Tropami Henryka Sienkiewicza

Ciechanowskie Zeszyty Literackie Nr 8, „Tropami Henryka Sienkiewicza”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006 – wersja PDF (71,7 mb)

SPIS TREŚCI:

MAŁGORZATA MARIA NOWAKOWSKA (Ciechanów)
Sienkiewicz na północnym Mazowszu

EDWARD LEWANDOWSKI (Ciechanów)
Ścieżkami Henryka Sienkiewicza

WIKTOR MIESZKOWSKI (Bieżuń)
O sporze w sprawie Krzyżaków i Krzyżaków

STRONY NASZE

KRZYSZTOF BIELSKI (Płońsk)
Ptaki
Dwunasta dwie
Dwunasta pięć

JANINA BONIAKOWSKA (Ciechanów)
Do poezji
Moje podróże
Moje kochanie

ALFRED BORKOWSKI (Ciechanów)
Nad zagonem
Patron
Przy wielkiej drodze

JERZY STANISŁAW CZAJKOWSKI (Warszawa)
Papieżowi Benedyktowi XVI

GRAŻYNA GZARA (Chicago–Bydgoszcz)
Wstyd uciekający na klęczkach
Wiosenne kwiaty w Ciechanowie
W powietrzu

TERESA KACZOROWSKA (Ciechanów)
Pytania w Asyżu
Codziennie rano
Ocalić od zapomnienia

IGOR KANTOROWSKI (Płońsk)
Ptak
*** (i nie wiem jak policzyć czas)
Guzik od koszuli

BARBARA KRAJEWSKA (Janowiec Kościelny)
Chleb
Studnia bez wody
Księżyc nad łąkami

JADWIGA WICHRACKA-SUMIŁA (Ciechanów)
Odloty żurawi…
Cyganie gdzie twoje skrzypce

HANNA JOLANTA WIŚNIEWSKA (Działdowo)
Niepewność
*** (Plecy ugięte)
Kasztan

STRONY GOŚCINNE

MICHAEL AUGUSTIN (Brema, Niemcy)
Co dobrze jest wiedzieć…
Jest mi przykro…

KAZIMIERZ BRAUN (Buffalo, USA)
Wybory Marii Skłodowskiej-Curie

LECH BRYWCZYŃSKI (Elbląg)
Tulia (Dramat w jednym akcie)

JÓZEF ZENON BUDZIŃSKI (Grajewo)
(…) Bóg to przewodnik
(…) Umarłem
(…) Proszę Cię

DIMITRINA LAU-BUKOWSKA (Bułgaria)
Credo
Gladiatorzy
*** (zadłużam się coraz bardziej)

KLAUS RAINER GOLL (Lubeka, Niemcy)
W Warszawie

TADEUSZ LIRA-ŚLIWA (Wrocław)
Wybór
Nic nie ginie
Nowe związki

MIROSŁAWA NIEWIŃSKA (Paryż, Francja)
Noc złotego węża
Słoneczny pielgrzym
Narodziny Wiosny

BERNARD NOWAK (Lublin)
Nasze Merry Christmas

WOJCIECH PIOTROWICZ (Wilno, Litwa)
Nad jeziorem Dubińskim
Coś z magii
Homo sapiens

JANKO VUJINOVIĆ (Belgrad, Serbia)
Oni, na pewno przyjdą
Kolczaste i rogate
Studnia pośrodku czoła

JANINA WOŁOSIECKA-AL-KONI (Lwów, Ukraina)
Porada na co dzień
Tajemnica mego szczęścia
Serce Matki Łaskawej

LAUREACI NASZYCH KONKURSÓW LITERACKICH

LECH GRALA (Płock)
News

JERZY FRYCKOWSKI (Dębnica Kaszubska)
Matka Polka

JERZY WOLIŃSKI (Warszawa)
Z cyklu — „Listy do domu”

LIDIA IZABELA LACHOWSKA (Pułtusk)
Anno Domini 1846

WITOLD ADAM ROSOŁOWSKI (Ciechanów)
„Ciechanów — podzamczem budzony”

TOMASZ KLARECKI (Holandia)
Modlitwa ekumeniczna

RAFAŁ JAWORSKI (Tychy)
Maciej K. Sarbiewski wspomina wykłady poetyki w Połocku

ELA GALOCH (Turek)
Godło — „Tylko czasem przy tablicy”

RYSZARD TARWACKI (Joniec)
Na ulicy Koźlej (z Eliota)

TADEUSZ CHARMUSZKO (Suwałki)
Na Niwie

JOANNA KAPCZYŃSKA (Sońsk)
Jaskółki na drucie elektrycznym

STEFAN CHOJNOWSKI (Soboklęszcz)
Synowie ziemi

RECENZJE, KRYTYKA LITERACKA, OPINIE

STANISŁAW STANIK (Warszawa)
Złamane życie poety Jerzego Czajkowskiego
Sarbiewski — polski Noblista

MARIA ZAKRZEWSKA (Chicago, USA)
„Ze słowikiem w duszy”
(O poezji Teresy Kaczorowskiej)

PIOTR KASZUBOWSKI (Przasnysz)
Powrót do Mchowa Alfreda Borkowskiego

ZBIGNIEW IRZYK (Warszawa)
Lekcja historii

KRZYSZTOFA KROWIRANDA (Warszawa)
Metrum Dariusza Dziurzyńskiego

WYDARZENIA, KRONIKA

TERESA KACZOROWSKA (Ciechanów)
Literacka przyjaźń z Lubeką

STANISŁAW KĘSIK (Ciechanów)
Rocznicowa Jesień

EWA STANGRODZKA (Ciechanów)
Dzień w kręgu poezji

ELŻBIETA JUSZCZAK (Koszalin)
Sarbiewski społeczeństwu zwrócony

TERESA KACZOROWSKA (Ciechanów)
Bliżej „Posła Prawdy”

KRONIKA ZWIĄZKU LITERATÓW
w Ciechanowie