Ciechanowska liryka

Ciechanowska liryka

Dzięki wsparciu przez samorząd wojewódzki ciechanowscy literaci rozpoczęli nową serię wydawniczą Ciechanowska liryka.

Istniejący od 11 lat samodzielnie Oddział Związku Literatów Polskich w Ciechanowie przygotowywał się kilka lat do rozpoczęcia nowej serii wydawniczej „Liryka Ciechanowska”. W tym roku stało się to możliwe dzięki przekazaniu na ten cel 10 tys. zł z budżetu na kulturę samorządu województwa. Pieniądze wystarczyły na pokrycie kosztów druku, wszystkie inne prace, w tym redakcyjno-graficzne, ciechanowscy literaci wykonali społecznie. Redakcji podjęła się Teresa Kaczorowska, zaś oryginalne logo wykonał ciechanowski poseł Robert Kołakowski (z zawodu grafik, historyk).

Pierwsze trzy tomy w ramach nowej serii „Liryka Ciechanowska” to trzy zbiory poezji: Alfreda Borkowskiego z Ciechanowa pt. Wieczorne rozmyślania, Zenony Cieślak-Szymanik z Ciechanowa pt. Rzeka mojego uroczyska oraz Igora Kantorowskiego z Płońska pt. turysta. Wszystkie mają tę samą estetyczną formę i logo, różnią się tylko tytułami, kolorami okładek i treścią.

Wieczorne rozmyślania Alfreda Borkowskiego to wybór wierszy z poprzednich kilku tomów tego seniora ciechanowskich literatów, poety, prozaika i regionalisty. Recenzent Jan Zdzisław Brudnicki napisał o nim, że jest „piewcą harmonii i ładu, choć widzi złogi zła, choć rejestruje cierpienia czasów wojny i kultu jednostki, choć jest bacznym obserwatorem niegodziwości indywidualnej w ludziach, ich skłonności do gwałtu i egoizmu – to jednak zawsze głosił przewagę dobra nad złem, harmonii nad chaosem.”
Z kolei o autorce tomu Rzeka mojego uroczyska – Zenonie Cieślak-Szymanik (rodem z Łodzi) – inny recenzent, Andrzej Zaniewski z Warszawy wyraził się, że uznała ona za swoje życiowe kredo „Być sobą” i hasłu temu pozostaje wierna „jak i Łodzi, tej Łódce (z dużej litery) niosącej ją przez świat marzeń, nadziei, fantasmagorii, wspomnień, zapomnień (…)”.

Trzeci tom z serii „Liryka Ciechanowska” oddaje hołd płońskim Żydom. Igor Kantorowski, płońszczanin, z zawodu filolog i krytyk literacki, laureat ostatniej ciechanowskiej statuetki „Złote Pióro” (ksiązki roku 2007), przypomina w tomie turysta, że Płońsk to nie tylko miasto Ben Guriona. – Żydzi do wybuchu II wojny światowej stanowili połowę mieszkańców Płońska i żyli w zgodzie z Polakami – podkreślił Igor Kantorowski 23 września, w czasie promocji nowej serii literackiej w Kawiarni Artystycznej Centrum Kultury i Sztuki. Obecny na niej Piotr Wójcik, dyrektor ciechanowskiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, wyraził radość z ukazania się trzech zbiorów poezji, gdyż wszystkie promują i sławią Północne Mazowsze.