Jubielusz 10-Lecia Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

Jubielusz 10-Lecia Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

Związek Literatów Polskich Oddział W Ciechanowie, świętował uroczyście Jubileusz swojego 10-lecia istnienia. Impreza odbyła się w Kawiarni „Artystycznej” Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, 7 września 2007, godz. 17.00. W programie była m.in. prezentacja książki polsko-amerykańskiej poetki Grażyny Gzary pt. „Zielone łzy ocalenia”; koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu śpiewających poetów: Antoniego Murackiego i Adama Andryszczyka (m.in. utwory Stanisława Grochowiaka, Tadeusza Nowaka, Edwarda Stachury oraz autorskie); i punkt najważniejszy: promocja książki pt. „Pierwsza dekada – Ciechanów literacki”. Główną część tej jubileuszowej publikacji napisał Andrzej Zaniewski (pisarz i poeta z Warszawy), drugi rozdział stanowiła twórczość 15 członków zwyczajnych i 3 honorowych CO ZLP. Wstęp do książki- w imieniu wydawcy – napisała Teresa Kaczorowska (poniżej)

Ponadto licznie zebrani goście mogli obejrzeć jubileuszową Wystawę Jubileuszową, spotkali się także przy Urodzinowym Stole.

Długo zastanawialiśmy się jak zaakcentować dziesięciolecie istnienia Ciechanowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Najlepszym pomysłem wydawała się być przekrojowa publikacja o naszych poczynaniach z pierwszej dekady – i właśnie tę książkę trzymacie Państwo w ręku…

Nie chcieliśmy pisać o sobie sami, stąd cieszymy się, że zadania tego podjął się znany pisarz i poeta Andrzej Zaniewski, uznawany zresztą za jednego z trzech „ojców” naszej „secesji” z Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i stworzonego, we wrześniu 1997 roku, samodzielnego CO ZLP. Literat ten zna dobrze środowisko twórcze w Polsce, u nas też bywał wielokrotnie, z niektórymi pisarzami jest zaprzyjaźniony, dlatego jego spojrzenie jest bardzo ciekawe.

Udało mu się stworzyć – na podstawie swoich doświadczeń, rozmów z nami, lektury naszego dorobku twórczego, archiwaliów – obraz szczery i niezależny, z dużą znajomością kultury literackiej Ziemi Ciechanowskiej, a jednocześnie jest to celna ocena osoby z zewnątrz, życzliwej i serdecznej, napisana sercem a nie suchym kronikarskim językiem, podana w pięknej literackiej formie. Pisarz z Warszawy wydobył to, czego my sami na co dzień nie dostrzegamy, ocenił naszą pierwszą dekadę i osoby ją tworzące w sposób, który z pewnością okaże się dla wielu zaskakujący.

Opowieść Andrzeja Zaniewskiego stanowi pierwszą część książki. Uzupełniliśmy ją fragmentami twórczości członków CO ZLP (15 zwyczajnych i trzech honorowych) oraz licznymi fotografiami i dokumentami. Wzbogaca ją również załączony Indeks nazwisk wszystkich osób, które występują w zamieszczonej treści. W ten sposób powstała publikacja literacka, ale zarazem dokumentalna, wręcz źródłowa, obrazująca ogromne bogactwo tradycji kulturowych i historycznych Północnego Mazowsza, oddająca również hołd wielkim rodakom, sławnym przodkom literatury polskiej z tego regionu: Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu, Zygmuntowi Krasińskiemu i Aleksandrowi Świętochowskiemu, a także pomieszkującym w tym regionie: Henrykowi Sienkiewiczowi, Marii Konopnickiej, Stefanowi Żeromskiemu. Według Andrzeja Zaniewskiego ich „cienie” są wciąż obecne na Ziemi Ciechanowskiej, towarzyszą dzisiejszym pisarzom, stąd literaci i ich twórczość zawsze tutaj będą istnieć.

Dziękując Andrzejowi Zaniewskiemu za podjęcie się napisania tej niełatwej, bo jubileuszowej publikacji, pragnę w imieniu całego środowiska literackiego, wyrazić również wdzięczność za współpracę wszystkim przyjaciołom literatury, miejscowym instytucjom kultury (szczególnie dla Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, gdzie mamy swoją siedzibę), muzealnikom, bibliotekarzom, szkołom, drukarzom, księgarzom, a także włodarzom regionu wszystkich szczebli, którzy zawsze dla literatury są łaskawi i wspierają finansowo poczynania swoich pisarzy.

Mam nadzieję, że tendencja ta nie zmieni się w następnym dziesięcioleciu, gdyż członkowie CO ZLP nie odkładają piór, zamierzają nadal tworzyć i aktywnie pracować na rzecz kultury i tradycji regionu, Polski, Europy. Stąd z okazji mijającej pierwszej dekady życzę swoim Kolegom z CO ZLP dużo zdrowia i sił oraz dalszej weny twórczej.

Może nieskromnie, ale liczę, że ta „pasjonująca opowieść”, jak nazwał ją autor, „o ludziach nieobojętnych i niezwykłych” i o ziemi wyjątkowo literackiej, z którą są ściśle związani, przysporzy wszystkim jej Czytelnikom nie tylko wiedzy i refleksji, ale także wielu doznań literackich, wzruszeń i wspomnień.

dr Teresa Kaczorowska
prezes Związku Literatów Polskich
Oddział w Ciechanowie

Ciechanów, 24 lipca 2007 r.