AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Ryszard Krynicki ? poeta milczenia (go?? IV Spotka? z Literaturš w Opinogórze)
Ernest Bryll - go?ciem III Spotka? z Literaturš w Opinogórze
Spotkanie poetyckie z Teresš Kaczorowskš, 28 czerwca 2009
Trzy pytania
XX Wiosna Literatury w Go?otczy?nie
"Herodot Polonii Ameryka?skiej" we "Wspólnocie Polskiej" w Warszawie
Majowe spotkanie z cyklu "Czwartki literackie" w Augustowie
V MI?DZYNARODOWE DNI M. K. SARBIEWSKIEGO I JEGO ACADEMII
Ho?d Ko?ciuszce
Promocja ksiš?ki T. Kaczorowskiej "Córka mazowieckich równin, Maria Sk?odowska-Curie z Mazowsza" w Warszawie
Joanna Siedlecka go?ciem II Spotka? z Literaturš w Opinogórze
Z pobytu w Buenos Aires, Argentyna (10-28 lutego 2009)
Spotkanie w Wooddale, Illionis, USA
Spotkanie poetycko-historyczne w Jezuickim Centrum Milenijnym w Chicago
Promocja w Cleveland, Ohio, USA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja