AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

III Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program III Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem
Marszałka Sejmu RP oraz Biskupa Diecezji Płockiej
(18-20 maja 2007)

PIĄTEK, 18 MAJA
Płońsk / Poświętne,

- od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Poświętne” w Płońsku, zakwaterowanie
- godz. 10.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, Miejska Biblioteka Publiczna), Przasnysza (Liceum im. KEN, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć: Józef Szostakowski (Wilno), Algin Krutkevicius (Kelme na Żmudzi), Romuald Mieczkowski (Warszawa-Wilno), Józef Pless (Niemcy), o. Wacław Oszajca, Janusz Maciejewski i Andrzej Zaniewski (Warszawa), ks. Eligiusz Dymowski (Kraków), Daniel Ratz (Płock), ks. Jan Oleszko (Sierpc), Teresa Kaczorowska, Stanisław Kęsik i Alfred Borkowski (Ciechanów), Igor Kantorowski i Krzysztof Bielski (Płońsk)
- godz. 13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (sala konferencyjna Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału „Poświętne”)
- godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. Wacław Oszajca (Warszawa), prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak (Poznań), Teresa Kaczorowska (Ciechanów). Prezentacja nagrodzonych wierszy przez laureatów ( „Sienkiewiczówka”).
- godz. 18.00 – Recital „Tango d’Amore” w wykonaniu Artura Gotza z Teatru Rozrywki w Chorzowie związanego również z „Piwnicą pod Baranami” w Krakowie („Sienkiewiczówka”)
- godz. 19.00 – Uroczysta kolacja (restauracja „Poświętne”)
- godz. 20.00 – Noc poetów (Sienkiewiczówka”)

SOBOTA , 19 MAJA
Płońsk – Sarbiewo - Płock

- godz. 8.00 – Śniadanie, przejazd do Sarbiewa, gm. Baboszewo, pow. Płońsk (miejsca urodzenia „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”)
- godz. 9.00 – Finał III Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” (wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza). Wprowadzenie: prof. Janusz Rohoziński z AH im. A. Gieysztora w Pułtusku (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu: poznańskiego artysty Jacka Kowalskiego z zespołem Klub św. Ludwika oraz poety i aktora Józefa Plessa
- godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
- godz. 15.00 – Obiadokolacja w Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego
- godz. 17.00 - Promocja książki „Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka. Próba syntezy” pod red. prof. Jakuba Zdzisława Lichańskiego (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 19.00 – Wyjazd z Sarbiewa do Płońska

NIEDZIELA, 20 MAJA
Płońsk– Przasnysz-Rostkowo – Gołotczyzna pod Ciechanowem

- godz. 8.00 – Śniadanie w restauracji „Poświętne”, przejazd do Przasnysza i Rostkowa (miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki)
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji dwóch sławnych jezuitów z Północnego Mazowsza:
ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Jacka Kowalskiego z zespołem Klub św. Ludwika oraz Józefa Plessa (Przasnysz)
- godz. 13.30 - Wspólne ognisko z udziałem gości i miejscowego zespołu folklorystycznego
- godz. 14.30 – Spacer po Rostkowie
- godz. 16.00 - Przejazd do Gołotczyzny pod Ciechanowem
- godz. 17.00 – „Czy Maciej Kazimierz Sarbiewski jest poetą współczesnym?” - odczyt prof. Jakuba Zdzisława Lichańskiego z Uniwersytetu Warszawskiego (Muzeum Pozytywizmu, Dworek A.Bąkowskiej)
- godz. 18.00 – Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy plastycznej o M.K.Sarbiewskim
- godz. 18.30 – Koncert Zespołu Muzyki Dawnej
- godz. 19.00 – Kolacja i uroczyste zakończenie III Międzynarodowych Dni M. K. Sarbiewskiego

Imprezy towarzyszące:
- 19 maja, godz. 18.00 - Spotkanie literacko-muzyczne w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Wystąpią Józef Pless (odczyt „Maciej Kazimierz Sarbiewski w Niemczech, XVII-XXI w.”) i Jacek Kowalski z Poznania z zespołem Klub św. Ludwika
- Konkurs dla liceów ogólnokształcących na Mazowszu pod patronatem Wojewody Mazowieckiego „Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640) – poeta, teoretyk literatury, znawca kultury antycznej”
- Odczyty naukowo-literackie na Płn. Mazowszu
- Odwiedzanie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
- Wystawa o życiu i twórczości ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (Muzeum Historyczne w Przasnyszu, parafia Rostkowo)
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie „Płońszczak Press”
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Plenerowa impreza florystyczna „Kwiaty ogrodów” w Gołotczyźnie

Organizatorzy i sponsorzy:
- Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Muzeum Mazowieckie w Płocku
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Parafie: Sarbiewo, Rostkowo
- Starostwa Powiatowe: Płońsk, Przasnysz, Ciechanów
- Urzędy Miasta: Płońsk, Przasnysz, Ciechanów
- Jezuici w Warszawie
- Biblioteki: Płońsk, Ciechanów
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział „Poświętne” w Płońsku
- Academia Europaea Sarbieviana
- Patronat medialny: TVP Kultura, „Radio dla Ciebie” w Warszawie, Płońszczak Press


Koordynator projektu:
Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2007-04-22

Ciechanowski Dzień Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO, Ciechanów-Opinogóra, 20 kwietnia 20

Organizatorzy: Związek Literatów Polskich O/Ciechanów oraz Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
Program:
-godz. 10.00- powitanie gości w CKiS, z Warszawy przybędą literaci: Elżbieta Olszewska, Andrzej Zaniewski, Andrzej Gnarowski oraz Hatif Janabi (Polska-Irak)
- godz. 11.00-13.00- spotkania autorskie w ciechanowskich liceach i Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku
- godz. 13.00-17.00 - zwiedzanie zabytków Ziemi Ciechanowskiej, w tym Muzeum Romantyzmu w Opingórze; obiad
- godz. 17.00-19.00 - Wieczór w Kawiarni Artystycznej CKiS, w programie: recytacja poezji w wykonaniu przybyłych poetów, rostrzygnięcie konkursu "Złote Pióro" na najlepszą książkę 2006 roku ciechanowskich literatów, koncert poświęcony Bolesławowi Leśmianowi w wykonaniu Wojtka Gęsickiego, lampka wina
2007-04-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja