AktualnościO autorzeWierszeProzaKsięgarniaKronikaPrzyjaciele

Odczyt na konferencji przed IV Międzynarodowym Kongresem o Rodzinie w Warszawie, Płock-Ciechanów, 30-31 marca 2007

Konferencja "Rodzina - Sanktuarium Życia i Miłości - Ostoja Narodu i Świata", poprzedzająca IV Światowy Kongres Rodzin w Warszawie. Dwa odczyty Teresy Kaczorowskiej pt. "Polskie rodziny na obczyźnie"

aktualnośći | o autorce | wiersze | proza | księgarnia | kronika | przyjaciele | kontakt
Ekspansja