Nazwa: "Wyrwani z gniazd" (1997)
Cena: 15.00 PLN
Prof. Jan Ciechanowski, wykładowca w Thames Valey University w Londynie, autor licznych książek:

- Teresa Kaczorowska opisuje w niezmiernie ciekawy i umiejętny sposób wojenne i powojenne koleje losu pięciu osób pochodzących z ziemi ciechanowskiej - trzech mężczyzn i dwóch kobiet - walczących w latach 1939-1945 o niepodległość, które potem wbrew swej woli stały się emigrantami politycznymi. Książka stanowi bez wątpienia poważny przyczynek do dziejów współczesnej Polski i Polaków. (...) Pokazuje losy typowe nie tylko dla nich samych, ale również dla większości Polaków, którzy osiedlili się po wojnie w Wielkiej Brytanii. Maluje nam w miniaturze - w żywy, barwny i przystępny sposób - przybliżony wizerunek prawie całej, tak bardzo zasłużonej dla kraju emigracji. (...)