AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

XXIV WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE


Program, 7 czerwca 2013:

- godz. 10.00 – przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 – 12.00 – spotkania autorskie pisarzy w szkołach gm. Sońsk

- godz. 12.30 – złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.00-14.30 – 35-lecie pracy twórczej Bożenny Beaty Parzuchowskiej. Prowadzi dr Teresa Kaczorowska, a w programie: promocja nowej jej książki „Cierniste archipelagi”, laudacja Stanisława Kęsika, koncert

- godz. 15.00 – spotkanie towarzyskie przy ognisku


Organizatorzy:
- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Związek Literatów na Mazowszu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie


2013-07-14

Dwie prelekcje w Augustowie

29 maja 1013 r. Teresa Kaczorowska wygłosi dwie prelekcje, na podstawie swoich książek, w II LO im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie. Jedną dla klas humanistycznych - „Z Gombrowiczem w Buenos Aires” i drugą dla fizyczno-chemicznych – o Marii Skłodowskiej-Curie.
2013-07-14

Odczyt "Józef Narzymski - literat i powstaniec styczniowy z Płn. Mazowsza"

Na konferencji naukowej w Mławie „Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu”, 6 maja 2013 r., dr Teresa Kaczorowska wygłosi odczyt "Józef Narzymski - literat i powstaniec styczniowy z Północnego Mazowsza". Jeszcze 2013 r. wszystkie wygłoszone referaty zostaną opublikowane pokonferencyjnej publikacji, którą ma wydać organizator konferencji - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.
2013-07-14

IX Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Program IX Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem
Marszałka Sejmu RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(10-12 maja 2013)

PIĄTEK, 10 MAJA 2013
Sarbiewo–Baboszewo-Przasnysz-Czernice Borowe-Płońsk

- od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
- godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I LO im. H. Sienkiewicza), gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka Publiczna), Czernic Borowych (Zespół Szkół). W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.
- godz.13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana
(hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa )
- godz. 18.00 – Inauguracja IX Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk)
- Rozstrzygnięcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr
Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski (Płońsk). Prezentacja
nagrodzonych wierszy przez aktora Stanisława Jaskułkę
- Otwarcie wystawy VIII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego” dla
młodzieży (poczekalnia kina Kalejdoskop, MCK Płońsk)
- Koncert zespołu „Raz, dwa, trzy” z Warszawy
- godz. 21.00 – Noc Poetów (hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)


SOBOTA, 11 MAJA 2013
Sarbiewo-Płock

- godz. 9.00 – Wyjazd do Płocka
- godz. 10.00 – Zwiedzanie Płocka, m.in. Muzeum Mazowieckiego, katedry, spacer po Starówce
- godz. 12.30 – Obiad w Wyższym Seminarium Duchownym
- godz. 13.30 – Odwiedzenie bożnicy żydowskiej, spacer po molo
- godz. 14.30 - Rejs statkiem po Wiśle
- godz. 15.45 – Poznanie śladów M.K. Sarbiewskiego w Muzeum Diecezjalnym, czas na kawę
- godz. 16.30 - Odczyt ks. prof. Michała Grzybowskiego „Związki biskupa Łubieńskiego z M.K.
Sarbiewskim” (sala barokowa w Opactwie pobenedyktyńskim)
- godz. 17.00 – Recytacja poezji M.K. Sarbiewskiego przez Mariusza Pogonowskiego i koncert muzyki
barokowej w wykonaniu kwintetu „Cancona” (sala barokowa w Opactwie)
- godz. 17.30 – Spotkanie literackie „Płoccy księża poeci Sarbiewskiemu”, promocja wydawnictw
- godz. 18.30 – Kolacja w budynku Opactwa pobenedyktyńskiego
- godz. 20.00 – Powrót do Sarbiewa

NIEDZIELA, 12 MAJA 2013
Sarbiewo

- godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie VIII Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur
Sarbiewskiego” - wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Wprowadzenie: prof.
Elwira Buszewicz (UJ Kraków) oraz VII Konkursu Recytatorskiego dla uczniów
szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K
Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
w Sarbiewie. Homilię wygłosi biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz.
Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięco-
Męskiego (dyrygent Marcin Piotr Łopacki; organy Irena Podobas) i Józefa Plessa
- godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
- godz. 14.30 – Otwarcie wystawy poplenerowej Sarbiewo’2013 (Szkoła Podstawowa im. M.K.
Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- godz. 15.00 - Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)

Imprezy towarzyszące:
- Plener malarski Sarbiewo’2013 (1-5 maja 2013)
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja wygłoszonych prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 15/2013
- Otwarcie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w SP w Sarbiewie (17 maja 2013)

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
- Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
- Muzeum Diecezjalne w Płocku
- Muzeum Mazowieckie w Płocku
- Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
- Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
- Związek Literatów na Mazowszu
- Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Urzędy Miasta: Płońsk, Płock, Przasnysz
- Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
- Zamek Królewski w Warszawie
- Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie/Oddział w Płońsku

Patronat medialny: TVP Kultura, Katolickie Radio Płocki Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka)

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2013-04-17

Odczyt o slynnej Noblistce w Łomzy

Wernisaż "Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie" w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży wzbogaci wykład dr Teresy Kaczorowskiej pt. "Córka mazowieckich równin - Maria Skłodowska-Curie".

Zapraszamy 20 kwietnia (sobota), godz. 12.00.
2013-04-17

O Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie

Podczas uroczystości z okazji 50. rocznicy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych im. M. Skłodowskiej-Curie w Koninie - dr Teresa Kaczorowska wygłosi prelekcję o podwójnej Noblistce - na podstawie swojej książki "Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza".
Uroczystość jubileuszowa odbędzie się w Sali Ratuszowej w Koninie, 18 kwietnia 2013 r., o godz. 17.00.
2013-04-06

Odczyt na konferencji w Warszawie

SEKRETARIAT NAUKOWY RADY
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
01-815 Warszawa, ul. K. Wóycickiego 1/3 bl.23 p.220 ,
tel. kom.: +48 502 68 68 85
tel./fax.: +48 22 5699716, e-mail:g.wodzinski@uksw.edu.pl

Program międzynarodowej konferencji naukowej
organizowanej przez
ŚWIATOWĄ RADĘ BADAŃ NAD POLONIĄ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
INSTYTUT HISTORII UKSW
ORAZ
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE
zatytułowanej

KONSEKWENCJE DEPORTACJI ORAZ LOSY POLAKÓW
NA WSCHODZIE
PO AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 1939 R.


POD PATRONATEM HONOROWYM JEGO MAGNIFICENCJI
KS. PROF. DR HAB. STANISŁAWA DZIEKOŃSKIEGO, REKTORA UKSW
oraz
MINISTRA JANA STANISŁAWA CIECHANOWSKIEGO – KIEROWNIKA URZĘDU
DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
a także
PATRONATEM MEDIALNYM TELEWIZJI TVP POLONIA

12–13 kwietnia 2013 roku
Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62
Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Zastępca Przewodniczącego – ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński
Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego – mec. Maria Szonert-Binienda
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego – dr Grzegorz Wodziński
Członkowie Komitetu Organizacyjnego: mec. Łukasz Piotr Andrzejewski, mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią), mgr Aneta Hoffmann, dr Roland Łukasiewicz, ks. prof. UW dr hab. Mieczysław Różański, prof. zw. dr hab. Barbara Topolska-Piechowiak, dr Norbert Wójtowicz, mgr Ewa Wysga, prof. dr hab. Jan Żaryn.

Moderatorzy główni
Prof. zw. dr. hab. Wiesław Jan Wysocki
mgr Aneta HoffmannPiątek, 12 kwietnia 2013 r.

9.00 – 11.00 - Inauguracja konferencji
Przemówienia Gospodarzy konferencji i zaproszonych gości:
1. Jego Magnificencja prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński
2. Prezes ŚRBnP mgr Walter Wiesław Gołębiewski
3. Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek
4. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur
5. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
6. Minister Podsekretarza Stanu ds. Konsularnych i Polonii MSZ Rzeczypospolitej Polskiej – prof. dr hab. Janusz Cisek
7. Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Adam Lipiński
8. p. o. Kierownika Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Ciechanowski
9. Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski
10. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa hab. dr Andrzej Kunert
11. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński

10.45 - Uroczystość wręczenia Prezesowi Światowej Rady Badań nad Polonią – Walterowi Wiesławowi Gołębiewskiemu Medalu za Zasługi dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie, w Augustowie.
10.55 – prof. zw. dr hab. dr h. c. Zbigniew Piasek (ŚRBnP): Komunikat w sprawie publikacji Encyklopedia XXI wieku Polonii świata. Promocja Polonii i Polski w świecie.

11.00-11.15 - Przerwa na kawę
11.15-15.00 - Część merytoryczna konferencji
1. Dr Roland Łukasiewicz (ŚRBnP, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie): „Na nieludzkiej Ziemi”: zesłania Polaków po 39 roku.
2. Ks. prof. zw. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Ukryte i jawne duszpasterstwo Polaków deportowanych do ZSRR 1940-42.
3. Dr Dorota Bazuń (Insytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego): Czynniki wzmacniające umiejętność przetrwania na zesłaniu – na przykładzie losów matek sybiraczek.
4. Prof. UŁ dr hab. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki): Problemy edukacji dzieci polskich zesłańców.
5. Master’s of Science Amanda Chalupa (McGill University, Kanada): The adjustment and consequences of childhood in Soviet labour camps: An intergenerational and crosscultural perpective (Przystosowanie dzieci do warunków obozowych oraz konsekwencje ich pobytu w łagrach w perspektywie międzypokoloniowej i transkulturowej).
6. Mgr Anna Kmieć (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu): Wigilia na obczyźnie, czyli jak pielęgnowano tradycje rodzinne i narodowe podczas świąt po roku 1939.
7. Michał Antonowicz (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu): Obrzędowość pogrzebowa w warunkach łagrowych.
8. Lic. Przemysław Dąbek (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie): „My, strażnicy polskiej wody” – wojenne losy Polskiej Flotylli Pińskiej.
9. Projekcja filmu dokumentalnego prezentującego losy Sybiraków
15.00-17.00 - Przerwa na obiad (Restauracja „Albert”, Warszawa - Wał Miedzeszyński 394c)
17.00 - Walne Zebranie członków ŚRBnP (sala konferencyjna Restauracji „Albert”, Warszawa - Wał Miedzeszyński 394c)


Sobota, 13 kwietnia 2013 r.

9.00 – 12.45 - Druga część obrad konferencyjnych
10. Dr Michał Polak (Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej): Polityczne i wojskowe aspekty ewakuacji wojska polskiego z ZSRR w 1942 r.
11. Dr hab. Janusz Wróbel (IPN Oddział w Łodzi): Ewakuacja polskiej ludności cywilnej ze Związku Sowieckiego w 1942 r. jako przykład udanej akcji humanitarnej.
12. Prof. zw. dr hab. Bogusław Polak (Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej): Losy polskich dzieci po ewakuacji ze Związku Sowieckiego do Iranu 1942 r.
13. Dr hab. Jerzy Grzybowski (Uniwersytet Warszawski): Polscy obywatele wyznania prawosławnego w Iranie i na Bliskim Wschodzie (1942-1943).
14. Dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie): Wiersze zapisem przeżyć na nieludzkiej ziemi (na przykładzie twórczości Ludwiki Biesiadowskiej-Szklarek).
15. Lic. Joanna Kurczab (UKSW): Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej w kategoriach ludobójstwa wymierzonego w Naród II Rzeczypospolitej.
16. Dr Teresa Kaczorowska (ŚRBnP): Masowy mord oficerów polskich z trzech sowieckich obozów zagłady (w Kozielsku, Starobielski i Ostaszkowie) oraz deportacje rodzin katyńskich po agresji sowieckiej – na podstawie książki Teresy Kaczorowskiej „Dzieci Katynia”/„Children of the Katyn Massacre”.
17. Dr Norbert Wójtowicz (IPN Oddział we Wrocławiu): Związek Patriotów Polskich jako sposób na przeżycie polskich zesłańców w obwodzie aktiubińskim.
18. Mgr Walter Wiesław Gołębiewski (ŚRBnP): Wybrane zagadnienia repatriacji Polaków ze Wschodu do Polski po zakończeniu II wojny światowej.
19. Prof PO dr Maria Kalczyńska (Politechnika Opolska): Problematyka wypędzeń, przesiedleń i „repatriacji” Polaków ze Wschodu na Śląsk po zakończeniu II wojny światowej.
20. Mgr Dominika Maria Macios (UKSW): Przegląd ikonografii Golgoty Wschodu w sztuce polskiej lat 1939- 2010.
12.45 – 13.00 - Przerwa na kawę
13.00 – 14.45 - Kontynuacja obrad konferencyjnych
21. Dr Artur Górski (poseł na Sejm RP, czł. Komisji Łączności z Polakami za Granicą): Deportowani i zniewoleni. Sytuacja Polaków – mieszkańców Wieleńszczyzny po 1945 r.
22. Dr Adam Radomski (UKSW): Korespondencja żołnierzy II Korpusu z ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej dr Kazimierzem Pappe.
23. Dr Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp): Rola Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w informowaniu o losie Polaków na Wschodzie.
24. Mec. dr Maria Szonert – Binienda (Libra Instytut, ŚRBnP): Sybiracy w USA – charakterystyka i znaczenie.
25. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński (UKSW, ŚRBnP): Związek Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie.
26. Dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ŚRBnP): Polityka III Rzeczypospolitej wobec Polaków na Wschodzie.
27. Mgr Aneta Hoffman (dyrektor Fundacji Kresy-Syberia w Polsce): Prezentacja Fundacji Kresy – Syberia.
28. Przedstawiciele Związku Sybiraków o upamiętnieniu środowiska

14.45-15.30 - Prezentacja historyczno-literacka w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr II im. Sybiraków, w Augustowie
15.30-16.00 - Prezentacja uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie zatytułowana Praca młodzieży II LO w Augustowie na rzecz Polonii i Polaków na świeci.

16.00 - Prezes ŚRBnP Walter Wiesław Gołębiewski: Podziękowanie organizatorom i wszystkim uczestnikom konferencji
18.00 – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie (ul. Długa 13/15) sprawowana przez ks. kmdr Janusza Bąka, kapelana Rodzin Katyńskich, w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej, rodzin katyńskich oraz wszystkich ofiar deportacji sowieckich
2013-04-06

O Marii Skłowskiej-Curie w Bibliotece ZS nr 2 w Ciechanowie

O Marii Skłodowskiej-Curie,jako Polce z Mazowsza - spotkanie z dr Teresą Kaczorowską w Bibliotece Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie, ul. Czarnieckiego 40, 5 kwietnia, godz. 13.20
2013-04-06

W telewziji BBC

Po raz pierwszy telewizja BBC gościła na Płn. Mazowszu. Pięcioosobowa ekipa, która przybyła 25 stycznia 2013 r. z Londynu na półtorej doby, kręciła film o najsłynniejszej kobiecie świata, Marii Skłodowskiej-Curie. Z tego powodu spotkała się z dr Teresą Kaczorowską, autorką książki o słynnej uczonej pt. "Córka mazowieckich równin...". Pisarka była narratorką kadrów w Krasnem i Szczukach (gdzie w latach 1886-89 przebywała młoda Maria Skłodowska), filmowanych przez BBC. Ten dokumentalny film ma być wyemitowany w BBC w kwietniu 2013.

2013-02-03

Wywiad w radiowej Dwójce

Rozmowa z Teresą Kaczorowską o "Herodocie Polonii amerykańskiej" - Wywiad w Rozgłośni Polskiego Radia, Program II,w Warszawie.
Można posłuchać 29 stycznia 2013 r., godz. 15.00.
2013-01-27

W Płońsku, w 31. rocznicę stanu wojennego

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płońsku zaprosił dr Teresę Kaczorowską, w 31. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego na prelekcję. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia, o godz. 11.00, w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku.
Teresa Kaczorowska wygłosi prelekcję o stanie wojennym na podstawie swojej najnowszej książki "Dwunastu na Trzynastego". Zapraszamy!
2012-12-11

W Mszanie Dolnej, w 31. rocznicę stanu wojenngo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej, pow. Limanowa w Małopolsce, zaprosił dr Teresę Kaczorowską jako głównego gościa obchodów 31. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Uroczystość odbędzie się 10 grudnia, o godz. 11.00, w sali sportowej szkoły, gdzie przed 30 laty rodziły się struktury mszańskiego NSZZ "Solidarność".
Teresa Kaczorowska wygłosi prelekcję o stanie wojennym, na podstawie swojej najnowszej książki "Dwunastu na Trzynastego".
2012-12-11

Wieczór autorski w Podziemnym Salonie Artystyczno-Literacko-Muzyczny „PSALM”

Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny „PSALM” (przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych), ul. Nowosądecka 41, zaprasza w ramach cyklu: „Historia ojczysta” do sali w Domu Parafialnym na wieczór autorski dr Teresy Kaczorowskiej, historyczki, prozaiczki i poetki z Ciechanowa, prezeski Związku Literatów na Mazowszu.
O wierze, polskim patriotyzmie, książce eseistycznej „Dwunastu na trzynastego” (traktującej o emigracji stanu wojennego) z dr Teresą Kaczorowską porozmawia dr Marek Mariusz Tytko (UJ). W programie jest prezentacja multimedialna i fragmenty tekstu książki w wykonaniu autorki, muzyka: Dariusz Sadzikowski (piano). Termin: niedziela, dnia 9 grudnia 2012 r., godz. 19.00, wstęp wolny. Dojazd: tramwajami nr 6, 7, 50, autobusami nr 164, 174, 204, 244, przystanek: Piaski Nowe.
2012-12-08

Jubileusz 25-lecia pracy twórczej dr Teresy Kaczorowskiej

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
oraz
Związek Literatów na Mazowszu
zapraszają na

Jubileusz 25-lecia pracy twórczej dr Teresy Kaczorowskiej

7 grudnia 2012 r. (piątek), godz. 18.00
Kawiarnia Artystyczna, Ciechanów, ul. Strażacka 5


Teresa Kaczorowska - dziennikarka, prozaik, poetka, doktor nauk humanistycznych, badaczka polskiego dziedzictwa kulturowego. Autorka kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów prasowych i prac naukowych, uczestniczka wielu konferencji naukowych i spotkań autorskich na obydwu półkulach świata. Prezes Związku Literatów na Mazowszu, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, redaktor naczelna wydawanych od 1999 roku „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. Od 5 października 2011 roku kieruje też Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. We wszystkich swoich poczynaniach zabiega o kultywowanie polskiej kultury, historii oraz tradycji, uświadamiając ich wagę dla zachowania tożsamości narodowej. Uhonorowana wieloma nagrodami w Ciechanowie, Warszawie, Brukseli, Chicago, m.in. Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2007), Nagrodą im. dr. F. Rajkowskiego „Ciechanowianin Roku” (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010).

W programie:
- Słowo o prozie i poezji dr Teresy Kaczorowskiej: dr Dariusz Lebioda (Bydgoszcz) oraz prof. Kazimierz Świegocki (Warszawa)
- Część artystyczna w wykonaniu Edyty Bojkowskiej-Kolak, Andrzeja Kaluszkiewicza, artystów ze Studium Piosenki Grzegorza Chodkiewicza oraz Koła Recytatorskiego z PCKiSz
- Okolicznościowa wystawa dorobku twórczego dr Teresy Kaczorowskiej
- Spotkanie towarzyskie przy jubileuszowym torcie i lampce wina
2012-12-01

"Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego Litwa" - odczyt w Zamku Królewskim w Warszawie


Z LITWY BLISKIEJ I DALEKIEJ


W PROGRAMIE

Godz. 10.30
Wykład:

dr Teresa Kaczorowska (Academia Europaea Sarbieviana)
Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego Litwa

***
Godz. 11.30
Spotkanie:

Z Urbana VIII rąk własnych…
Ciekawy ślad przyjaźni Sarbiewskiego z papieżem-poetą w
byłej bibliotece króla Stanisława Augusta w Kijowie.
Wykład poprowadzi: kustosz Daniel Artymowski
(Zamek Królewski w Warszawie)

***
Godz. 12.00
Spotkanie literackie:


Z Litwy bliskiej i dalekiej…
Sarbiewski, Skarga, Miłosz…


Słowo wstępne: dr Katarzyna Buczek
Teksty prezentują aktorzy Teatru Atlantis
Barbara i Jacek Bursztynowiczowie

Wstęp wolny

Zbiórka w Sieni Głównej przy Informacji Zamkowej


ZAPRASZAMY!
2012-10-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja