Ciechanowski Dzień VII Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO

Ciechanowski Dzień VII Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO

Ciechanów-Opinogóra, 20 kwietnia 2007
Fotografie z Ciechanowskich obchodów Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO, Ciechanów-Opinogóra, 20 kwietnia 20; głównie gości przybyłych na Ziemię Ciechanowską: Hatifa Janabi, Elżbiety Olszewskiej, Andrzeja Zaniewskiego, Andrzeja Gnarowskiego