W zaczarowanej dorożce

Ciechanowskie Zeszyty Literackie Nr 5, „W zaczarowanej dorożce”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2003 – wersja PDF (55,9 mb)

SPIS TREŚCI:

OD REDAKCJI

W ZACZAROWANEJ DOROŻCE (STRONY WSPÓLNE)

IGOR KANTOROWSKI
Zaczarowana dorożka, zaczarowana poezja

ROMUALD MIECZKOWSKI
Szczęście w Wilnie

EWA STANGRODZKA
Nasze jesienne mieszkanie

TERESA KACZOROWSKA
Z jaśminem i słowikami
Zabierz do Erato
Miłość w niewoli

EWA GÓRECKA
Trzy ulice Gałczyńskiego

ALFRED BORKOWSKI
Ostatnia lekcja polskiego

STRONY NASZE

KRZYSZTOF BIELSKI
Starcie
Woda kamień świt
Naprawdę

JANINA BONIAKOWSKA
Moja mała ojczyzna
O miłości
x x x

ZENONA CIEŚLAK-SZYMANIK
Narzeczeni
Narodziny
Samotność

GRAŻYNA GZARA
Inne życie
Zakurzone obrazy
Gest

KANTOROWSKI IGOR
Udało się
x x x
Parność Wenecji

STANISŁAW KĘSIK
A teraz
Mrówki noszą Tobie

BARBARA KRAJEWSKA
Drzewo jesieni
Powrót do domu
Świt

JÓZEF PLESS
Uśmiech słowika

GRZEGORZ ROSZKO
Oczy
Stara znajomość
Ocean
Aforyzmy
Fraszki

HANNA JOLANTA WIŚNIEWSKA
Toast z Rumianem

STRONY GOŚCINNE

JAN BRODAL
Aurora Borealis
Zwiastun wiosny
Czerwiec 2000

JERZY STANISŁAW CZAJKOWSKI
Wspomnienie o staroście „Burzy”

ANNA CZUJKOWSKA
„XXX”

WOJCIECH DOROBIŃSKI
x x x
x x x
x x x

ARKADIUSZ FRANIA
„III”

ANNA MONIKA GĄSIOREK
Sen Proroka
Moi rycerze
Kamień

ANDRZEJ GNAROWSKI
Był taki wieczór
Druga wersja
Jeszcze

BIRUTE JONUSKAITE
Łzawe oczy konia

AGATA DOROTA KALINOWSKA-BOUVY
Ogród Saski
Pisać

MAREK KOWALIK
Bądź. Wiersz dla mojego syna

ALINA LASSOTA
x x x
Przy Ostrej Bramie
Requiem memoria

ZBIGNIEW LISOWSKI
Zbrodnie nowe przyjdą stare karać”, czyli Krasiński i Reymont o rewolucji

ARTUR MACIAK
zegarom mojego miasta
wyspa
karmiąca ptaki

ROMUALD MIECZKOWSKI
Zanim popołudnia cisza
x x x
Drzewko w supersamie

ZDZISŁAW TADEUSZ ŁĄCZKOWSKI
błogosławione kłamstwo
podczas snu twardego…
poeta 2002 roku

FILIP ROSENAU
Myśli NieNaMaślane

RECENZJE, KRYTYKA LITERACKA, OPINIE

ANDRZEJ GNAROWSKI
Poeta z Lubeki

STEFAN JURKOWSKI
Poezja refleksji dyskretnej

WYDARZENIA, KRONIKA

TERESA KACZOROWSKA
X Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”

STEFAN CHOJNOWSKI
Nasza Wiosna Gołocka

WESLEY ADAMCZYK
List z Chicago

KRONIKA ZLP W CIECHANOWIE