AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

O Marii Skłodowskiej-Curie na II Forum Nauczycieli

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie
zapraszają nauczycieli chemii, biologii, fizyki, przyrody oraz innych zainteresowanych

na

II FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

"PoRa na Marię. Promieniotwórczość wokół nas"

które odbędzie się 23 listopada 2011 r. (środa)
w auli Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Ciechanowie
ul. Kraszewskiego 8A


Program:
10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 - 10.45 Przedstawienie celów i założeń programowych forum
Teresa Stryjewska - konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie
10.45 - 11.15 "Maria Skłodowska-Curie w 100-lecie przyznania drugiej Nagrody Nobla"
dr Teresa Kaczorowska, prezes Związku Literatów na Mazowszu, dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, autorka książki
"Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza"
11.15 – 12.00 Maria Skłodowska-Curie wczoraj i dziś
prof. dr hab. Jan Pluta – Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
12.00 – 12.15 Jak szkoły włączają się w obchody Roku Marii Skłodowskiej – Curie?
Teresa Stryjewska - konsultant MSCDN Wydział w Ciechanowie
12.15 - 12.35 PRZERWA KAWOWA
12.35 - 13.20 Techniki radiacyjne na co dzień-napromieniowany czy promieniotwórczy?
dr inż. Wojciech Głuszewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
13.20 - 14.05 Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
dr Sylwester Sommer – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
14.05 - 14.25 WSIPNET – Jak przygotować ucznia do sprawdzianu?
Rafał Panfil – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
14.25 - 14.30 Podsumowanie

Udział w forum jest bezpłatny.
Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do 14 listopada 2011r. (poniedziałek)
lub do wyczerpania miejsc.
MSCDN Wydział w Ciechanowie, tel.: 23 673 49 71; 23 672 40 31; 23 673 23 61
2011-11-05

O Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
zaprasza
na prelekcję dr Teresy Kaczorowskiej
pt. "Maria Skłodowska-Curie w stulecie otrzymania drugiej Nagrody Nobla".
17 listopada, godz. 17.00
Sala konferencyjna Biblioteki, ul. Gdańska 100/102, II piętro
2011-11-05

O Marii Skłodowskiej-Curie w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

zaprasza na odczyt

Teresy Kaczorowskiej
na temat
życia i osiągnięć naukowych
Marii Skłodowskiej-Curie

Odczyt połączony z prezentacją zdjęć odbędzie się 17 listopada 2011 r. o godzinie 1100 w czytelni PBP, ul. Żwirki i Wigury 4

Do wspomnień o polskiej uczonej skłania przypadająca w tym roku setna rocznica przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków: polonu i radu. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.Teresa Kaczorowska jest doktorem nauk humanistycznych, dziennikarką, prozaikiem i poetką. Jest autorką książki "Córka mazowieckich równin, czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza". Na świecie panuje opinia, że Maria Skłodowska-Curie była Francuzką. Teresa Kaczorowska w swojej książce dowodzi, że noblistka była silnie związana z Polską, a szczególnie z Mazowszem. Zawsze szczyciła się tym, że jest Polką i w duchu patriotyzmu wychowywała swoje córki. Z książki wyłania się portret kobiety genialnej o silnej osobowości i nowoczesnych poglądach, zawsze gotowej wspierać najbliższych.

2011-11-05

Spotkanie w Książnicy Polskiej w Olsztynie

Książnica Polska w Olsztynie
zaprasza serdecznie
na spotkanie z
Dr Teresą Kaczorowską
Pisarką, poetką, doktorem nauk humanistycznych
podróżnikiem, autorką książki
„Córka mazowieckich równin czyli
Maria Skłodowska-Curie na Mazowszu”

18 PAŹDZIERNIKA /wtorek/, godz. 12.00
Centrum Książki Kawiarnia Literacka
Olsztyn,
Plac Jana Pawła II 2/3 – II piętro
Wstęp wolny!

2011-10-11

I Łochowska Jesień Poezji

Prezes Teresa Kaczorowska, 7 października 2011 r., gościła w Łochowie pow. Węgrów (dawne Siedleckie). Odbyła się tam bowiem I Łochowska Jesień Poezji, nad którą patronat zgodził się przyjąć Związek Literatów na Mazowszu. Prezes Teresa Kaczorowska wygłosiła więc odczyt o nowej organizacji, którą kieruje (treść jego poniżej).
I Łochowską Jesień Poezji połączono z dziesiątymi urodzinami działającej w Łochowie Grupy Poetyckiej IWA, która na swój jubileusz wydała antologię „Pod rodzinnym niebem”. W programie I Łochowskiej Jesieni Poezji była więc promocja tego sponsorowanego przez kilka samorządów pięknie wydrukowanego, w twardej oprawie wydawnictwa, Utwory z niej (18 autorów) zaprezentowali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Łochowie. Szczególnymi bohaterami tego wieczoru byli dwaj liderzy Grupy Poetyckiej IWA – Wiesław Maliszewski i Stanisław Grądzki. Jubileusz zakończył recital poetycko-muzyczny Piotra Witula (członka Grupy Poetyckiej IWA) oraz jego kolegów.
Jubileuszowa uroczystość w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie zgromadziła tłumy. Obecni byli także reprezentanci samorządów na czele, m.in. ze starostą Węgrowa Krzysztofem Fedorczykiem, Marią Koc – radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektorką Sokołowskiego Ośrodka Kultury, burmistrzem Łochowa Marianem Dzięciołem, a także z Andrzejem Zygmuntem Rolą-Stężyckim – prezesem Instytutu Genealogii Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów w Grójcu (jednocześnie naszym członkiem). Byli także zaprzyjaźnieni okoliczni mecenasi i goście z okolicznych gmin i powiatów. W hallu MiGOK można było nabyć na pamiątkę jubileuszowego spotkania wydawnictwa Grupy Poetyckiej IWA oraz książki zaproszonych gości. Po uroczystości w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury zaproszono jubilatów i wszystkich przybyłych na stołówkę Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie, gdzie przygotowano wspaniały posiłek.


Związek Literatów na Mazowszu
(z siedzibą w Ciechanowie)

Związek Literatów na Mazowszu (ZLM), z siedzibą w Ciechanowie, jest nową, niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi pióra. Powołano ją 4 czerwca 2009 r. we wnętrzach Muzeum Pozytywizmu w podciechanowskiej Gołotczyźnie (gdzie ostatnie swoje 30 lat życia spędził Aleksander Świętochowski, został pochowany i istnieje jego muzeum), a zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie 6 listopada 2009 r. Narodziny tej samodzielnej organizacji literackiej (ma własny KRS, Regon, NIP, konto) zainicjowali członkowie istniejącego od 1997 r. w Ciechanowie Oddziału Związku Literatów Polskich (CO ZLP). Nowo powołany Związek Literatów na Mazowszu był odpowiedzią na brak reakcji i wyjaśnień w związku z doniesieniami o agenturalnej przeszłości większości członków Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie.
Związek Literatów na Mazowszu powołało 15 pisarzy – członków założycieli. Z CO ZLP weszli do ZLM prawie wszyscy. Obecnie ZLM liczy 27 członków, są w nim nowi ludzie pióra z Ciechanowa, Przasnysza, Płońska, Warszawy i innych miejscowości (jeden z członków, dr Tadeusz Witkowski, mieszka w USA). W skład Zarządu ZLM wchodzą: dr Teresa Kaczorowska, Ciechanów – prezes, Artur Rojek, Warszawa– wiceprezes, Stanisław Kęsik, Ciechanów - skarbnik, Marek Piotrowski, Warszawa – sekretarz, Krzysztof Turowiecki, Przasnysz – członek). Komisję Rewizyjną stanowią: Bożenna Beata Parzuchowska, Sławomir Zdun, Wiktor Golubski, a Sąd Koleżeński - Tadeusz Witkowski, Alfred Borkowski, Stefan Chojnowski.
Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu ZLM, które odbyło się 28 listopada 2009 r., w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, przyjęto na podstawie Statutu, ambitny plan działania. ZLM postanowił kontynuować tradycje CO ZLP (który przestał istnieć). Co roku ZLM współorganizuje więc znane już nie tylko w Polsce i regionie kolejne edycje dużych imprez literackich: Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO (co roku w marcu-kwietniu), Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (w maju), Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu), Ciechanowskie Jesienie Poezji (w październiku). Wraz z innymi instytucjami oraz samorządami wszystkich szczebli ZLM współorganizuje również trzy Ogólnopolskie Konkursy Literackie: „O Laur Opina” (Ciechanów-Opinogóra), „O Laur Posła Prawdy” (Gołotczyzna), „O Laur Sarbiewskiego” (Płońsk), a ostatnio także Mazowiecki Konkurs Literacki (Przasnysz).
Związek Literatów organizuje także i prowadzi promocje nowych książek, spotkania z pisarzami, jubileuszowe benefisy. Włącza się także w twórczy ruch literacki w regionie i kraju, uczestniczy w wielu imprezach literackich, nie tylko w Polsce. Ma też szerokie plany wydawnicze. Kontynuuje wydawanie ukazującego się od 1999 r. lat periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” oraz książek - autorskich i zbiorowych. Wydajemy co roku po 7-10 książek autorskich i zbiorowych, co jest dużym sukcesem przy liczbie 27 członków. Za najlepszą książkę co roku przyznawana jest od 9 lat statuetka Złote Pióro. Organizacja ma swoją siedzibę, wraz z redakcją „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, w CKiSz w Ciechanowie (z dostępem do Internetu, komputera, drukarki) oraz prowadzi własną stronę internetową www.zlmaz.pl.
Ciechanowscy literaci od kilkunastu lat zaznaczyli już trwale swoją obecność na Płn. Mazowszu - jako organizacja silna, kulturotwórcza, rozwijająca się w oparciu o chlubne tradycje regionu. Są one na Płn. Mazowszu wyjątkowe, bo na tej Ziemi urodzili się lub mieszkali, przebywali i tworzyli Zygmunt Krasiński i Aleksander Świętochowski (są ich groby i muzea), Maciej Kazimierz Sarbiewski, Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Maria Dąbrowska, Stefan Gołębiowski, a nawet przez trzy i pół roku (1886-89) zamieszkiwała młoda guwernantka Maria Skłodowska, która jeszcze wtedy pisała wiersze (Szczuki, były powiat ciechanowski, dziś makowski). Dzięki tym tradycjom literaci Ziemi Ciechanowskiej dorobili się szerokich kontaktów z innymi środowiskami literackimi, aktywnie współpracują z wieloma instytucjami kultury, szkołami, samorządami, organizacjami społecznymi. Dużym ostatnim naszym wspólnym przedsięwzięciem jest festiwal literacko-naukowy, zainicjowany w 2005 r. – Międzynarodowe Dni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, który zaowocował 3 stycznia 2007 r. zarejestrowaniem Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (można go nazwać dzieckiem CO ZLP). Academia ma swoją siedzibę w zabytkowej plebanii w Sarbiewie, rodzinnej wsi „polskiego Horacego”, którego wskrzeszenie z niepamięci jest głównym zadaniem AES (więcej na www.sarbiewski.eu).
Szczęściem dla środowiska pisarzy Płn Mazowsza są nie tylko duże tradycje literackie, ale także funkcjonowanie j dwóch ważnych muzeów biograficznych literatów: Romantyzmu w Opinogórze oraz Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), Centrów Kultury: w Ciechanowie, Płońsku, Przasnyszu, z którymi literaci blisko współpracują. Wagę literatury doceniają także władze lokalne i wojewódzkie, wspierając nasze projekty, bywając na imprezach, fundując nagrody.

„Ciechanowskie Zeszyty Literackie”

Za największy sukces literaci z Płn. Mazowsza uważają swój periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Ukazują się one od 1999 r. Do 2009 r. rocznik ten był wydawany przez Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, a od dwóch lat - przez Związek Literatów na Mazowszu. Zeszyty sponsorowane są od początku przez Prezydenta Miasta Ciechanów, a potem wspierane także przez Starostwo Ciechanowskie oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego.
Każdy numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” ma swój tytuł, temat wiodący, nr ISBN i ISSN. Najczęściej główna część pisma poświęcona jest twórczości konkretnego pisarza, przeważnie związanego z Północnym Mazowszem. Periodyk na początku był niepozorny, liczył 120 stron, obecnie - ok. 300. Do tej pory pismo było poświęcone A. Mickiewiczowi, C.K. Norwidowi, Z. Krasińskiemu, W. Gombrowiczowi, K.I. Gałczyńskiemu. M.K. Sarbiewskiemu, H. Sienkiewiczowi, S. Żeromskiemu, A. Świętochowskiemu, przyjaźni J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, M. Konopnickiej, M. Skłodowskiej-Curie.
Dotychczas ukazało się 13 numerów „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. Oto ich tytuły: Pierwszy lot (1999), Z przełomu tysiącleci (2000), Piętno Norwida (2001), Powiew Romantyzmu (2002), W zaczarowanej dorożce (2003), Niosąc pamięć (2004), Chrześcijański Horacy z Mazowsza (2005), Tropami Henryka Sienkiewicza (2006), Żeromski na salonach (2007), Z Posłem Prawdy (2008), Przyjaźń dwóch wieszczów (2009), Nie rzucim ziemi… (2010), Córka mazowieckich równin (2011).
„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” trafiają do kilkudziesięciu najważniejszych bibliotek w Polsce, są też sprzedawane w księgarniach na Płn. Mazowszu. Powoli stają się znane nie tylko w kraju, gdyż prezentują twórczość zarówno własnego środowiska literackiego, jak też wielu pisarzy z kraju i z zagranicy. Redaktorem naczelnym periodyku jestem od początku ja, Teresa Kaczorowska. Mam nadzieję, że stworzone w 1999 r. przez literatów „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” stały się już trwałą wartością kultury, nie tylko na Mazowszu. Dzięki naszemu periodykowi oraz szerokiej działalności ZLM głos niesiony z romantycznego i bogatego kulturowo Płn. Mazowsza jest na pewno bardziej donośny.
Pragnę wyrazić radość, że głos nasz dotarł również do Łochowa. Mam nadzieję, że współpraca nasza będzie bardzo cenna i obydwu stronom potrzebna. W imieniu ZLM dziękuję za zaproszenie i za powierzenie nam patronatu na I Łochowską Jesienią Poezji. Składam również gratulacje dla istniejącej od 10 lat Grupy Poetyckiej IWA – gratuluję wydania „Antologii” i życzę wielu sukcesów literackich, hojności władz lokalnych dla wszelkich literackich przedsięwzięć oraz szczęścia u wydawców.

dr Teresa Kaczorowska
Prezes Związku Literatów na Mazowszu2011-10-10

XVI CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI

Organizatorzy
XVI CIECHANOWSKIEJ JESIENI POEZJI
z a p r a s z a j ą
w dniach 5-6 października 2011

PROGRAM:

5. X. 2011 (środa) – Ciechanów-Szczuki-Krasne-Maków Mazowiecki-Opinogóra

10.00-11.0 - spotkanie organizacyjne /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie/
11.00-13.00 - spotkania autorskie w szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty poetyckie
/prowadzi Stefania Michalska z Lublina/
13.00-14.00 - obiad /Kawiarnia Artystyczna, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie/

Obchody 100-lecia otrzymania drugiej Nagrody Nobla przez Marię
Skłodowską-Curie i Jej ROKU, w programie:

14.00-17.00 - odwiedziny Stadniny Koni Krasne oraz dworku w Szczukach, gdzie w latach
1886-1889 Noblistka mieszkała
- promocja poświęconych Marii Skłodowskiej-Curie „Ciechanowskich
Zeszytów Literackich” nr 13 pt. Córka mazowieckich równin oraz książki
Teresy Kaczorowskiej pt. Córka mazowieckich równin czyli Maria
Skłodowskiej-Curie z Mazowsza (I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Makowie Maz.)
- program artystyczny w wykonaniu uczniów I LO im. M. Curie- Skłodowskiej
w Makowie Maz.
18. 00-19.00 - zakwaterowanie w hotelu w Opinogórze, kolacja
20.00-23.00 - Noc Poetów w Muzeum Romantyzmu, w tym:
- poezja w wykonaniu uczestników
- koncert Marii Lamers z Krakowa

6. X. 2011 (czwartek) –Opinogóra

8.00 - śniadanie
9.00-11.00 - złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego i zwiedzanie Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze
11.00-12.30 - XI Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – z Kazimierzem Brakonieckim
rozmawia dr Teresa Kaczorowska
12.30–13.00 - przerwa na kawę
13.00- 14.00 - odczyt ks. dr jezuity Krzysztofa Dorosza z Torunia Medytacje nad
Traktatem teologicznym Czesława Miłosza
- koncert poetycko-muzyczny – Stanisław Klawe z Warszawy i jego
kompozycje do wierszy Czesława Miłosza
14.00-15.00 - rozstrzygnięcie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur
Opina” – ogłoszą jurorzy: Waldemar Michalski (Lublin), Piotr Szczepański
(Gdańsk), Stanisław Kęsik (Ciechanów)
15.00 - obiad


Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu
- Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
- Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

Sponsorzy:
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta Ciechanów
2011-09-18

Prelekcja O Marii Skłodowskiej-Curie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie
zaprasza
na multimedialną prelekcję
dr Teresy Kaczorowskiej
"Maria Skłodowska-Curie w 100-lecie przyznania drugiej Nagrody Nobla"
oraz promocję jej książki
"Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza"

15 września, godz. 17.00
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
ul. Warszawska 61

2011-09-09

Odczyt podczas odsłonięcia Ławeczki Marii Skłodowskiej-Curie w Mlawie

Burmistrz Miasta Mława
Starosta Mławski
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego

zapraszają na otwarcie
Ławeczki Marii Curie Skłodowskiej
usytuowanej na skwerze przy I LO, ul. Wyspiańskiego
Fundatorzy:
• Celina Błaszczyk
• GM Granit Grzegorz Miałki

Uroczystość odsłonięcia odbędzie się 15 września br (czwartek) o godz. 11.00.
W programie:
- odsłonięcie Ławeczki
- przemówienia okolicznościowe
- odczyt dr Teresy Kaczorowskiej, autorki książki „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza”
- program artystyczny w wykonany młodzieży z I Liceum
2011-09-09

Związek Literatów na Mazowszu
oraz
Klub Księgarza w Warszawie
zapraszają
na
promocję poetyckiej książki Teresy Kaczorowskiej
„Kończą się wiśnie…”/ „Cherries Are Gone…”

Klub Księgarza w Warszawie
Rynek Starego Miasta 22/24

8 września 2011 (czwartek)
godz. 18.00
W PROGRAMIE:

- Laudacja dr Elżbiety Juszczak
- Prezentacja wierszy z nowego dwujęzycznego polsko-angielskiego zbioru poezji Teresy Kaczorowskiej „Kończą się wiśnie…”/ ”Cherries Are Gone…” w wykonaniu aktora Jarosława Witaszczyka
- Koncert fortepianowy Andrzeja Kaluszkiewicza


2011-08-27

„I Leśne Impresje”

Związek Literatów na Mazowszu
oraz
Ania i Sławek Zdunowie
zapraszają
na
„I Leśne Impresje”

25 sierpnia 2011 (czwartek)
godz. 18.00

w Leśniczówce Kamionka w Ościsłowie pod CiechanowemPROGRAM:

godz. 18.00 – Laudacja literata Zdzisława Tadeusza Łączkowskiego z Warszawy
godz. 18.20 – prezentacja wierszy z nowego polsko-angielskiego zbioru poezji Teresy
Kaczorowskiej „Kończą się wiśnie…”/ ”Cherries Are Gone…”
(czyta autorka)
godz. 19.00 – otwarcie wystawy fotograficznej Kazimierza Kosmali „Ślady
Sarbiewskiego na Litwie”
godz. 19.30 – ognisko integracyjne, przy dźwiękach gitar literatów


Patronat:

Nadleśnictwo Ciechanów
(ONZ ogłosiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów)

Patronat medialny:

Tygodniki: „Czas Ciechanowa”, „Extra Ciechanów” oraz Katolickie Radio Ciechanów

Kontakt:
Teresa Kaczorowska, tel. 603 753 789, e-mail: tereza@ciechanow.pl
Sławek Zdun, tel. 668 879 815, e-mail: slawekzdun@wp.pl


2011-08-16

Odczyt na konferencji o Ignacym Janie Paderewskim

Konferencja
„Ignacy Jan Paderewski – Wirtuoz przywrócenia Europie Polski. Dziedzictwo wartości dla wyborów dzisiejszych”
Patronat honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

NIEDZIELA 19 CZERWCA 2011
Godz. 19.00 Uroczysta msza z udziałem ks. Kardynała K. Nycza – Katedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie

PONIEDZIAŁEK 20 CZERWCA 2011
Godz. 8.30 rejestracja gości, kawa
Godz. 9.00 uroczyste otwarcie konferencji
Przywitanie gości
Wystąpienie Honorowego Prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej w Warszawie,
Kazimierz R. Czekaj Haag
Wystąpienie przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wystąpienie przedstawiciela Komitetu Honorowego Konferencji,
Piotr Ł. Andrzejewski
Wykład inauguracyjny:
Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej i gospodarczej MSZ 9.30 – 9.50
SESJA I. Misja polityczna i obywatelska I. J. Paderewskiego
Przewodniczący – dr hab. Stanisław Gebhardt – słowo wstępne 9.50 – 10.00
1. Polityka zagraniczna Polski od Ignacego J. Paderewskiego do Lecha Kaczyńskiego
- poseł Kazimierz M. Ujazdowski 10.00 – 10.20
2. Działalność Paderewskiego w Lidze Narodów
- dr hab. Stanisław Gebhardt 10.20 – 10.40
3. Miejsce Śląska w myśli i działalności Ignacego J. Paderewskiego
- prof. dr hab. Marian M. Drozdowski (w moderacji)
4. „Mistrz tonów i mąż stanu” – projekcja filmu dokumentalnego
Bogdana Rączkowskiego 10.40 – 11.00
Przerwa na kawę 11.00 – 11.20
SESJA II. Drogi i rozdroża dziedzictwa Europy
Część I, Przewodniczący – S. Ryszard Domański – słowo wstępne 11.20 – 11.25
1. Fides et Ratio Papieża Polaka i duchowa wspólnota narodów
- prof. dr hab. Jan Sochoń 11.25 – 11.45
2. I. J. Paderewski – potrzeba mitu łacińskiej wspólnoty narodów
- prof. dr hab. S. Ryszard Domański 11.45 – 12.05
3. Rosja w Europie: utopia i antyutopia modernizacji
- prof. dr hab. Włodzimierz Marciniak 12.05 – 12.25
4. Czas na zbliżenie cywilizacji: USA, EU, Indie
- prof. dr hab. Stanisław Tokarski 12.25 – 12.45
5. Partnerstwo europejsko-amerykańskie w świetle zderzenia cywilizacji
- prof. Stefan Kurowski (w moderacji)
6. Dyskusja 12.45 – 13.05
Przerwa na lunch 13.05 – 13.45
Część II, Przewodniczący – Stanisław Gebhardt – słowo wstępne 13.45 – 13.50
7. Historyczne europejskie wierzytelności Polski
- dr Józef Szaniawski 13.50 – 14.10
8. Polityczne dziedzictwo Paderewskiego – Front Morges
- Michal Drozdek 14.10 – 14.30
9. Niespełnione dziedzictwo – Stronnictwo Pracy
biała plama polskiej i europejskiej sceny politycznej
- prof. dr hab. Jan Żaryn 14.30 – 14.50
Przerwa na kawę 14.50 – 15.00
SESJA III. Prezydencja Polski w Partnerstwie Europejsko-Amerykańskim
Przewodniczący – prof. Adam Budnikowski, rektor SGH – słowo wstępne 15.00 – 15.05
1. Transatlantycka integracja kapitału – środowisko bankowe
- prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński, NBP 15.05 – 15.25
2. Pomoc USA dla demokratyzacji i rozwoju Europy
- dr Piotr Ogrodziński, MSZ 15.25 – 15.45
3. Transatlantycka wymiana handlowa
- dr Andrzej Byrt, MTP 15.45 – 16.05
4. Suwerenność konsumenta na rynku finansowym
- ruch SKOK w Unii i USA
- dr Janusz Szewczak 16.05 – 16.25
5. Perspektywy dla współpracy gospodarczej i politycznej w Regionie Europy Środkowo-północnej
- prof. dr hab. Tomasz Dołęgowski 16.25 – 16.45
6. Dyskusja i podsumowanie dnia
- S. Ryszard Domański 16.45 – 17.00
Podwieczorek i kawa 17.00 – 17.30
KONCERT SPECJALNY W PAŁACU PREZYDENCKIM 18.00

WTOREK 21 CZERWCA 2011
Godz. 9.30 rejestracja gości, kawa
SESJA IV. Ignacy Jan Paderewski – kompozytor i pianista
Przewodniczący – Karol Radziwonowicz – słowo wstępne 10.00 -10.10
1. Paderewski – kompozytor przełomu romantyzmu i modernizmu
– dr Bogusław Raba 10.10 – 10.40
2. Symfonia „Polonia” – refleksje dyrygenta
– Jerzy Maksymiuk 10.40 – 11.00
3. Ignacy J. Paderewski w przestrzeni muzycznej kultury Ukrainy
– Prof. Lidia Szubina 11.00 – 11.20
4. Pianistyka Paderewskiego
- prof. dr hab. Irena Poniatowska 11.20 – 11.40
5. Paderewskiego technika pianistyczna
- panel: J. Kański, J. Popis 11.40 – 12.00
Przerwa na kawę 12.00 – 12.20
6. Sztuka Paderewskiego w opiniach krakowskich krytyków.
– prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz 12.20 – 12.35
7. Paderewski w oczach Ludwika Bronarskiego
– Magdalena Oliferko 12.35 – 12.50
8. Dyskusja 12.50 – 13.10
Przerwa na lunch 13.10 – 14.00
SESJA V. Pamięć i pamiątki
Przewodniczy – Maria Cieśla
1. Obchody rocznic I. J. Paderewskiego
– Hanna Kielich-Rainka 14.00 – 14.15
2. Międzynarodowy Konkursy Pianistyczne im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
– Henryk Martenka 14.15 – 14.30
3. Sposoby widmowej rekonstrukcji nagrań archiwalnych I. J. Paderewskiego
– Jerzy Walczak 14.30 – 14.45
4. Warszawska kolekcja pamiątek po I.J. Paderewskim – historia i współczesność
- Xymena Pilch-Nowakowska 14.45 – 15.00
5. Źródła do badania działalności politycznej I.J. Paderewskiego w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie
- Adam G. Dąbrowski 15.00 – 15.15
6. Materialne ślady życia i obecności Paderewskiego na Podolu (Kuryłówka i Żytomierz).
- Jerzy Stankiewicz 15.15 – 15.30
Przerwa na kawę 15.30 – 15.45
7. Powstanie Sali Paderewskiego w Muzeum Polskim w Chicago
- dr Teresa Kaczorowska 15.45 – 16.00
8. Dokumenty i fotografie I.J.Paderewskiego w Muzeum Polskim w Ameryce
- Jan Loryś , Maria Cieśla, Halina Misterka 16.00 – 16.15
9. Paderewski Chicago Connection
- Victoria Granacki 16.15 – 16.30
10. Paderewski w Kalifornii
- Marek Żebrowski 16.30 – 16.50
11. Więzi Ignacego I.J. Paderewskiego ze Szwajcarią
- dr Jan A. Konopka (w moderacji)
12. Spektakl audio – Amerykańskie spotkania z Paderewskim
- Jerzy Tuszewski 16.50 – 17.30
13. Podsumowanie konferencji – Karol Radziwonowicz 17.30 – 17.40
Kawa 17.40 – 18.00
KONCERT KAMERALNY KOŃCZĄCY KONFERENCJĘ
Le Meridien Bristol Hotel
Kwartet Smyczkowy. W programie utwory Ignacego Jana Paderewskiego 18.00 – 18.40

Konferencji towarzyszyć będą następujące wydarzenia:
1. CYKL AUDYCJI W RADIOWEJ JEDYNCE
2. WYSTAWA organizowana przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie i Żytomierskie Obwodowe Muzeum Literackie – opiekun wystawy Elwira Gilewicz
PREZENTACJA NOWYCH PUBLIKACJI
1. ALBUM – „Ignacy Jan Paderewski – Z panteonu wielkich Polaków” (z płytą CD)
2. PREMIERA NOWEGO MAGAZYNU (zwiastun) – „Fenomen Polska”, NeoMedia 2011
3. Polsko-angielska książka dla dzieci – „Ignaś. Chłopiec z kolorową głową. The Boy with the Colorful Head.”, Anna Mycek-Wodecki
4. Paderewski in California, Marek Żebrowsk
2011-06-18

Wykład na konferencji na Litwie

Program
Konferencji ,,Wiekowe tradycje w nowym kontekscie“
w Krożach (Żmudź, Litwa), 15-17 czerwca 2011 r.


Środa, 15 czerwca 2011

do godz. 17.00
- Przyjazd do Centrum Kultury im. M. K.Sarbiewskiego w Krożach, zakwarterowanie
godz. 18.00 - kolacje
godz. 9.00 - Spacer po Krożach
godz. 20.00 – spotkanie z organizatorami Konferencji

Czwartek, 16 czerwca 2011

godz. 12.00 – otwarcie Konferencji. Występ zespołu ,,Horrendus“
godz. 12. 15 – powitalne słowo Mera Samorządu Kelmė
godz. 12.25 – przedmowa, prof. Eugenija Ulčinaitė, Uniwersytet Wileński
godz. 12.50 - prelekcja ,,Maciej Kazimierz Sarbiewski z Mazowsza i pamięć o nim na ziemi rodzinnej“, dr Teresa Kaczorowska, prezes Academia Europaea Sarbieviana,
Sarbiewo, woj. mazowieckie, Polska
godz. 13.20 - prelekcja ,,Wartości chrześcijańskie w twórczości M. K.Sarbiewskiego“,
Ona Daukšienė, Uniwersytet Wileński

godz. 13.50 – przerwa na kawę

godz. 14.05 – prelekcja ,,Baboszewo – rodzinna gmina M. K.Sarbiewskiego“,
Wiesław Przedpełski (wójt gminy Baboszewo)
godz. 14.25 - prelekcja ,,Barokowa poezja M. K. Sarbiewskiego“, dr. Živilė Nedzinskaitė, Wileński
Uniwersytet Pedagogiczny
godz. 14.50 – dyskusja
godz. 15.20 - podsumowanie Konferencji. Literackie kompozycje muzyczne.
godz. 16.00 - obiad
Czas wolny, zagospodarowany przed opiekunów
godz. 19.00 -20.00 – kolacja

Piątek, 17 czerwca 2011

godz. 6.30 - śniadanie
godz. 7.00 – wyjazd do Wilna
godz. 11.00 – zwiedzanie Uniwersytetu Wileńskiego
godz. 13.00 – obiad
(wycieczka po Wilnie wg. propozycji)
2011-06-14

Z Konopnicką na rodzinnej Suwalszczyźnie

Teresa Kaczorowska, w ramach literackich odwiedzin rodzinnej Suwalszczyny w dniach 13-14 czerwca, wygłosi kilka prelekcji multimedialnych na podstawie swojej książki "Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska". Autorka zaprasza na spotkania:

13 czerwca 2011
- godz.8:00 - z uczniami klas IV - VI w Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie
- godz.10:00 - z uczniami klas IV - VI w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie
- godz. 18:00 - spotkanie w ramach "Czwartków Literackich" w Miejskim Domu Kultury w Augustowie

14 czerwca 2011
- godz. 9:50 - I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
- godz. 17:00 - Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
2011-06-10

O Marii Skłodowskiej –Curie w Lądku Zdroju

Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju zaprosili 7 czerwca 2011 roku, o godz. 11.45, dr Teresę Kaczorowską, aby przy okazji pobytu leczniczego w tym mieście, wygłosiła dla trzecich klas tej szkoły multimedialny odczyt na podstawie jej książki "Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza".
2011-06-10

XXII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE

Program:

XXII WIOSNA LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE
(9 czerwca 2011)


- godz. 9.00 – przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), serwis kawowy

- godz. 10.00 – 12.00 - X Opinogórskie Spotkanie Literackie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z Krzysztofem Karaskiem, prowadzi dr Teresa Kaczorowska (w tym samym czasie także spotkania autorskie pisarzy z uczniami szkół gminy Sońsk i zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu)

- godz. 13.00 – złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku

- godz. 13.30 - rozstrzygnięcie VI Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” (w dwóch kategoriach: dla młodzieży i dorosłych) - jurorzy: Darek Foks (przewodniczący), Teresa Kaczorowska, Marek Piotrowski

- godz. 14.00 -14.30 - koncert

- godz. 15.00 – obiad

- godz. 16.00 – benefis poety Stefana Chojnowskiego z okazji 85. urodzin, w programie m.in. laudacja Teresy Kaczorowskiej i montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie

- godz. 20.00 – pożegnalne ognisko


Organizatorzy:
- Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
- Związek Literatów na Mazowszu

Współorganizatorzy:
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Gminy w Sońsku
2011-05-25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja