Inni poeci polscy

Inni poeci polscy

polski Żyd
polski Niemiec
polski Amerykanin

jakimi są oni poetami

Żydem
Niemcem
Amerykaninem
czy Polakiem

kiedy wracałem ze szkoły
rozpalony polskim bohaterstwem
kamień trafił mnie w plecy
zapamiętał polski Żyd poeta matematyk z Tel Avivu

dzięki ci Boże za tęsknotę
za kolory i głębokie oddechy
napisał polski Niemiec
poeta z Lubeki

ciekawe dzieciństwo w życiu miałem…
powiedział polski Amerykanin
wygnany spod Kołomyi
też poeta

rozproszeni po świecie poeci
zachowują w swoich utworach
soczystość korzeni
dreszcz poezji w zatrzymanych obrazach

dzięki ci Boże
że na świecie żyją
inni poeci polscy…

polski Żyd…
polski Niemiec…
polski Amerykanin…