AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Promocja ksiš?ki "Herodot Polonii ameryka?skiej Mieczys?aw Haiman (1888-1949)" w Buffalo
Promocja ksiš?ki T. Kaczorowskiej "Herodot Polonii ameryka?skiej Mieczys?aw Haiman (1888-1949)", Ksi?garnia "Polonia", Chicago, 24 stycznia 2009,
Promocja ksiš?ki w Muzeum Polskim w Ameryce, na 60-lecie ?mierci jego pierwszego kustosza Mieczys?awa Haimana, Chicago , 23 stycznia 2009
Z 400-letnich dziejów Polonii ameryka?skiej
Promocja trzeciej ksiš?ki poetyckiej Teresy Kaczorowskiej pt. ?Cztery wiosny?
400-lecie Polaków w Ameryce Pó?nocnej
I Festiwal Poezji S?owia?skiej, 20-23.X. 2008, Warszawa
Dzie? Papieski w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy
I OPINGÓRSKIE SPOTKANIE Z LITERATUR?
Jesie? Poezji z Pos?em Prawdy
Ciechanowska liryka
Otwarcie Dworu Krasi?skich
Wyk?ad o Marii Sk?odowskiej-Curie i otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej w M?awie
IV DNI SARBIEWSKIEGO I JEGO ACADEMIA
Pose? Prawdy w 70. rocznic? ?mierci


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja