Nazwa: "Twórcy... drzewa ziemi naszej" (1995)
Album poetycko plastyczny