Nazwa: Igor Kantorowski, turysta, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
Igor Kantorowski, turysta, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008