na stracenie (pierwsza część cyklu autobiograficznego)
• 1996: Twarzą do ściany (druga część cyklu)
• 1999: Niemoc (trzecia część cyklu)
• 2005: Przed agonią (czwarta część cyklu)
2008-10-13

XIII CIECHANOWSKIA JESIEŃ POEZJI

XIII. CIECHANOWSKIA JESIEŃ POEZJI

odbędzie się w dniach 8 - 9 października 2008

PROGRAM:

8. X. 2008 (środa) – Ciechanów-Gołotczyzna

10.00-11.0 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie w szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie
13.00-14.00 - obiad
14.00 - wyjazd do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
W programie:
14.30-19.00 - promocja Ciechanowskich Zeszytów Literackich nr 10 pt. Z Posłem Prawdy
- wystąpienie Jarosława Wałaszyka, kierownika Muzeum Pozytywizmu
- zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie i odwiedziny grobu
Aleksandra Świętochowskiego -
19.00 - kolacja
20.00-23.00 - Noc Poetów, w tym:
- jubileusz 80-lecia Wojciecha Siemiona i promocja książki
Józefa Plessa pt. O Wojtku Siemionie
- poezja w wykonaniu uczestników
- koncert „Gdy gaśnie milion słów”: Karolina Żmijewska (sopran), Grzegorz
Baryga (baryton) i Aleksander Dahil (fortepian)

9. X. 2008 (czwartek) – Ciechanów-Opinogóra

9.00 - wyjazd do Opinogóry
W programie:
9.30-11.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i zwiedzanie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze
11.00-12.30 - rozstrzygnięcie XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”
- koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu laureatów oraz Andrzeja
Kaluszkiewicza i Edyty Bojkowskiej
- promocja tomu pt. O Laur Opina (z poezją laureatów 10 ostatnich konkursów
„O Laur Opina”)
12.30-13.30 - poczęstunek

Organizatorzy:
- Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
2008-09-10

Promocja trzech nowych zbiorów poezji pod red. Teresy Kaczorowskiej

W ramach nowej serii Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich „Liryka Ciechanowska”, ukazały się trzy pierwsze zbiory poezji. Ich promocję, 23 września, o godz. 17.00, poprowadzi w Kawiarni Artystycznej CKiSz w Ciechanowie Teresa Kaczorowska, w obecności recenzentow: Andrzeja Zaniewksiego i Jana Zdzisława Brudnickiego. Sa to tomy: Alfreda Borkowskiego "Wieczorne rozmowy", Zenony Cieślak-Szymanik "Rzeka mojego uroczyska" i Igora Kantorowskiego "turysta".
2008-09-10

IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza

Program

PIĄTEK, 9 MAJA
Płońsk

- od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Poświętne” w Płońsku, zakwaterowanie

- godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, MCK w Płońsku - wykład dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 10 maja, godz. 11.00), Przasnysza (Liceum im. KEN, Gimnazjum Publiczne, Muzeum Historyczne), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć: Rimantas Salna (dyrektor Muzeum A. Mickiewicza przy Uniwersytecie w Wilnie), Romuald Mieczkowski (Warszawa-Wilno), Józef Pless (Niemcy), prof. Piotr Roguski (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy), Jarosław Mikołajewski (dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie), prof. Marek Sokołowski SJ i Grzegorz Wiśniewski (Warszawa), Barbara Gruszka-Zych (Katowice), Teresa Kaczorowska, Stanisław Kęsik i Alfred Borkowski (Ciechanów), Igor Kantorowski i Krzysztof Bielski (Płońsk) i inni

- godz. 13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (sala konferencyjna Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne”)

- godz. 18.00 – Inauguracja IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (sala kina MCK Płońsk)
- Rozstrzygnięte IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Stanisław Opiela SJ (Warszawa), prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak (Poznań), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy
- Recital Stanisława Sojki
- Uroczysta kolacja
- godz. 21.00 – Noc poetów („Sienkiewiczówka”, Poświętne)

SOBOTA, 10 MAJA
Płońsk-Sarbiewo

- godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Sarbiewa (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z
Mazowsza”)
- godz. 9.00 – Finał IV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”
(wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohoziński
z AH im. A. Gieysztora (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu międzynarodowej grupy artystycznej
„Sarbievius Cantans” reż. Ireny Podobas (Silviludia M.K. Sarbiewskiego) i aktora
poety Józefa Plessa z Niemiec
- godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
- godz. 15.00 – Obiadokolacja (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego)
- godz. 20.00 – Inauguracja I Festiwalu Muzyki Barokowej (koncert „Perły Muzyki Baroku” w
wykonaniu międzynarodowej grupy artystycznej „Sarbievius Cantans” (kościół
św. Michała Archanioła w Płońsku)

NIEDZIELA, 11 MAJA
Płońsk- Rostkowo-Ciechanów-Płońsk

- godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Rostkowa, gm. Czernice Borowe pow. Przasnysz (miejsca
urodzenia św. Stanisława Kostki)
- godz. 11.00 – Msza św. w intencji dwóch sławnych jezuitów z Płn. Mazowsza: ks. M. K.
Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w
wykonaniu międzynarodowej grupy „Sarbievius Cantans” (Silviludia M.K.
Sarbiewskiego) i aktora Józefa Plessa z Niemiec
- godz. 12.00 – Spacer po Rostkowie
- godz. 14.00 - Wspólne ognisko z udziałem gości i zespołu folklorystycznego
- godz. 16.00 - Przejazd do Ciechanowa
- godz. 17.00 – „P.P. Rubens a M.K. Sarbiewski” - odczyt prof. Juliusza Chrościckiego i
koncert Zespołu Muzyki Dawnej z Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie
(Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- godz. 18.30 – Ogłoszenie wyników III Konkursu Plastycznego oraz otwarcie wystawy o
M.K. Sarbiewskim; kolacja i uroczyste zakończenie IV Międzynarodowych Dni M. K.
Sarbiewskiego (Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie)

Imprezy towarzyszące:
- Zwiedzanie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
- Festiwal Muzyki Barkowej w Płońsku (18, 25 maja 2008, kościół św. Maksymiliana M. Kolbe)
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie „Płońszczak Press”
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
- Urzędy Miasta: Płońsk, Ciechanów, Przasnysz
- Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
- Jezuici w Warszawie
- Miejska Biblioteka w Płońsku
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne” w Płońsku

Patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2008-04-22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja