Nazwa: Alfred Borkowski, Wieczorne rozmyślania, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
Alfred Borkowski, Wieczorne rozmyślania, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008