AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

II Opinogórskie Spotkania z Literaturą

- 12 marca 2009, godz. 12.00, Dwór Krasińskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Spotkanie z pisarką Joanną Siedlecką prowadzi Teresa Kaczorowska
2009-01-07

Promocja książki "Herodot Polonii amerykańskiej...." w USA i Argentynie

- 27 lutego 2009, godz. 6.30 PM - Biblioteka Ignacego Domeyki, Buenos Aires, Argentyna

- 7 lutego 2009, godz. 7.00 PM - Art Gallery Kafe, 127 Front St., Wooddale, Illionis, USA

- 5 lutego 2009, godz. 8.00 PM - Jezuickie Centrum Milenijne, Chicago, Illinois, USA

- 1 lutego 2009, godz. 2:00 PM - Centrum Polsko-Amerykańskie, Cleveland, Ohio, USA

- 31 stycznia 2009, godz. 2:00 PM, State College Library, Fronczak Room, Buffalo, NY, USA.

- 24 stycznia 2009, godz. 2:00 PM - Księgarnia Polonia, 4738 N. Milwaukee Ave., Chicago, Il. USA

- 23 stycznia 2009, godz. 7:00 PM - Muzeum Polskie w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, Il., 60622-4101, USA

- 13 stycznia 2009, godz. 17.00 - Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, ul. Wiejska 6, Polska


2009-01-07

Spotkanie z Ignacym Gogolewskim

Spotkanie z Ignacym Gogolewskim (aktor urodził się w Ciechanowie), prowadzi Teresa Kaczorowska z okazji wydania jego książki, rozmowy-rzeki pt. "Od Gustawa-Konrada do... Antka Boryny".

Spotkanie odbędzie się w ramach 19. Koncertu Noworocznego GALA 2009, 17 stycznia, godz. 16.30, w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
2009-01-07

Promocja trzeciej książki poetyckiej Teresy Kaczorowskiej pt. „Cztery wiosny”


Promocja tomu Teresy Kaczorowskiej pt. „Cztery wiosny” (Nowy Świat, Warszawa 2008) odbędzie się w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), 14 listopada (piątek), o godz. 17.00. Promocja będzie połączona z wernisażem III Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Ciechanowie i koncertem Bogdana Krajewskiego.
2008-11-13

“Polacy w Ameryce Płn. – 400lecie”

SEKRETARIAT KONFERENCJI “Polacy w Ameryce Płn. – 400lecie”
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /UKSW /Warszawa, ul Dewajtis 5HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
LECHA KACZYŃSKIEGOPROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
POLACY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ – 400-LECIE
7 – 8 LISTOPAD 2008 R.
ORGANIZOWANEJ PRZEZ ŚWIATOWĄ RADĘ BADAŃ NAD POLONIĄ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
ŁAZIENKI KRÓLEWSKI - MUZEUM WYCHODŹSTWA POLSKIEGO – PODCHORĄŻÓWKA


7 listopad, 2008 r. (piątek):

• godz. 9.00 –12.00:
Oficjalne otwarcie Konferencji w Sali Portretowej Muzeum im. I. Paderewskiego
- powitanie,
- wystąpienie przedstawiciela Kancelarii RP,
- wystąpienia Ambasadorów USA, Kanady i Meksyku,
- wystąpienia przedstawicieli władz RP i przedstawicieli organizacji polonijnych,
- wystąpienie Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią.
• godz. 12.00 - 13.00: Przerwa

• godz. 13.00 -17.00:
SEKCJA I (moderator – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Prorektor UKSW) – obrady w sali A:
OD TRADYCJI IMIGRACYJNEJ DO WSPÓŁCZESNOŚCI
POLONIA A KRAJ; POLONIA A KRAJE OSIEDLENIA
Referaty:
1. Dr Anna Śliz (Uniwersytet Opolski): Etniczność i kulturowe transgresje. Kongres polonii kanadyjskiej w socjologicznej perspektywie.
2. Prof. dr hab. Izabella Rusinowa (Uniwersytet Warszawski): Wacław Kruszka – zbieracz danych o Polonii przełomu XIX i XX w.
3. Prof. dr hab. Marian M. Drozdowski (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego): Ignacy Paderewski – ideowy przywódca Polonii Amerykańskiej.
4. Dr Teresa Kaczorowska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku): Mieczysław Haiman – historyk Polonii Amerykańskiej.
5. Dr Wojciech A. Wierzewski (Chicago, USA): Sprawdzony oręż „polskiej sprawy” – 100 lat „Dziennika Związkowego” w Chicago (1908 – 2008).
6. Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska – Stepaniak (Uniwersytet Opolski): Polscy dziennikarze emigranci w USA po II wojnie światowej na rzecz wolnej, demokratycznej Polski.
7. Mgr Anna Popielarczyk – Pałęta (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Wybrane sposoby zachowania tożsamości narodowej Polonii kanadyjskiej. Rola jednostki w narodowym procesie identyfikacyjnym – Kazimierz Plater – Zyberk.
8. Prof. dr hab. Anna Reczyńska (Uniwersytet Jagielloński): Migracje do Kanady. Polska grupa etniczna w Kanadzie w świetle danych spisu ludności z roku 2006.

SEKCJA II (moderator ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej, prof. UAM) – obrady w sali B:
RELIGIJNE ASPEKTY ŻYCIA POLAKÓW W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Referaty:
1. Ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Początki duszpasterstwa polskiego w Ameryce Północnej.
2. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Powołanie polskiego seminarium w Orchard Lake.
3. Dr Bogusław Gogol (Uniwersytet Gdański): Seminarium polskie w Orchard Lake. Wyzwania i współczesność – wobec problemu tożsamości i asymilacji.
4. Prof. dr hab. Dorota Praszalowicz (Uniwersytet Jagielloński) : Rola żeńskich zakonów w życiu skupisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych.
5. Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Powstanie Polskiego Kościoła Narodowego w USA.
6. Ks. dr hab. Jan Walkusz Katolicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Tworzenie i rola parafii polonijnych w Ameryce Północnej (na przykładzie wybranych parafii).
7. Mgr Wiktor Krzysztof Cygan (Mińsk Maz.): Kapelani „Błękitnej Armii” – ośrodki werbunkowe i duszpasterstwo wojskowe.
8. Mgr Piotr Anczewski (Warszawa): Pomoc amerykańska dla Rady Opiekuńczej w pierwszych latach II wojny światowej.

• godz. 17.00 – 18.00: Przerwa
• godz. 18.00 – 20.00: Walne Zgromadzenie Światowej Rady Badań nad Polonią (sala A)

8 listopad, 2008 r. (sobota):
• godz. 9.00 -13.00:
SEKCJA III (moderator – ks. prof. dr hab. Jarosław Koral – Dziekan WNHiS UKSW) – obrady w sali A:
ORGANIZACJE POLONIJNE. KULTURA , NAUKA, GOSPODARKA W ŻYCIU POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Referaty:
1. Mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Światowa Rada Badań nad Polonią): Związek Narodowy Polski (PNA) oraz Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) w życiu Polaków w Ameryce.
2. Prof. dr hab. Zygmunt Sibiga (Uniwersytet Rzeszowski): Zadania etniczne szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych.
3. Dr Maria Szonert – Binienda (USA): Rozdźwięk miedzy domem a szkołą w spojrzeniu na najnowszą historię Polski w środowisku Polonii Amerykańskiej.
4. Dr Krzysztof Smolana (Archiwum Akt Nowych w Warszawie): Polacy w życiu naukowo-kulturalnym i gospodarczym Meksyku.
5. Prof. dr hab. Zbigniew Piasek (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki): Geneza kooperacji z Polską organizacji technicznych w USA.
6. Prof. dr hab. Stanisław Otok (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie): Firmy Polonii amerykańskiej na rynku polskim.
7. Dr Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie): Polskie organizacje niepodległościowe. Działalność Instytutu Pułaskiego.
8. Dr med. Wiesław Kukla, mgr Marian Miszczuk (Światowa Rada Badań nad Polonią): Harcerska działalność wydawnicza w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1913 – 2007.
9. Dr Wojciech A. Wierzewski (Chicago, USA): Polski „meetting pot”: interakcje pokoleń emigracyjnych w dzisiejszej Polonii w Chicago u progu XXI stulecia.

• godz. 13.00-14.00: Przerwa
• godz. 14.00 - 16.00: Uroczyste Zakończenie Konferencji
- dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Ambasad USA, Kanady i Meksyku,
- sprawozdanie moderatora z obrad Sekcji I
- sprawozdanie moderatora z obrad Sekcji II
- sprawozdanie moderatora z obrad Sekcji III
- wnioski ogólne Konferencji
- wystąpienie Prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią na zakończenie Konferencji.

2008-10-23

SPOTKANIE na KOSZYKOWEJ

Tym razem nietypowo, bo w czwartek , 16 października br. godz.17.00 Mazowieckie Towarzystwo Kultury organizuje w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego spotkanie poetycko-malarskie poświęcone 30-leciu pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
Swoje wiersze czytać będą poetki: Krystyna Stanisława Górniak, Urszula Tom i Teresa Kaczorowska, działaczki Towarzystwa. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest nauka społeczna, chrześcijańska i patriotyczna Jana Pawła II.
2008-10-13

OPINGÓRSKIE SPOTKANIA Z LITERATURĄ


W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w odbudowanym Dworze Krasińskich (według projektu prof. Józefa Gałężowskiego z 1908 r., na miejscu drewnianego dworu Krasińskich), który został przekazany do użytku 12 września 2008 r., będą odbywać się 4 razy w roku (raz w kwartale) cykliczne OPINGÓRSKIE SPOTKANIA Z LITERATURĄ. Będą to rozmowy z wybitnymi polskimi poetami i prozaikami, prowadzone przez mieszkającą w Ciechanowie pisarkę Teresę Kaczorowską, w obecności miłośników literatury, szkół, nauczycieli, itp. Gościem pierwszego spotkania, 16 października 2008 r., o godz. 12. 00, będzie Janusz Krasiński z Warszawy
Janusz Krasiński (ur. 5 lipca 1928 w Warszawie), prozaik, dramatopisarz, reportażysta. Od 2005 do 2008 r. prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 2008 r. prezes honorowy.
Podczas okupacji hitlerowskiej żołnierz Armii Krajowej, w latach 1944-1945 więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Flossenbürg, Dachau. Powrócił do kraju. W latach 1947-1956 więzień polityczny. Jego debiut poetycki przypadł w roku 1956. Był członkiem redakcji tygodnika "Kultura" i "Współczesność", a także zespołu redakcyjnego Teatru Polskiego Radia.
Jego twórczość literacka opowiada o tragicznych doświadczeniach. Duża jej część to wspomnienia z okresu wojny.
W 2005 był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.
Za powieść Wózek dostał w 1967 nagrodę im. S. Piętaka. W 1997 otrzymał Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta, a w 2006 - Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza za powieść Przed agonią.
Twórczość [edytuj]
• 1959: Haracz szarego dnia
• 1962: Jakie wielkie słońce
• 1962: Kwatery
• 1965: Czapa czyli śmierć na raty
• 1966: Wózek
• 1967: Wkrótce nadejdą bracia
• 1968: Filip z prawdą w oczach
• 1968: Skarga
• 1971: Śniadanie u Desdemony
• 1973: Żywioł dotąd nie znany
• 1983: Gdybyś poszedł pierwszy
• 1992: Na stracenie (pierwsza część cyklu autobiograficznego)
• 1996: Twarzą do ściany (druga część cyklu)
• 1999: Niemoc (trzecia część cyklu)
• 2005: Przed agonią (czwarta część cyklu)
2008-10-13

XIII CIECHANOWSKIA JESIEŃ POEZJI

XIII. CIECHANOWSKIA JESIEŃ POEZJI

odbędzie się w dniach 8 - 9 października 2008

PROGRAM:

8. X. 2008 (środa) – Ciechanów-Gołotczyzna

10.00-11.0 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie w szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie
13.00-14.00 - obiad
14.00 - wyjazd do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
W programie:
14.30-19.00 - promocja Ciechanowskich Zeszytów Literackich nr 10 pt. Z Posłem Prawdy
- wystąpienie Jarosława Wałaszyka, kierownika Muzeum Pozytywizmu
- zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie i odwiedziny grobu
Aleksandra Świętochowskiego -
19.00 - kolacja
20.00-23.00 - Noc Poetów, w tym:
- jubileusz 80-lecia Wojciecha Siemiona i promocja książki
Józefa Plessa pt. O Wojtku Siemionie
- poezja w wykonaniu uczestników
- koncert „Gdy gaśnie milion słów”: Karolina Żmijewska (sopran), Grzegorz
Baryga (baryton) i Aleksander Dahil (fortepian)

9. X. 2008 (czwartek) – Ciechanów-Opinogóra

9.00 - wyjazd do Opinogóry
W programie:
9.30-11.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i zwiedzanie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze
11.00-12.30 - rozstrzygnięcie XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”
- koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu laureatów oraz Andrzeja
Kaluszkiewicza i Edyty Bojkowskiej
- promocja tomu pt. O Laur Opina (z poezją laureatów 10 ostatnich konkursów
„O Laur Opina”)
12.30-13.30 - poczęstunek

Organizatorzy:
- Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
2008-09-10

Promocja trzech nowych zbiorów poezji pod red. Teresy Kaczorowskiej

W ramach nowej serii Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich „Liryka Ciechanowska”, ukazały się trzy pierwsze zbiory poezji. Ich promocję, 23 września, o godz. 17.00, poprowadzi w Kawiarni Artystycznej CKiSz w Ciechanowie Teresa Kaczorowska, w obecności recenzentow: Andrzeja Zaniewksiego i Jana Zdzisława Brudnickiego. Sa to tomy: Alfreda Borkowskiego "Wieczorne rozmowy", Zenony Cieślak-Szymanik "Rzeka mojego uroczyska" i Igora Kantorowskiego "turysta".
2008-09-10

IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza

Program

PIĄTEK, 9 MAJA
Płońsk

- od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Poświętne” w Płońsku, zakwaterowanie

- godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, MCK w Płońsku - wykład dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 10 maja, godz. 11.00), Przasnysza (Liceum im. KEN, Gimnazjum Publiczne, Muzeum Historyczne), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć: Rimantas Salna (dyrektor Muzeum A. Mickiewicza przy Uniwersytecie w Wilnie), Romuald Mieczkowski (Warszawa-Wilno), Józef Pless (Niemcy), prof. Piotr Roguski (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy), Jarosław Mikołajewski (dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie), prof. Marek Sokołowski SJ i Grzegorz Wiśniewski (Warszawa), Barbara Gruszka-Zych (Katowice), Teresa Kaczorowska, Stanisław Kęsik i Alfred Borkowski (Ciechanów), Igor Kantorowski i Krzysztof Bielski (Płońsk) i inni

- godz. 13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (sala konferencyjna Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne”)

- godz. 18.00 – Inauguracja IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (sala kina MCK Płońsk)
- Rozstrzygnięte IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Stanisław Opiela SJ (Warszawa), prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak (Poznań), dr Teresa Kaczorowska (Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy
- Recital Stanisława Sojki
- Uroczysta kolacja
- godz. 21.00 – Noc poetów („Sienkiewiczówka”, Poświętne)

SOBOTA, 10 MAJA
Płońsk-Sarbiewo

- godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Sarbiewa (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z
Mazowsza”)
- godz. 9.00 – Finał IV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”
(wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohoziński
z AH im. A. Gieysztora (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu międzynarodowej grupy artystycznej
„Sarbievius Cantans” reż. Ireny Podobas (Silviludia M.K. Sarbiewskiego) i aktora
poety Józefa Plessa z Niemiec
- godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
- godz. 15.00 – Obiadokolacja (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego)
- godz. 20.00 – Inauguracja I Festiwalu Muzyki Barokowej (koncert „Perły Muzyki Baroku” w
wykonaniu międzynarodowej grupy artystycznej „Sarbievius Cantans” (kościół
św. Michała Archanioła w Płońsku)

NIEDZIELA, 11 MAJA
Płońsk- Rostkowo-Ciechanów-Płońsk

- godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Rostkowa, gm. Czernice Borowe pow. Przasnysz (miejsca
urodzenia św. Stanisława Kostki)
- godz. 11.00 – Msza św. w intencji dwóch sławnych jezuitów z Płn. Mazowsza: ks. M. K.
Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w
wykonaniu międzynarodowej grupy „Sarbievius Cantans” (Silviludia M.K.
Sarbiewskiego) i aktora Józefa Plessa z Niemiec
- godz. 12.00 – Spacer po Rostkowie
- godz. 14.00 - Wspólne ognisko z udziałem gości i zespołu folklorystycznego
- godz. 16.00 - Przejazd do Ciechanowa
- godz. 17.00 – „P.P. Rubens a M.K. Sarbiewski” - odczyt prof. Juliusza Chrościckiego i
koncert Zespołu Muzyki Dawnej z Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie
(Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- godz. 18.30 – Ogłoszenie wyników III Konkursu Plastycznego oraz otwarcie wystawy o
M.K. Sarbiewskim; kolacja i uroczyste zakończenie IV Międzynarodowych Dni M. K.
Sarbiewskiego (Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie)

Imprezy towarzyszące:
- Zwiedzanie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
- Festiwal Muzyki Barkowej w Płońsku (18, 25 maja 2008, kościół św. Maksymiliana M. Kolbe)
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie „Płońszczak Press”
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
- Urzędy Miasta: Płońsk, Ciechanów, Przasnysz
- Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
- Jezuici w Warszawie
- Miejska Biblioteka w Płońsku
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne” w Płońsku

Patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2008-04-22

XIX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie, z sesją panelową (25-26 kwietnia 2008)

„Aleksander Świętochowski - Poseł Prawdy - w 70. rocznicę śmierci” – XIX Wiosna Literatury w Gołotczyźnie, z sesją panelową (25-26 kwietnia 2008)


PIĄTEK, 25 KWIETNIA 2008
Zespół Szkół Rolniczych im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie; Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), gm. Sońsk, pow. Ciechanów

- od 24.04 (wieczór) do 25.04 (rano) - przyjazd gości, zakwaterowanie

- godz. 8. 00 – 11.30 - Uroczystość patronacka Zespołu Szkół im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. W programie: msza św. młodzieżowa, wykład Lucyny Janikowej, podpisanie aktu o współpracy z PWSZ w Ciechanowie, program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej i studentów, poczęstunek regionalny

- godz. 11.30 – 15.00 – Sesja panelowa w Muzeum Pozytywizmu nt. „Aleksander Świętochowski, pozytywizm i losy polskiej inteligencji”, z udziałem: Ewy Ihnatowicz, Uniwersytet Warszawski; Macieja Janowskiego, Instytut Historii PAN; Urszuli Kowalczuk, Uniwersytet Warszawski; Grzegorza Krzywca, Instytut Historii PAN; Dawida Marii Osińskiego, Uniwersytet Warszawski; Ewy Paczoskiej, Uniwersytet Warszawski; Grażyny Borkowskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Jarosława Walaszyka, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

- godz. 15.00-16.00 – obiad

- godz. 16.00 –17.30 - zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu, prezentacja multimedialna jego kieownika Jarosława Wałaszyka pt. Aleksander Świętochowski w Gołotczyźnie

- godz. 18.00 – msza św. za A. Świętochowskiego w kościele pw. św. Wita Modesta Crescenci w Sońsku, z udziałem chóru z parafii św. Józefa w Ciechanowie

– godz. 19.00 - spacer po Gołotczyźnie, złożenie kwiatów na grobie Aleksandra Świętochowskiego

- godz. 20.00 – Kolacja w Muzeum PozytywizmuSOBOTA, 26 KWIETNIA 2008
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), gm. Sońsk, pow. Ciechanów

- godz. 9.00 – śniadanie

- godz. 10.00-13.00 - pisarze o A. Świetochowskim w 70. roznicę śmierci: Bohdan Urbankowski, Warszawa (Myśl przyziemna w trosce o wartości najwyższe), Teresa Kaczorowska, Ciechanów (Bolesław Biegas, pupil Aleksandra Świętochowskiego), Grzegorz Wiśniewski, Warszawa (Aleksander Świętochowski w Rosji), Zbigniew Święch, Kraków (Maria Świętochowska – romantyczna miłość twórcy pozytywizmu) - 4 wystąpienia 20-minutowe, dyskusja
– godz. 13.00 - rozstrzygnięcie III Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” (w dwóch kategoriach: dla młodzieży i dorosłych); jurorzy: Zdzisław Brudnicki, Alfred Borkowski, Marek Piotrowski. Koncert Klubu Dobrej Piosenki (równolegle warsztaty literackie dla młodzieży – prowadzi Bernard Nowak (Lublin)

- godz. 15.00-16.00 – obiad

- godz. 16.00 - Zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu przez laureatów konkursu

Organizatorzy:
- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
- Zespół Szkół im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Współorganizatorzy:
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Parafia w Sońsku
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Uniwersytet Warszawski
- Instytut Badań Literackich w Warszawie
- Urząd Gminy w Sońsku


2008-04-22

Teresa Kaczorowska została Ciechanowianką Roku 2007, tj. laureatką nagrody im. Franciszka Rajkowskiego, którą przyznaje od prawie 30 lat Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Uroczystość wręczenia nagrody Teresie Kaczorowskiej odbędzie się 26 stycznia (w sobotę), w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, przy ul. Warszawskiej 61,o godz. 11.00. W programie: otwarcie uroczystości, wręczenie nagrody, przedstawienie sylwetki Laureatki, słowo Laureatki, koncert chóru Sine Nomie, przyjęcie.
2008-01-21

Jubileusz 140. urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (1867-1934)

- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 8 listopada, godz. 17.00

Promocja książki Teresy Kaczorowskiej „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza”, a także wystawa z cyklu „Wielcy Polacy na Mazowszu’ oraz koncert zespołu „Mikroklimat”

- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,12 listopada, godz. 10.00

Konferencja naukowa „Maria Skłodowska-Curie (1867-1934)”
10.00 - Otwarcie konferencji – mgr Hanna Długoszowska-Nadratowska, Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w Ciechanowie
10.15 – „Polskie korzenie Marii Skłodowskiej-Curie” – mgr Małgorzata Sobieszczak-
Marciniak, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
10.45 – „Pobyt Marii Skłodowskiej w Szczukach (1886-1889)”, dr Teresa Kaczorowska
11.15 – „Historia powstania Instytutu Radowego w Warszawie”, prof. Andrzej Kułakowski,
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
11.45 – „Życie duchowe Marii Skłodowskiej-Curie - dwugłos”, prof. Jan Piskarewicz, PAN i
mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
12.15 – Dyskusja
12.45 - Przerwa na kawę
13.00 – Wyjazd od Szczuk i Krasnego
17.00 - Powrót
2007-10-30

Organizatorzy

XII CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
i
XXXVI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI

z a p r a s z a j ą

w dniach 10 - 11 października 2007PROGRAM:

10. X. 2007 (środa) - Dzień Ciechanowsko-Szulmierski

10.00-11.0 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki/, zakwaterowanie gości w hotelu Baron
11.00-13.00 - spotkania autorskie w szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie
13.00-14.00 - obiad /restauracja Gawra/
14.00-18.00 - wyjazd do Szulmierza i promocja w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego
Ciechanowskich Zeszytów Literackich nr 9 pt. Żeromski na salonach
W programie:
- odczyt kustosz Marii Mironowicz-Panek z Muzeum Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie
- promocja książki Barbary Bielastej pt. Szulmierz i okolice, wydanej przez UG
w Regiminie
- otwarcie wystawy poświęconej Stefanowi Żeromskiemu (przygotowanej
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie)
- recital Witolda Rosołowskiego
- odwiedzenie dworu, gdzie Stefan Żeromski spędził lato 1887
18.30-19.30 - powrót i kolacja w Kawiarni Artystycznej CKiS w Ciechanowie
20.00-23.00 - Noc Poetów i koncert muzyki barokowo-romantycznej „Zaduma jesienna”
w wykonaniu Ireny Podobas (fortepian) i Izabeli Jaskólskiej (skrzypce)

11. X. 2007 (czwartek) - Dzień Opinogórski

9.00 - wyjazd do Opinogóry
9.30-11.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i zwiedzanie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze
11.00-14. 00 - rozstrzygnięcie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”,
koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu laureatów i Zespołu Muzyki
Dawnej, poczęstunek

12. X. (piątek) – w ramach XXXVI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI
(Dom Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89)

20.00 – Jubileusz 10-lecia Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich –
Promocja książki „pierwsza dekada. Ciechanów literacki”, wieczór poezji, koncert
Andrzeja Kaluszkiewicza i Edyty Bojkowskiej
2007-10-02

JUBIELUSZ 10-LECIA CIECHANOWSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH


ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W CIECHANOWIE
z a p r a s z a n a
uroczystość Jubileuszu 10-lecia
do
Kawiarni „Artystycznej” Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
7 września 2007, godz. 17.00
W PROGRAMIE:

- prezentacja książki Grażyny Gzary pt. „Zielone łzy ocalenia”
- koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu śpiewających poetów: Antoniego Murackiego i Adama Andryszczyka (m.in. utwory Stanisława Grochowiaka, Tadeusza Nowaka, Edwarda Stachury oraz autorskie)
- promocja książki pt. „Pierwsza dekada – Ciechanów literacki”
- Wystawa Jubileuszowa
- spotkanie przy Urodzinowym Stole
Organizatorzy:
- Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Agencja Artystyczna „Trema” w Ciechanowie
2007-08-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja