AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

170. urodziny Marii Konopnickiej w Gdyni

Na 170. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej zaprosiły dr Teresę Kaczorowską środowiska patriotyczne w Gdyni. W kawiarni przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Gdyni Witominie zorganizowały, 17 lipca 2012 r., spotkanie „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy”. W pięknej scenerii, wśród nazbieranych na wybrzeżu polnych kwiatów, zabrzmiała w wykonaniu gdynian poezja wieszczki narodu, w tym jej prorocza "Rota". Prelekcję o "pieśniarce ludu wygłosiła dr Teresa Kaczorowska.
2012-07-25

XXIII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE

MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ W CIECHANOWIE
ODDZIAŁ W GOŁOTCZYŹNIE

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
im. Marii Konopnickiej

ZWIĄZEK LITERATÓW na MAZOWSZU


zapraszają na

XXIII WIOSNA LITERATURY
W GOŁOTCZYŹNIE
22 czerwca 2012 r.

W programie:
- godz. 10.00 – przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu
w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.30 – 12.00 – spotkania autorskie pisarzy w szkołach
Gminy Sońsk

- godz. 12.30 – złożenie kwiatów na grobach Aleksandra
Świętochowskiego i Grzegorza Roszko
na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.00-14.30 – promocja nowej książki pt. „Ostatnie
promienie słońca” poety Stefana Chojnowskiego,
w programie m.in. koncert i laudacja
dr Teresy Kaczorowskiej

- godz. 15.00 – spotkanie towarzyskie przy ognisku

2012-06-19

XIII Opinogórskie Spotkanie z Literaturą

MUZEUM ROMANTYZMU
W OPINOGÓRZE
ul. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel./fax. 023 671 70 25
mr@muzeumromantyzmu.pl,
www.muzeumromantyzmu.pl

Dyrektor
Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze
zaprasza na

XIII Opinogórskie
Spotkania z Literaturą

gościem będzie

Wojciech Wencel

prowadzenie dr Teresa Kaczorowska

14 czerwca (czwartek) 2012 r.
godz. 11.00
Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze
2012-06-13

VIII Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Program VIII Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem
Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(11-13 maja 2012)

PIĄTEK, 11 MAJA 2012
Sarbiewo–Baboszewo-Przasnysz-Czernice Borowe-Rostkowo-Płońsk

- od godz. 10.00 – Przyjazd do hotelu „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa, zakwaterowanie
- godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, I LO im. H. Sienkiewicza), gm. Baboszewo (2 gimnazja), Przasnysza (Muzeum Historyczne, Miejska Biblioteka Publiczna), Czernic Borowych (Zespół Szkół) i Rostkowa (Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki). W Dniach będą uczestniczyć pisarze i uczeni z Polski i zagranicy.
- godz.13.00 –Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana, promocja nowej
publikacji T. Kaczorowskiej „Maciej K. Sarbiewski SJ na Litwie” („Dworek” w
Dłużniewie k. Sarbiewa )
- godz. 18.00 – Inauguracja VIII Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (sala kina MCK Płońsk)
- Rozstrzygnięcie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Sarbiewskiego”. Wyniki ogłosi jury: o. dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr
Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Igor Kantorowski (Płońsk). Prezentacja
nagrodzonych wierszy przez Dariusza Jakubowskiego
- Koncert Michała Bajora, wystawa fotografii Kazimierza Kosmali, promocja nowej
publikacji T. Kaczorowskiej „Maciej K. Sarbiewski SJ na Litwie”
- godz. 21.00 – Noc Poetów oraz koncert muzyczny zespołu regionalnego
(hotel „Dworek” w Dłużniewie k. Sarbiewa)

SOBOTA, 12 MAJA 2012
Sarbiewo-Pułtusk-Ciechanów

- godz. 9.00 – Wyjazd do Pułtuska
- godz. 10.00-12.00 – Poznanie miejsc związanych z M.K. Sarbiewskiem i P. Skargą (przewodnik
kustosz Anna Henrykowska)
godz. 12.00-15.00 – Uroczystość w Muzeum Regionalnym w Pułtusku: wykład o długiej tradycji
edukacyjnej jezuitów w Pułtusku (dr Radosław Lolo, Akademia Humanistyczna
im. A. Gieysztora) oraz prezentacja z badań archeologicznych przy kolegium
jezuickim w Pułtusku, w sezonie 2007.
(archeolog Marzenna Kasprzycka z Warszawy).
- godz. 15.00 – Obiad w Domu Polonii w Pułtusku
- godz. 16.00 - Przejazd do Ciechanowa
- godz. 17.00 -Wykład prof. Eugeniji Ulčinaitė (Uniwersytet Wileński) „Miejsce
geograficzne oraz ich poetycka refleksja w poezji Sarbiewskiego", otwarcie wystawy
prac Rafała Jaworskiego „Dotknąć sacrum – w poezji, obrazie”
(Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- godz. 18.30 – Ogłoszenie wyników VII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego”,
otwarcie wystawy nagrodzonych prac (Galeria im. B. Biegasa, PCKiSz w
Ciechanowie)

NIEDZIELA, 13 MAJA 2012
Sarbiewo- Płońsk

- godz. 9.00 – Rozstrzygnięcie VII Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur
Sarbiewskiego” - wystąpienia półfinalistów z Płn. Mazowsza. Wprowadzenie: prof.
Elwira Buszewicz) oraz VI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół
podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K
Sarbiewskiego w Sarbiewie)
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M.
oraz 600-lecie parafii. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu zespołu „Moja
Rodzina” i aktora Ryszarda Bacciarellego (recytacja poezji M.K. Sarbiewskiego)
- godz.14.00 – Spacer po Sarbiewie
- godz. 14.30 – Obiad (Szkoła Podstawowa im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie)

Imprezy towarzyszące:
- V Festiwal Muzyki Barokowej „Musica Sarbieviana” (kościół św. Maksymiliana Kolbe
w Płońsku)
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora
Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi
- Publikacja wygłoszonych prelekcji w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 14/2012

Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
- Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa
- Parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Muzeum Regionalne w Pułtusku
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Związek Literatów na Mazowszu
- Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Urzędy Miasta: Płońsk, Pułtusk
- Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
- Zamek Królewski w Warszawie
- Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie/Oddział w Płońsku

Patronat medialny: TVP Kultura, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny”

Koordynator projektu: Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
2012-04-22

"Zygmunt Krasiński i Opinogóra w twórczości Bolesława Biegasa"

"Zygmunt Krasiński i Opinogóra w twórczości Bolesława Biegasa, artysty z rodzinnej Ziemi Ciechanowskiej" - to tytuł odczytu, jaki wygłosi 21 kwietnia 2012 r. dr Teresa Kaczorowska, podczas dużej ogólnopolskiej konferencji "Krasińskiego światy zapomniane" (18-21 kwietnia 2012), w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Konferencję zorganizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia, z okazji 200-lecia urodzin Zygmunta Krasińskiego. Referaty wygłosi około 50 uczonych z całej Polski. Zostaną ogłoszone w wydanej książce.
2012-04-20

O młodej Marii Skłodowskiej w Warszawie


"Wspomnienia z dzieciństwa i młodości Marii Skłodowskiej” – to tytuł prelekcji, jaką wygłosi dr Teresa Kaczorowska w Klubie Lekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie - 30 marca 2012 r. (piątek), o godz. 11.30. Zapraszamy!
2012-03-25

XII Spotkanie z Literaturą w Opinogórzeb

XII Opinogórskie Spotkania z Literaturą

MUZEUM ROMANTYZMU
W OPINOGÓRZE
ul. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel./fax. 023 671 70 25
mr@muzeumromantyzmu.pl,
www.muzeumromantyzmu.pl

Dyrektor
Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze
zaprasza na

XII Opinogórskie
Spotkania z Literaturą

gościem będzie

Adriana Szymańska

prowadzenie dr Teresa Kaczorowska

22 marca (czwartek) 2012 r.
godz. 11.00
Dwór Krasińskich
2012-03-18

Spotkanie w Krakowie

Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich
i Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”
zapraszają na wieczór literacki z cyklu

Niezatarte autografy

W programie:

Najnowsze reportaże i wiersze

Teresy Kaczorowskiej


 prezentacja fragmentów reportaży ze zbioru
„Dwunastu na Trzynastego”

 recytacja wierszy z tomiku
„Kończą się wiśnie…”

 rozmowa z Autorką


Prowadzenie – Magdalena Węgrzynowicz-Plichta

13 marca (wtorek) 2012 r., godz. 18.00
Kraków, ul. Szczepańska 1, I piętro2012-03-18

O Marii Skłodowskiej-Curie w Pułtusku

"Maria Skłodowska-Curie i jej związki z Polską" - to odczyt jaki wygłosi dr Teresa Kaczorowska w murach Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora przy ul. Daszyńskiego w Pułtusku - 23 lutego, o godz. 17.00.
2012-02-06

Prelekcja o Bolesławie Biegasie

Na prelekcję dr Teresy Kaczorowskiej "Bolesław Biegas (1877-1954). Rzeźbiarz, malarz, literat" zapraszają Towarzystwo Wiedzy Powszechnej i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowie. Odbędzie się ona 8 lutego, o godz. 16.00, w Galerii im. Bolesława Biegasa w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie.
2012-02-06

Teresa Kaczorowska w filmie "Maria"

"Maria" fabularyzowany film o najsłynniejszej Polce i zarazem kobiecie świata, Marii Skłodowskiej-Curie, w reżyserii Alicji Albrecht, wyprodukowany przez TVP w Warszawie, można było obejrzeć w programie 2 TVP w okresie świąt Bożego Narodzenia,27 grudnia 2011 r. Jedną z ważniejszych ról tego świetnego filmu zagrała dr Teresa Kaczorowska, pisarka, autorka dwóch wydań książki o jedynej do dziś w świecie podwójnej Noblistce - pt."Córka mazowieckich równin..." (2007, 2011).

We wtorek, 17 stycznia 2012 r. odbędzie się premiera kinowa filmu "Maria". Zapraszamy do kina Rejs, przy Krakowskim Przedmieściu 21 w Warszawie, na godz. 19.00.
2012-01-15

Promocja "Dwunastu na Trzynastego"

Promocja "Dwunastu na Trzynastego. Emigracja stanu wojennego", nowej książki Teresy Kaczorowskiej wydanej na 30-lecie wprowadzenia stanu wojennego, odbędzie się wkrótce:
- 12 grudnia 2011 r., godz. 13.00 - w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu
- 16 grudnia 2011 r., godz. 17.00 - w Galerii "C" Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
2011-12-10

Na XX Ogólnopolskich Targach Książki Historycznej w Zamku Królewskim w Warszawie

Na XX Ogólnopolskich Targach Książki Historycznej w Zamku Królewskim w Warszawie (24-27 listopada 2011)zaprezentowano trzy książki o tematyce historycznej dr Teresy Kaczorowskiej, wydane przez Związek Literatów na Mazowszu: „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska” (2010), „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie” (II wydanie, 2011) oraz nową jej pozycję: „Dwunastu na trzynastego. Emigranci stanu wojennego” (2011), na temat której TVP Historia nagrała z autorką rozmowę (zostanie wyemitowana 13 grudnia br., w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce).
Ponadto wydana pięknie praca doktorska T. Kaczorowskiej pt. „Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman” (2008) była dostępna na innym stoisku tych jubileuszowych Targów w zamkowych Arkadach Kubickiego – przy Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (wydawcy tej pracy).

XX Ogólnopolskie Targi Książki Historycznej w Zamku Królewskim w Warszawie były w tym roku oblegane przez czytelników. Odwiedziły je tysiące ludzi.
2011-11-27

O Marii Skłodowskiej-Curie na II Forum Nauczycieli

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie
zapraszają nauczycieli chemii, biologii, fizyki, przyrody oraz innych zainteresowanych

na

II FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

"PoRa na Marię. Promieniotwórczość wokół nas"

które odbędzie się 23 listopada 2011 r. (środa)
w auli Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Ciechanowie
ul. Kraszewskiego 8A


Program:
10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 - 10.45 Przedstawienie celów i założeń programowych forum
Teresa Stryjewska - konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie
10.45 - 11.15 "Maria Skłodowska-Curie w 100-lecie przyznania drugiej Nagrody Nobla"
dr Teresa Kaczorowska, prezes Związku Literatów na Mazowszu, dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, autorka książki
"Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza"
11.15 – 12.00 Maria Skłodowska-Curie wczoraj i dziś
prof. dr hab. Jan Pluta – Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
12.00 – 12.15 Jak szkoły włączają się w obchody Roku Marii Skłodowskiej – Curie?
Teresa Stryjewska - konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie
12.15 - 12.35 PRZERWA KAWOWA
12.35 - 13.20 Techniki radiacyjne na co dzień-napromieniowany czy promieniotwórczy?
dr inż. Wojciech Głuszewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
13.20 - 14.05 Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
dr Sylwester Sommer – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
14.05 - 14.25 WSIPNET – Jak przygotować ucznia do sprawdzianu?
Rafał Panfil – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
14.25 - 14.30 Podsumowanie

Udział w forum jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 14 listopada 2011r. (poniedziałek)
lub do wyczerpania miejsc.
MSCDN Wydział w Ciechanowie, tel.: 23 673 49 71; 23 672 40 31; 23 673 23 61
2011-11-05

O Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
zaprasza
na prelekcję dr Teresy Kaczorowskiej
pt. "Maria Skłodowska-Curie w stulecie otrzymania drugiej Nagrody Nobla".
17 listopada, godz. 17.00
Sala konferencyjna Biblioteki, ul. Gdańska 100/102, II piętro
2011-11-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja