Działo się w Suwałkach

Działo się w Suwałkach

W Zaduszki, 2 listopada 2022 r., Teresa Kaczorowska miała spotkanie w Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach, w ramach cyklu „Działo się w Suwałkach”. Był to swoisty benefis, zaproszeni w ramach tego cyklu opowiadają bowiem głównie o sobie, ale T. Kaczorowska uczyniła to poprzez wiersze z ostatniego jej poetyckiego tomu „Listy do Marii Konopnickiej z la t 2010-2020” (2020).

Mimo świątecznego dnia w spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób, z prezydentem Suwałk na czele Czesławem Renkiewiczem, dyrektorem Muzeum Okręgowego Jerzym Brzozowskim, kierownik Muzeum Marii Konopnickiej Magdaleną Wołowską-Rusińską i wieloma znakomitymi przedstawicielami miasta nad Czarną Hańczą. Spotkanie było też transmitowane on-line.

Przed tym spotkaniem T. Kaczorowska uczestniczyła też w nagraniu fabularyzowanego filmu o Marii Konopnickiej. Film przygotowuje TVP, a jego premiera ma się odbyć jeszcze w 2022 r.