Artystyczny Ciechanów we Lwowie

Artystyczny Ciechanów we Lwowie

Dzieła kultury z płn. Mazowsza zaistniały we Lwowie na Ukrainie. Troje autorów ze Związku Literatów na Mazowszu (ZLM), z siedzibą w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie: dr Teresa Kaczorowska (prezes), Wiktor Golubski (skarbnik) i Marek Piotrowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) uczestniczyli 28 września 2019 r. w wernisażu, tj. wieczorze malarsko-literackim w Galerii „Własna Strzecha” Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie.

Wspólną wystawę obrazów mieli tam artyści z tego Towarzystwa oraz Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych, nowej organizacji pozarządowej mieszczącej się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie. Swoje prace we Lwowie wystawili: dr Robert Żbikowski (prezes), Ewa Tomczak (sekretarz), Jerzy Ratowski, Andrzej Walasek, Wojciech Witkowski, Joanna Ciepiela, Grzegorz Filipczyk, Marianna Olkowska i Łukasz Dymiński.

Wystawie towarzyszyły (na jednej ze ścian) warsztatowe, jeszcze gorące prace członków Koła Plastycznego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w przeddzień powstałe w Galerii „Własna Strzecha” pod okiem prof. Mieczysława Maławskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie.

Sobotni wieczór 28 września 2019 r. był niezwykły. Za oknami szalała burza, a w klimatycznej Galerii „Własna Strzecha” było sielsko, ciepło i artystycznie. Przy oglądaniu dzieł sztuki z płn. Mazowsza, Lwowa i Lublina pięknie komponowała się poezja w wykonaniu nie tylko poetów z Ciechanowa, ale także ze Lwowa. Obecna była konsul Małgorzata Siekierzyńska z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, dziennikarze polscy ze Lwowa, malarze i poeci ze Lwowa. Jedna z poetek Alicja Michałkiewicz-Romaniuk ma przyjechać na XXIV Ciechanowską Jesień Poezji (9-10.X.2019).

Literaci i plastycy mogli wyjechać do Lwowa w ramach współpracy PCKiSz w Ciechanowie z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, nawiązanej dwa lata temu (wystawa „Malować Lwów”, warsztaty ikonopisania w PCKiSz). Miejmy nadzieję, że współpraca ta będzie nadal trwała, bo już 18 października 2019 r. w Galerii im. B. Biegasa PCKiSz odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa prof. Mieczysława Maławskiego.