Niosąc pamięć

Ciechanowskie Zeszyty Literackie Nr 6, „Niosąc pamięć”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2004 – wersja PDF (66,1 mb)

Ciechanowskie Zeszyty Literackie – są wydawane przez Związek Literatów Polskich w Ciechanowie. Ukazują się jako rocznik, począwszy od 1998 r. Każdy numer ma swój wiodący temat, kolejne były poświęcone twórczości A. Mickiewicza, C.K. Norwida, Z. Krasińskiego, K.I. Gałczyńskiego.

Powoli zeszyty stają się znane w całym kraju, gdyż prezentują nie tylko twórczość ciechanowskiego środowiska literackiego, ale także wielu pisarzy z kraju i zza granicy. Twórcą i redaktor tego periodyku jest Teresa Kaczorowska.