AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

JUBIELUSZ 20—LECIA ZWIĄZKU LITERATÓW NA MAZOWSZU

ZWIĄZEK LITERATÓW NA MAZOWSZU
Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE
oraz
POWIATOWE CENTRUM KULTURY I SZTUKI
IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE
zapraszają
na
JUBIELUSZ 20—LECIA
ZWIĄZKU LITERATÓW NA MAZOWSZU
Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE


W PROGRAMIE:

1. Zarys działalności Związku Literatów na Mazowszu
2. Promocja jubileuszowej przekrojowej publikacji „Druga Dekada”
3. Koncert Marii Lamers z Krakowa
4. Wystąpienia gości


Związek Literatów na Mazowszu -

„Druga Dekada” (Związek Literatów na Mazowszu, 2017) – przekrojowa jubileuszowa publikacja, przybliżająca historię oraz 20-letnią działalność Związku Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie. Czyni to poprzez główne imprezy literackie organizowane przez Związek Literatów na Mazowszu, wydawane publikacje oraz periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, ale przede wszystkim przybliża należących do ZLM literatów (obecnych i tych którzy już są po drugiej stronie światła) oraz ich twórczość. Publikację kończy ciekawy reportaż Krzysztofa Martwickiego z podróży literackiej na Żmudź (śladami „Potopu” H. Sienkiewicza, Cz. Miłosza, K. Makuszyńskiego, A. Mickiewicza), jaką literaci odbyli w październiku 2017 roku. Licząca ok. 250 stron, pięknie edytorsko wydana książka, została przygotowana przez kolegium redakcyjne pod kierownictwem dr Teresy Kaczorowskiej.

Maria Lamers - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Poetka, autorka tekstów piosenek, kompozytorka, malarka i pieśniarka. Artystka Piwnicy pod Baranami, a obecnie Piwnicy Św. Norberta w Krakowie. Nauczycielka śpiewu w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Śpiewa głównie piosenki autorskie, z kręgu krainy łagodności, a także pieśni patriotyczne i szanty. Podróżniczka, żeglarka i narciarka. Wydała sześć płyt, ostatnią ,,Odbicia” w 2016 roku.
2017-11-19

IX Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Pracownia Działań Muzealnych
Zamku Królewskiego w Warszawie
Ojcowie Jezuici w Warszawie
Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie

zapraszają na

IX Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ
w Warszawie
Sobota, 18 listopada 2017 r.

Część I - Zamek Królewski w Warszawie


- godz.10.30 - prof. Elwira Buszewicz (UJ), wykład pt. O. Tadeusz Karyłowski SJ jako tłumacz poezji

- godz. 12.00 - Spotkanie literackie :
Między Wergiliuszem a (polskim) Horacym. Poezja klasyczna w tłumaczeniu Tadeusza Karyłowskiego
Słowo wstępne: Daniel Artymowski
Teksty zaprezentują aktorzy Barbara i Jacek Bursztynowiczowie

- ok.13.00 wręczenie nagród za prace naukowe z lat 2013-16 na temat życia M. K. Sarbiewskiego, jego twórczości i recepcji w Europie
(prof. Juliusz A. Chrościcki)

Spotkanie odbędzie się w Mieszkaniu Stefana Żeromskiego
Wstęp – bilet w cenie 7 zł na całość imprezy na Zamku

Część II - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,
ul. Świętojańska 10 /obok Katedry św. Jana/

- godz. 16.00 - Zebranie członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana
- godz. 20.00 - Msza św. z homilią
- Prelekcja dr Teresy Kaczorowskiej:
O działalności Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana

Ok. godz. 21.00 - Program poetycko-muzyczny: Wybrane wiersze Macieja K. Sarbiewskiego przedstawi Maciej Gąsiorek, aktor Teatru Rampa. Na klawesynie zagra dr Anna Urszula Kucharska, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej.

Na tę część wstęp wolny!
Zapraszamy serdecznie na całość programu
IX Dnia Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie!
2017-11-19

Wizje A5 (4)

Wizje A5 (4)
2017-10-19

XXII CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI

Organizatorzy
XXII CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
z a p r a s z a j ą
4-5 października 2017 r.

PROGRAM:

4 X. 2017 (środa) – Ciechanów – Kraszewo - Ojrzeń - Ciechanów

10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i
Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-12.30 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach,
równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi znany poeta Adam Lizakowski
12.30-13.30 - obiad /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w Ciechanowie/
13.30-15.00 - Wyjazd śladami poety, publicysty, tłumacza, pamiętnikarza, wydawcy,
działacza patriotycznego i ziemianina Brunona Dionizego hr. Kicińskiego
(1797-1844) (zwiedzanie wsi, kościoła, złożenie kwiatów na jego grobie)
15.00-16.30 - promocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 19
„Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca”
18.00 -19.00 - otwarcie wystawy fotograficznej o Czesławie Miłoszu autorstwa Adama
Lizakowskiego / Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i
Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
19.00-20.00 - kolacja
20.00-24.00 - Noc Poetów /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i
Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/, w programie: prezentacja
wierszy przez poetów, koncert Łukasza Jędrysa (w ramach cyklu „Piosenka z
tekstem” Wojtka Gęsickiego)

5. X. 2017 (czwartek) – Ciechanów-Opinogóra

9.00- 10.00 - przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza
Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 - XIX Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – z Krzysztofem Masłoniem z
Warszawy, prowadzi dr Teresa Kaczorowska/
14.00-15.00 - uroczyste rozstrzygnięcie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„O Laur Opina” przez jurorów w składzie: prof. Krzysztof Szatrawski
(Olsztyn), Stanisław Srokowski (Wrocław), Stanisław Kęsik (Ciechanów)
- koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz
Anny Chmielińskiej z Ciechanowa /studentki Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie, z klasy fortepianu prof. Edwarda Wolanina/
i uroczyste zakończenie XXII Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.00 - obiad / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /


Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Partnerzy:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta w Ciechanowie
- Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
- Parafia w Kraszewie
- Agencja Artystyczna „Trema”

*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 19 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej, Stanisławowi Chełchowskiemu). W 2017 r. będzie nosić tytuł „Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca”.
*** Bruno Kiciński ((ur. 7 października 1797 r. w Lachowicach, zm. 23 marca 1844 r. w Ojrzeniu) – właśc. Bruno Dionizy hr. Kiciński z Kicina h. Rogala, krypt. i pseud.: B. hr. K., Lajbuś – hrabia, dziennikarz, publicysta, redaktor, wydawca, poeta i tłumacz. Współtwórca polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim. Twórca pierwszego koncernu prasowego. Uczestnik powstania listopadowego.
Był synem Piusa, byłego kasztelana połanieckiego i Franciszki z Cieciszowskich. Kształcił się w Theresianum w Wiedniu (1804-1809) oraz w kolegium pijarów na warszawskim Żoliborzu (1809-1814). Mieszkał u swego krewnego, Joachima Lelewela. Podczas pobytu we Lwowie (1814-1815), wraz z grupą współpracowników (Brykczyński, Chotomski, Dmochowski, Godebski, Lisiecki, Morawski) prowadził działalność wydawniczą. Był inicjatorem powstania „Pamiętnika Lwowskiego", który zaczął wychodzić w 1816 r. W swojej pracy zastosował nowoczesne możliwości kolportażu, płacił honoraria publicystom, stosował reklamę. W roku akademickim 1815/1816 podjął studia w warszawskiej Szkole Prawa i Administracji. Wkrótce potem (prawdopodobnie w 1816 r.) otrzymał stanowisko sekretarza Komisji Trzech Dworów do uregulowania stosunków handlu i żeglugi.
W 1819 r. nabył część dóbr Grochów pod Warszawą. W 1821 r. założył „Kurier Warszawski", który w tym samym roku sprzedał, wraz ze swoją drukarnią. Cenzura przeszkodziła hr. Kicińskiemu w realizacji dalszej pracy wydawniczej. Rozpoczął polityczną działalność konspiracyjną, był członkiem Towarzystwa Patriotycznego, wziął czynny udział w powstaniu listopadowym..
W 1824 r. nabył majątek w Ojrzeniu i rozkochał się w otaczającym tę podciechanowską wieś pięknym nadwkrzańskim krajobrazie. Związał się z działaczami prawicowymi, współpracował z pismem „Polak sumienny", pisał patriotyczne wiersze. Parał się także przekładami (głównie dzieł greckich i epoki romantyzmu), stworzył w Ojrzeniu duży księgozbiór. Zajął się też działalnością gospodarczą, m.in. zbudował młyn nad Wkrą, drogi: Ciechanów-Płońsk i Ciechanów-Przasnysz, most w Płońsku, zorganizował kilka folwarków. Dużo polował w okolicznych lasach. Spoczywa w Kraszewie, przy miejscowym kościele.
2017-09-11

O Obławie Augustowskiej w Hamburgu

O Obławie Augustowskiej w Hamburgu

Spotkanie poświęcone pamięci ofiar obławy augustowskiej z lipca 1945 roku: Utracone życia – Obława Augustowska lipiec 1945. Gośćmi spotkania będą: ks. prał. Stanisław Wysocki – świadek tamtych wydarzeń, który w obławie stracił najbliższych członków rodziny oraz pani dr Teresa Kaczorowska – autorka książki „Obława Augustowska”.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę 3 wrzesnia br. o g. 17.30 na sali przy kościele Mariä-Himmelfahrt w HH-Rahlstedt (Oldenfelder Str. 25). Wstęp wolny.

Po zakończeniu spotkania będzie można zakupić książke autorstwa ks. prał. Wysockiego: „W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku” oraz dwie pozycje książkowe p. dr Teresy Kaczorowskiej: „Obława Augustowska” oraz „Dzieci Katynia".
Serdecznie zapraszamy
2017-09-02

Przystanek Historia o Obławie Augustowskiej

Zobacz Zaproszenie

2017-06-18

XXVIII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE

Program

Czwartek, 8 czerwca 2017 r.


- godz. 10.00 – przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 – 12.00 – spotkania autorskie pisarzy: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Mirosława Niewińska, Paryż) oraz w Gimnazjum w Sońsku (Bogusław Falicki, Warszawa)

- godz. 12.30 – złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.00-14.30 – Spotkanie literacko-muzyczne w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.
W programie:
- rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”
przez jury po przewodnictwem Edwarda Bolca
- promocja nowej poetyckiej książki Zdzisława Zembrzyckiego „Co mi w duszy gra…”
- koncert zespołu Black Horse z PSM I st. w Płońsku
- stoisko z wydawnictwami

- godz. 15.00 – zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (dla zainteresowanych)
- godz. 16.00 – 18.00 - spotkanie towarzyskie przy ognisku w gołockim parku
(z udziałem akordeonisty Kazimierza Kosmali)

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie dysponuje dla potrzebujących noclegami.

Organizatorzy:
- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
2017-05-24

Wieczór autorski Teresy Kaczorowskiej "Od Warszawy do Tobolska”

>
>
> M A J N A F O K S A L
>
> Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
>
> Fundacja Solidarności Dziennikarskiej
>
> zapraszają na
>
> otwarte spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP
>
> wieczór autorski
>
> Teresy Kaczorowskiej
>
> „Od Warszawy do Tobolska”
>
> spotkanie multimedialne, z pokazem zdjęć z trasy syberyjskiego XV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego
>
>
>
> 17 maja 2017 r., środa, godz. 18.00
>
> Centrum Prasowe Foksal w Domu Dziennikarza w Warszawie, ul. Foksal 3/5
>
>
>
> *Teresa Kaczorowska – dziennikarka, dr nauk humanistycznych, autorka kilkunastu książek, przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP.
>
> *Książka „Od Warszawy do Tobolska” jest reportażem z drogi jubileuszowego (pierwszego syberyjskiego) XV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Ten niezwykły Rajd - Pielgrzymka został zainicjowany w 2001 r. przez polskiego Amerykanina – patriotę, humanistę, komandora Wiktora Węgrzyna, który przebywając od lat 70. XX wieku w USA postanowił nagłośnić zbrodnię katyńską głośno i widowiskowo, z udziałem motocyklistów polskich i polonijnych (komandor zmarł w Chicago, 17 stycznia 2017 r.).
>
> Przez 23 dni, od 22 sierpnia do 13 września 2015 r., Teresa Kaczorowska pokonała ok. 10 tysięcy kilometrów. W niezwykle trudnych warunkach, nocując przeważnie w namiocie – na cmentarzach katyńskich, na polach bitew, w gościnnych kościołach, szkołach czy na boiskach. Zawsze w śpiworze i na karimatach. Przejechała wraz z 68 uczestnikami Rajdu pięć państw (Polskę, Białoruś, Rosję, Łotwę i Litwę) oraz cztery strefy czasowe. W słońcu i w deszczu, w upale i chłodzie, a czasem - jak w Tobolsku - w ulewie, ale i pod wspaniałą, szczęśliwą tęczą…
>
> W tym jubileuszowym Rajdzie wzięło udział 58 osób na 56 motocyklach, a także cztery furgony (z biało-czerwonymi wieńcami, zniczami, prezentami dla Polaków na Wschodzie i pięcioma pomnikami - trzema Jana Pawła II oraz dwóch świętych: Faustyny i Rafała Kalinowskiego - motocykliści ufundowali je trzy w Tobolsku na Syberii oraz dwa na Litwie) oraz dwa samochody osobowe (w jednym jechała reporterka wraz z komandorem Rajdu Wiktorem Węgrzynem oraz kapelanem Rajdu ks. Dariuszem Stańczykiem; w drugim – ekipa TV Trwam). Wśród 68 uczestników było tylko siedem kobiet (wraz z reporterką).a
>
> Na całej trasie rajdowcom towarzyszyła Polska. Składano biało-czerwone wieńce i zapalano ognie pamięci - nie tylko na grobach Polaków, ale także Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Łotyszy i innych narodów. Pokrzepiano serca żyjących na tamtych terenach Polaków, spotkania z nimi należały do najbardziej wzruszających (dla nich przekazywano dary). Uczestnicy jubileuszowego Rajdu ogarniali też pamięcią zapomnianych przez Ojczyznę Polaków, którzy pozostali na Wschodzie na zawsze – zesłańców carskich: z powstań listopadowego i styczniowego (którzy wnieśli duży wkład w rozwój Syberii), na grobach deportowanych więźniów sowieckich, poległych w bojach o wschodnie polskie rubieże (Łotwa, Litwa) oraz wszystkich represjonowanych różnych wyznań. Wszędzie z hymnem Polski, skupieniem i modlitwą, szacunkiem dla kraju ojczystego i sztandarem polskich motocyklistów.
>
> Ten reporterski zapis 23 dni drogi jubileuszowego XV Rajdu Katyńskiego jest niezwykły. Opatrzony historią poszczególnych miejsc, opisem wkładu naszych rodaków w gospodarkę i kulturę dalekich rubieży oraz licznymi fotografiami (reporterki oraz Andrzeja Niedźwieckiego). Jest to autentyczna podróż na Wschód, aż na Syberię, dla większości Polaków mało znanej. Jest to zarazem skondensowana lekcja historii, jakiej nie uświadczy się w żadnym podręczniku. I okazja do poznania środowiska polskich wspaniałych motocyklistów, którzy noszą z dumą hasło: „Kocham Polskę i Ty ją kochaj”.
>
> Za książkę „Od Warszawy do Tobolska” (Zenon Narojek, Warszawa 2016) Teresa Kaczorowska otrzymała 31 stycznia 2017 r. honorowe wyróżnienie Nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego w dorocznym konkursie o Nagrody SDP 2016 r.
>
> Bieżące wydarzenia „Maja na Foksal” prosimy śledzić na stronach: www.sdp.pl i www.majnafoksal.pl
>
> mailbox:///C:/Users/Teresa%20Kaczorowska/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/hf6bz6ub.default/Mail/poczta.inteko.com.pl/Inbox?number=1165716485&header=quotebody&part=1.1.2&filename=image001.png
>
> Wybrane wydarzenia projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
>
>
>
> mailbox:///C:/Users/Teresa%20Kaczorowska/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/hf6bz6ub.default/Mail/poczta.inteko.com.pl/Inbox?number=1165716485&header=quotebody&part=1.1.3&filename=image002.png
>
>
>
>
>
>


2017-05-16

XIII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza

Program XIII Międzynarodowego Festiwalu
ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem
Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(12-14 maja 2017)PIĄTEK, 12 MAJA 2017
Dłużniewo–Baboszewo-Płońsk

- od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
- godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie z czytelnikami Płońska (Stefan Świetliczko:
„Trzy pochówki Macieja K. Sarbiewskiego” - Miejska Biblioteka
Publiczna im. H. Sienkiewicza,) oraz spotkania w gimnazjach gm.
Baboszewo: Jacek Wegner (Warszawa) – „M.K. Sarbiewski – prekursor
noblistów polskich” i Irena Duchowska (Kiejdany, Litwa) – „Polacy
na Żmudzi”.
- godz.13.00 – Walne Zgromadzenie członków St. Academia Europaea Sarbieviana
(hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa )
- godz. 18.00 – Inauguracja XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk)
- Rozstrzygnięcie XIII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Sarbiewskiego”. (w wersji polskiej i łacińskiej). Prowadzenie Macieja Gąsiorka
- Koncert „Nierówni” w wykonaniu Mietka Szcześniaka z zespołem
- godz. 20.00 - Kolacja
- godz. 21.00 – Noc Poetów, koncert w wykonaniu uczniów PSM I st. w Płońsku (MCK Płońsk)SOBOTA, 13 MAJA 2017
Dłużniewo -Opinogóra-Ciechanów

- godz. 9.00 – Wyjazd do Opinogóry
- godz. 10.00 – 15.00 – Muzeum Romantyzmu, w programie: zwiedzanie Muzeum, sesja
naukowa „Między barokiem a romantyzmem polskim”, ogłoszenie wyników
I Ogólnopolskiego Konkursu na pracę naukową o ks. M.K. Sarbiewskim, za
lata 2013-2016.
- godz. 15.00 - Obiad
- godz. 16.30 - Wyjazd do Ciechanowa
- godz. 17.00 - Rozstrzygnięcie VIII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego”,
Koncert Chopinowski w wykonaniu młodych pianistów z PSM I i II st. im. S.
Moniuszki w Ciechanowie (Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M.
Konopnickiej w Ciechanowie)
- godz. 19.00 – Kolacja
- godz. 21.00 – Powrót do DłużniewaNIEDZIELA, 14 MAJA 2017
Sarbiewo

- godz. 9.00 – XIII Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur
Sarbiewskiego” - wprowadzenie: prof.
Janusza Rohozińskiego (AH Pułtusk), wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza,
wręczenie nagród.
- 11.00 – Rozstrzygnięcie XI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów
szkół podstawowych z gm. Baboszewo
(Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- godz. 11.30 - Rozstrzygnięcie I Konkursu Literackiego „Maciej Kazimierz Sarbiewski –
Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
- godz.14.00 – Widowisko historyczne z udziałem grupy rekonstrukcyjnej
- godz. 15.00 – Piknik

Imprezy towarzyszące:
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja nagrodzonych utworów w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 19/2017

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
- Gmina w Baboszewie
- Miasto Płońsk
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Państwowe Szkoły Muzyczne: I i II st. w Ciechanowie i Płońsku
- Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Starostwa Powiatowe: w Ciechanowie i Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Zamek Królewski w Warszawie
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
- Związek Literatów na Mazowszu

Patronat medialny: Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka)

Dyrektor Festiwalu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl2017-04-22

XVII Ciechanowski Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO

Organizatorzy zapraszają
na
XVII Ciechanowski
Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO
„Poezja terapią jest”
21-22 marca /wtorek-środa/, 2017 r.

W programie:

21 marca /wtorek/ 2017 r.

- w ciągu dnia potkania zaproszonych poetów w ośrodkach: DPS „Kombatant” w Ciechanowie (Stanisław Kęsik, Józef Budziński), DPS Krubin (Zdzisław Zembrzycki), Krajowy Ośrodek dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku (ks. Marian Kosiński, Dariusz Węcławski), GOK Krasne (Lam Quang My, Barbara Sitek Wyrembek)
- 15.30 – 17.00 – promocja nowej poetyckiej książki śp. Jadwigi Wichrackiej-Sumiły pt. Serce Jaskółki (DPS „Kombatant”)

22 marca / środa/ 2017 r.

- 17.00-19.00 - Spotkanie literackie w Kawiarni Artystycznej PCKiSz w Ciechanowie.
- wystąpienia zaproszonych poetów
- rozstrzygnięcie XIV Konkursu na Książkę Roku’ 2016 Związku
Literatów na Mazowszu i wręczenie statuetki „Złote Pióro”
(ocenę 9 wydanych w 2016 r. przez ciechanowskich literatów książek
przedstawi jury pod przewodnictwem Joanny Jagiełło z Warszawy)
- recital sióstr Zuzanny i Marty Federowicz.
- poczęstunek
Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Partnerzy:
- DPS „Kombatant” w Ciechanowie
- DPS Krubin w Ciechanowie
- Krajowy Ośrodek dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku, pod. Mława
- GOK Krasne, pow. Przasnysz

Książki wydane w 2016 r. przez członków Związku Literatów na Mazowszu:

1. Juliusz Erazm Bolek, Ergo Kalendarz Styczeń 2017, Sulejówek 2016
2. Andrzej Chodacki, Nędza i potęga, czyli co z Tobą człowieku, Wydawnictwo „Lena”, Wrocław 2016
3. Wiktor Golubski, Orzeł & Reszka, ZLM 2016
4. Teresa Kaczorowska, Od Warszawy do Tobolska, Wydawca Zenon Narojek, Warszawa 2016
5. Igor Kantorowski, Jad kiełbasiany czyli pocałunek Breżniewa, Wydawnictwo Komograf, Warszawa 2016
6. Igor Kantorowski, Zapusty, Wydanie autorskie, Płońsk 2016
7. Krzysztof Martwicki, Prawie niewidzialni, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2016
8. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Przekręty historii, PHU Matek, Grójec 2016
9.Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Grójec i nie tylko, PHU Matek, Grójec 2016

2017-02-24

Od Warszawy do Tobolska

Albumowa książka „Od Warszawy do Tobolska” Teresy Kaczorowskiej, będąca kroniką XV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, wydana jesienią 2016 r. przez Zenona Narojka, otrzymała wyróżnienie w dorocznym Konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 2016. Wręczenie laurów odbędzie się 31 stycznia 2017, o godz. 17.00, we Domu Dziennikarza w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5.

Zapraszam serdecznie,

Teresa KaczorowskaKrótko o albumowej książce Teresy Kaczorowskiej

„Od Warszawy do Tobolska”

Książka „Od Warszawy do Tobolska” Teresy Kaczorowskiej jest reportażem z drogi jubileuszowego, niezwykle ekstremalnego (pierwszego syberyjskiego) XV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Ten niezwykły Rajd-Pielgrzymka został zainicjowany w 2001 roku przez polskiego Amerykanina – patriotę, humanistę, komandora Wiktora Węgrzyna, który przebywając od lat 70. XX wieku w USA postanowił nagłośnić zbrodnię katyńską głośno i widowiskowo, z udziałem motocyklistów polskich i polonijnych (niestety, komandor zmarł w Chicago 17 stycznia 2017 r.).

Przez 23 dni, od 22 sierpnia do 13 września 2015 roku, Teresa Kaczorowska pokonała wraz z uczestnikami XV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego prawie 10 tysięcy kilometrów. W niezwykle trudnych warunkach, nocując w namiotach – na cmentarzach katyńskich, na polach bitew, w gościnnych kościołach, szkołach czy na boiskach. Zawsze w śpiworach i na karimatach. Przejechała wraz z 68 uczestnikami Rajdu pięć państw (Polskę, Białoruś, Rosję, Łotwę i Litwę) oraz cztery strefy czasowe. W słońcu i w deszczu, w upale i chłodzie, a czasem - jak w Tobolsku - w ulewie, ale i pod wspaniałą, szczęśliwą tęczą…

W tym jubileuszowym Rajdzie wzięło udział 58 osób na 56 motocyklach, a także cztery furgony (z biało-czerwonymi wieńcami, zniczami, prezentami dla Polaków na Wschodzie oraz pięcioma pomnikami - trzema Jana Pawła II oraz dwóch świętych: Faustyny i Rafała Kalinowskiego - motocykliści ufundowali je trzy w Tobolsku na Syberii oraz dwa na Litwie); oraz dwa samochody osobowe (w jednym jechała reporterka wraz z komandorem Rajdu Wiktorem Węgrzynem oraz kapelanem Rajdu ks. Dariuszem Stańczykiem; w drugim – ekipa TV Trwam). Wśród 68 uczestników było tylko siedem kobiet (wraz z reporterką).

Na całej trasie rajdowcom towarzyszyła Polska. Składano biało-czerwone wieńce i zapalano ognie pamięci - nie tylko na grobach Polaków, ale także Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Łotyszy i innych narodów. Pokrzepiano serca żyjących na tamtych terenach Polaków, spotkania z nimi należały do najbardziej wzruszających (dla nich przekazywano dary). Uczestnicy jubileuszowego Rajdu ogarniali też pamięcią zapomnianych przez Ojczyznę Polaków, którzy pozostali na Wschodzie na zawsze – zesłańców carskich: z powstań listopadowego i styczniowego (którzy wnieśli duży wkład w rozwój Syberii), na grobach deportowanych więźniów sowieckich, poległych w bojach o wschodnie polskie rubieże {Łotwa, Litwa) oraz wszystkich represjonowanych różnych wyznań. Wszędzie z hymnem Polski, niezwykłym skupieniem i modlitwą, szacunkiem dla kraju ojczystego i sztandarem polskich motocyklistów.

Ten reporterski zapis 23 dni drogi jubileuszowego XV Rajdu Katyńskiego jest niezwykły. Opatrzony historią poszczególnych miejsc, opisem wkładu naszych rodaków w gospodarkę i kulturę dalekich rubieży oraz licznymi fotografiami (reporterki oraz Andrzeja Niedźwieckiego). Jest to autentyczna podróż na Wschód, aż na Syberię, dla większości Polaków mało znanej. Jest to zarazem skondensowana lekcja historii, jakiej nie uświadczy się w żadnym podręczniku. I okazja do poznania środowiska polskich wspaniałych motocyklistów, którzy noszą z dumą hasło: „Kocham Polskę i Ty ją kochaj”.

2017-01-29

VIII Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Pracownia Działań Muzealnych
Zamku Królewskiego w Warszawie
Ojcowie Jezuici w Warszawie
Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie

zapraszają na

VIII Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ
w Warszawie

Sobota, 5 listopada 2016 r.

Część I - Zamek Królewski w Warszawie

- godz.10.30 - prof. Elwira Buszewicz (UJ), wykład pt.
W świecie mistrzów baroku. Urban VIII – papież literat

- godz. 12.00 - Spotkanie literackie: Między nami literatami. Poezja w kręgu Urbana VIII i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
Słowo wstępne: Daniel Artymowski
Teksty zaprezentują aktorzy Barbara i Jacek Bursztynowiczowie.

Wstęp wolny!
Wejście po okazaniu niniejszej ulotki.
Zbiórka w Sieni Głównej przy Informacji Zamkowej.

Część II - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,
ul. Świętojańska 10 /obok Katedry św. Jana/

- godz. 15.00 - Zebranie członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana – sala pod kościołem
- godz. 20.00 - Msza św. z homilią
o. dr Krzysztof Dorosz SJ: „Zestąp i zechciej wzrok rzucić łaskawy”. Maciej K. Sarbiewski - poeta maryjny

Prelekcja dr Teresy Kaczorowskiej:
O działalności Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana

Ok. godz. 21.00 - Program poetycko-muzyczny: Wybrane wiersze Macieja K. Sarbiewskiego przedstawi aktor Andrzej Ferenc.
Muzykę z tzw. redukcji paragwajskich zaprezentuje
Chór Flaminae pod dyrekcją Marty Wiatr
Wstęp wolny!
Zapraszamy serdecznie na obydwie części programu
VIII Dnia Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie!

2016-11-01

XXI CIECHANOWSKA JESIENI POEZJI

Organizatorzy
XXI CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI

z a p r a s z a j ą

5-6 października 2016 r.


PROGRAM:

5. X. 2016 (środa) – Ciechanów-Czernice Borowe-Chojnowo

10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Powiatowe Centrum Kultury i
Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-12.30 - spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach,
równolegle warsztaty poetyckie /prowadzi literat Piotr Szczepański z
Gdańska/
12.30-13.30 - obiad /Kawiarnia Artystyczna, PCKiSz w Ciechanowie/
13.30-15.00 - Wyjazd śladami ziemianina, publicysty i działacza narodowego Stanisława
Kostki Anastazego Chełchowskiego - do Czernic Borowych
(zwiedzanie kościoła, złożenie kwiatów na jego grobie) i Chojnowa
/po drodze zakwaterowanie gości/
15.00-16.30 - promocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 18
Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta.
W programie referat Piotra Kaszubowskiego Stanisław Chełchowski – życie i dzieło,
otwarcie wystawy, program artystyczny /Dwór w Chojnowie/
18.00 -19.00 - kolacja /Dwór w Chojnowie/
19.00-23.00 - Noc Poetów, koncert prof. Pawła Roka (wiolonczela)

6. X. 2016 (czwartek) – Chojnowo-Opinogóra

9.00- 10.00 - przejazd do Opinogóry
10.00-12.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i Janusza Królika,
zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
12.00-14.00 - XVIII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – z dr Antonim Liberą, prowadzi
dr Teresa Kaczorowska
14.00-15.00 - uroczyste rozstrzygnięcie XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„O Laur Opina” (jury w składzie: Janusz Termer, Rafał Jaworski, Stanisław Kęsik)
- koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz
Mateusza Pieniążka z Przemyśla i uroczyste zakończenie XXI
Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.00 - obiad /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze /


Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Urząd Gminy Czernice Borowe
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Partnerzy:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta w Ciechanowie
- Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych
- Gimnazjum im. XXI Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych
- Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej
- Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
- Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza


*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 18 lat periodyk ma co roku swój tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest znanemu pisarzowi, który ma związki z regionem (do tej pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej). W 2016 r. będzie nosić tytuł „Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta”.
Stanisław Kostka Anastazy Chełchowski (ur. 26 lutego 1866 r. w Chojnowie k. Przasnysza, zm. 23 marca 1907 r. w Ciechanowie) – działacz społeczny, oświatowy, gospodarczy i polityczny, publicysta, przyrodnik (mykolog) i etnograf, właściciel majątków Chojnowo i Miłoszewiec Kmiecy. Był synem Teodora Chełchowskiego herbu Lubicz, właściciela majątku Chojnowo i Julii z Obrębskich. Żonaty z Jadwigą Jaworowską z Unikowa (ślub odbył się w 1891 r.), miał czworo dzieci: Zbigniewa (1894-1917), zmarłego tragicznie w Rosji, Halinę Jadwigę Bojanowską z Lipy (1895-1937), Kazimierza (1899-1954), który odziedziczył Chojnowo i Danutę Żelechowską (1902-1983), która odziedziczyła Miłoszewiec Kmiecy.
Uczył się w Mławie w szkole A. L. Pigłowskiego, następnie w Warszawie, gdzie ukończył IV gimnazjum (1883) i Wydział Fizyko-Przyrodniczy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1887, ze złotym medalem). Chełchowski już w wieku 14 lat rozpoczął współpracę z redakcją Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, opracowując kilka haseł. W latach następnych badał stosunki etnograficzne Mazowsza Płockiego, szczególnie jego części północnej i Kurpiów. W „Wiśle” zamieścił m.in. Materiały do etnografii ludu z okolic Przasnysza (1888) oraz Stosunki etnograficzne w powiecie przasnyskim (1893, na podstawie własnej pracy Stosunki etnograficzne w guberni płockiej, ogłoszonej w „Kalendarzu Płockim” na rok 1891). Najważniejszą pracą etnograficzną Chełchowskiego są Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza, zebrane w osobnym wydawnictwie biblioteki „Wisła” jako tomy V i VI (1889-90). Zawierają one 86 bajek spisanych w gwarze, z zachowaniem odrębności poszczególnych bajarzy i są wysoko cenione także przez współczesnych badaczy folkloru polskiego. Chełchowski był autorem kilku broszur popularyzujących wiedzę rolniczą (m.in. O uprawie owsa dla użytku gospodarzy rolnych 1898, Nasze wzorowe gospodarstwa włościańskie, 1899, Rolnictwo w organizacji samorządu, 1906) oraz szeregu artykułów zamieszczonych w „Gazecie Rolniczej” (także jako jej wydawca), „Gazecie Cukrowniczej” czy Encyklopedii Rolniczej. Był też w komitecie redakcyjnym Roczników Nauk Rolniczych.
Duże uznanie zyskał jako botanik i mykolog. Prace z tej dziedziny publikował w Wiadomościach Uniwersyteckich, Pamiętniku Fizyograficznym i we Wszechświecie. Odkrył kilka gatunków grzybów, był autorem pierwszego w Polsce atlasu grzybów oraz bibliografii prac florystycznych i mykologicznych. Po śmierci ojca w 1891 r. objął prowadzenie majątku (o pow. ok. 430 ha). Od 1900 r. kierował pracami sekcji rolnej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Był członkiem Ligi Narodowej. Działacz Macierzy Szkolnej, inicjator zorganizowanego w 1906 r. Wydziału Rolniczego przy Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie (stanowił zaczątek SGGW), był członkiem Rady Naukowej Wydziału. Organizator kółek rolniczych i krzewiciel wiedzy rolniczej wśród ziemian i włościan, m.in. przez pokazy hodowlane, wystawy, konkursy, założoną w Miłoszewcu rolniczą stację doświadczalną(1899), jedną z pierwszych w kraju. Brał aktywny udział w zorganizowaniu Towarzystw Wzajemnych Ubezpieczeń od ognia – „Snop” i gradobicia – „Ceres”, Towarzystwa Mleczarskiego i Towarzystwa Melioracyjnego. W latach 1901-1905 był pierwszym prezesem Towarzystwa Rolniczego Płockiego. W Ciechanowie zorganizował w 1904 r. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Współzałożyciel i pierwszy prezes Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim (1907).
Z czasów studiów uniwersyteckich datuje się znajomość Chełchowskiego z Romanem Dmowskim, który spędzał wakacje w Chojnowie. W późniejszym czasie Chełchowski stał się aktywnym działaczem Ligi Narodowej oraz Narodowej Demokracji, współpracownikiem „Głosu”. Był też posłem z guberni płockiej do I Dumy Rosyjskiej w Petersburgu. Stanisław Chełchowski zmarł w Ciechanowie, podążając do Płocka na zebranie Towarzystwa Rolniczego. Pochowany został w grobie rodzinnym we wsi Czernice Borowe. Grób znajduje się pod opieką Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
2016-09-11

V Leśne Impresje w Dąbku

Miło nam zaprosić, po rocznej przerwie, na V Leśne Impresje. Ta nowa impreza Związku Literatów na Mazowszu, organizowana od pięciu lat na zakończenie letnich wakacji, odbędzie się w tym roku w sobotę, 27 sierpnia 2016 r., o godz. 19.00, w nowym miejscu – w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane SM w Dąbku (poprzednie Impresje Leśne odbywały się w Ościsłowie pod Ciechanowem - u poety leśnika Sławka Zduna w leśniczówce Kamionka, albo na Polanie Biesiadnik).

Zapraszamy do Dąbka poetów z całego regionu, zrzeszonych i niezrzeszonych, ze swoimi wierszami – a także ich przyjaciół i znajomych oraz wszystkich miłośników poezji! Towarzyszyć nam będą dwie gitary: Tomka Kaszubowskiego oraz Pawła Krupki. Jak zwykle impreza odbędzie się przy wsparciu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (gwarantuje dojazd busem), Związek Literatów na Mazowszu zapewni smakowite kiełbaski na integracyjne ognisko, zaś Krajowy Ośrodek dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku - „opiekę” nad gitarzystami.

Do zobaczenia w Dąbku – w parku wśród dębów - na tym wyjątkowym wieczorze pod gwiazdami!

prezes Związku Literatów na Mazowszu, dr Teresa Kaczorowska (jednocześnie dyrektor PCKiSz w Ciechanowie)
wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu, Dariusz Węcławski (jednocześnie dyrektor KOMR w Dąbku)

2016-08-24

XXVII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE


(Czwartek, 9 czerwca 2016 r.)

- godz. 10.00 – przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 – 12.00- – spotkania autorskie pisarzy: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz w Gimnazjum w Sońsku

- godz. 12.30 – złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.00-14.30 – Spotkanie literacko-muzyczne w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. W programie:

- promocja nowej poetyckiej książki Barbary Krajewskiej pt. „Ziarna miłości”
- jubileusz 90-lecia Stefana Chojnowskiego (obydwoje są członkami Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie)
- wspomnienie o zmarłej 18 maja 2016 r. poetce Zenonie Cieślak-Szymanik
- koncert uczniów PSM I st. w Ciechanowie
- stoisko z wydawnictwami

- godz. 15.00 – spotkanie towarzyskie przy ognisku

Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie


2016-06-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja