Jubileusz Związku Literatów na Mazowszu

Jubileusz Związku Literatów na Mazowszu

Wypełniona po brzegi Kawiarnia Artystyczna PCKiSz w Ciechanowie (blisko 150 osób, głównie pisarzy, przedstawicieli władz, instytucji kultury, miłośników literatury), piękny wzruszający koncert krakowskiej artystki Marii Lamers (nazwanej przez prowadzącą wieczór Edytę Bojkowską-Kolak „cudownym aniołem), nagrodzona owacjami perfekcyjnie przygotowana multimedialna prezentacja dokonań Związku Literatów na Mazowszu (zaprezentowana przez prezes ZLM dr Teresę Kaczorowską) oraz wręczenie przez nią wszystkim literatom jeszcze gorącej przekrojowej książki „Druga Dekada” – wypełniły wspaniały jubileuszowy wieczór z okazji 20-lecia ZLM.

Literaci otrzymali też – na ręce prezes ZLM dr Teresy Kaczorowskiej – wiele życzeń, listów gratulacyjnych, prezentów i pochwał, w tym ważny Medal PRO MASOVIA (od Marszałka Woj. Mazowieckiego). Natomiast Teresa Kaczorowska została uhonorowana ogólnopolską Nagrodą Literacką im. Klemensa Janickiego („za bogatą twórczość literacką”).

Poseł Robert Kołakowski, składając gratulacje, podkreślił, że Związek Literatów na Mazowszu funkcjonował najpierw, w latach 1997-2009, jako Ciechanowski Oddział Związku Literatów Polskich. Kiedy jednak media, a zwłaszcza publikacje Joanny Siedleckiej, ujawniły, że ZG ZLP w Warszawie kierowany jest przez konfidentów, CO ZLP – w proteście – przekształcił się w niezależny samodzielny Związek Literatów na Mazowszu, z siedzibą w Ciechanowie.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Związku Literatów na Mazowszu przybyło wielu pisarzy: Irena Duchowska – poetka, animatorka kultury polskiej z Kiejdan (Litwa),Lam Quang My – Wietnam, Piotr Zemanek – Bielsko-Biała, dr Elżbieta Juszczak – Koszalin, dr Dariusz Lebioda – Bydgoszcz, Anna Alina Cybulska– Bydgoszcz, dr Hanna Karp – Warszawa, Małgorzata Piekarska – Warszawa, Janusz Termer – Warszawa, prof. Kazimierz Świegocki – Warszawa, Bogusław Falicki – Warszawa, Daniel Ratz – Płock. Przyjechali także ludzie pióra z regionu: z Ciechanowa, Płońska, Przasnysza, Mławy, Działdowa i całego północnego Mazowsza.

Po części oficjalnej i artystycznej wszyscy gościli się jeszcze długo w ten sobotni wieczór, 25 listopada 2017 r., przy jubileuszowym torcie, szampanie oraz wyśmienitej kolacji.

Poniżej prelekcja wygłoszona przez dr Teresę Kaczorowską podczas Jubileuszu 20-lecia, 25 listopada 2017 r.

Zarys działalności
Związku Literatów na Mazowszu
z siedzibą w Ciechanowie

Długie, tysiącletnie dzieje sprawiły, że Ziemia Ciechanowska ma niezwykle bogate dziedzictwo historyczno-literackie. Posiada na swoim terenie aż dwa biograficzne muzea literackie, z którymi ZLM blisko współpracuje. Pierwszym jest jedyne w Polsce Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, poświęcone głównie Zygmuntowi Krasińskiemu, który spoczywa w rodzinnych kryptach w opinogórskim kościele i ma swój pomnik.

Drugie to Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), poświęcone Aleksandrowi Świętochowskiemu, który spędził w tej podciechanowskiej wsi prawie 30 ostatnich lat życia i spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Region nosi też ślady wielu innych sławnych postaci literatury, a są to: ks. jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (pochodzący z Sarbiewa, gdzie ma pomnik i liczne pamiątki), Maria Konopnicka (miała w Ciechanowie syna Jana i jedyne wnuki, a dziś ma dwa pomniki, park swojego imienia, ulicę, szkołę, pasaż, jest patronką kultury), Henryk Sienkiewicz (mieszkał w Poświętnem, stąd w Płońsku jest LO oraz biblioteka jego imienia, stoi jego pomnik, a pisarz umiejscowił na północnym Mazowszu dużą akcji „Krzyżaków”, w tym walki na Zamku w Ciechanowie), Stefan Żeromski (był guwernerem w Szulmierzu, ma pomnik, szkołę swego imienia).

Z ziemią tą związani są również Maria Dąbrowska, hr. Bruno Kiciński, Zuzanna Morawska, Stefan Gołębiowski, a nawet słynna odkrywczyni radu, polonu i promieniotwórczości, najsłynniejsza kobieta świata, Maria Skłodowska-Curie (w latach 1886-1889 mieszkała i pracowała w jednym z pobliskich dworów szlacheckich Szczuki jako nauczycielka domowa, zarabiając na studia w Paryżu, gdzie także… pisała wiersze).

Warto dodać, że Ziemia Ciechanowska wydała na świat również dwóch sławnych w Europie artystów rzeźbiarzy, którzy też parali się piórem: Bolesława Biegasa i Henryka Kunę.

Związek Literatów na Mazowszu kultywuje tradycje

Związek Literatów na Mazowszu (ZLM) kultywuje bogate tradycje literackie Ziemi Ciechanowskiej . Związek wyodrębnił się z szeroko działającego w PCKiSz ruchu twórczego. W latach 1997-2009 działał jako Ciechanowski Oddział Związku Literatów Polskich.

Od 4 czerwca 2009 roku ZLM jest niezależną organizacją pozarządową, zarejestrowaną w KRS 6 listopada 2009 roku (ma własny, Regon, NIP, konto, prowadzi własną stronę internetową – www.zlmaz.pl). Od początku ma swoją siedzibę w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, skupia ludzi pióra z Mazowsza, ale także z terenu Polski i zagranicy (jeden z członków, dr Tadeusz Witkowski, mieszka w USA). Pierwszym prezesem Związku był śp. Alfred Borkowski (1997-2001), drugim zaś dr Teresa Kaczorowska (od stycznia 2001). Obecnie ZLM liczy 25 członków i dwóch wspierających.

Każdego roku ZLM wydaje od kilku do kilkunastu książek oraz liczący ok. 300 stron periodyk „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” (od 1999 r., przypominając co roku ważne postaci literatury z regionu). Współpracując z instytucjami kultury, samorządami, szkołami z całego Mazowsza – organizujemy też imprezy literackie i festiwale poezji, warsztaty literackie, spotkania z pisarzami oraz konkursy literackie. Niektóre, te większe, postaram się przybliżyć…

Światowe Dni Poezji ustanowione przez UNESCO
(ciechanowska edycja)

Każdej wiosny, najczęściej 21 marca, głównie w Ciechanowie i Opinogórze, a ostatnio także w Krasnem (powiat przasnyski) i w Dąbku (powiat mławski) odbywa się ciechanowska edycja Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO (World Poetry Day). Warto przypomnieć, że święto to ustanowiła w 1999 roku międzynarodowa organizacja UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – na 21 marca, w celu promocji poezji: jej pisania, czytania, publikowania, nauczania. Tego dnia organizuje się na całym świecie festiwale, konferencje, konkursy poświęcone upowszechnianiu i popularyzacji poezji.

Ciechanowskie edycje Światowego Dnia Poezji obejmowały do niedawna spotkania literatów z czytelnikami w szkołach, ale od dwóch lat realizujemy hasło „Poezja terapią jest” i pisarze spotykają się w domach pomocy społecznej (DPS „Kombatant”, DPS przy ulicy Kruczej w Ciechanowie, a także w Krajowym Ośrodku dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku). Inicjatywa ta okazała się niezwykle trafiona. Poezja i rozmowy, z którymi literaci idą do mieszkańców tych ośrodków, spełniają bowiem rolę nie tylko poznawczo-literacką, humanistyczną, ale również terapeutyczną.

Ponadto w czasie UNESCO, na terenie gminy Krasne, gości wietnamski poeta Lam Quang My – honorowy obywatel tej gminy.
Każdego roku podczas poetyckiego święta UNESCO rozstrzygamy też Konkurs na Książkę Roku Związku Literatów na Mazowszu. Członkowie ZLM wydają bowiem od kilku do kilkunastu książek rocznie (np. w 2016 roku – 11), które ocenia pięcioosobowe jury. ZLM funduje statuetkę z brązu „Złote Pióro”.

W jubileuszowym roku warto wymienić dotychczasowych laureatów „Złotego Pióra”, które jest przyznawane od 2003 roku. Byli to kolejno: Teresa Kaczorowska (2003), Alfred Borkowski (2004), Teresa Kaczorowska (2005), Hanna Jolanta Wiśniewska (2006), Igor Kantorowski (2007), Józef Pless (2008), Teresa Kaczorowska (2009), Igor Kantorowski (2010), Barbara Krajewska (2011), Stefan Chojnowski (2012), Bożenna Beata Parzuchowska (2013), Jerzy Stanisław Czajkowski (2014), Ryszard Tarwacki (2015), Krzysztof Martwicki (2016). Trzeba wyjaśnić, że literaci, którzy otrzymali już wcześniej „Złote Pióro” trzykrotnie nie mogą uczestniczyć już w tym konkursie.

Uroczystości wręczenia statuetki „Złote Pióro” – tutaj w Kawiarni Artystycznej PCKiSz w Ciechanowie – towarzyszy zawsze poezja, muzyka lub spektakle poetycko-muzyczne, np. w 2015 roku spektakl poetycko-muzyczny „Nad przepaścią”, w wykonaniu Grzegorza Walczaka (tekst) i Marii Pomianowskiej (muzyka). Goszczący na tych wieczorach wychodzą zwykle uniesieni artyzmem, magią poezji i muzyki, co oznacza, że World Poetry Day spełnia na Ziemi Ciechanowskiej swoją rolę…

Międzynarodowe Festiwale ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Z kolei w maju, od 2005 roku (czyli już od 13 lat), odbywają się na północnym Mazowszu Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, Biskupa Płockiego, Marszałka Woj. Mazowieckiego (od 2016 roku jest to Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”).

Inicjatorem i głównym organizatorem dwóch pierwszych edycji tego festiwalu był CO ZLP. Zainicjowana w 2005 roku impreza zaowocowała powstaniem nowej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (AES) – którą nazywa się „dzieckiem ciechanowskich literatów” (zarejestrowanym w KRS 3 stycznia 2007).

Obecnie to Academia jest koordynatorem tego Festiwalu, a kieruje nią od początku dr Teresa Kaczorowska, która też jest dyrektorem Festiwalu. Academia miała swoją siedzibę w Sarbiewie – mieści się w Izbie Pamięci M.K. Sarbiewskiego miejscowej Szkoły Podstawowej im. M. K. Sarbiewskiego – w rodzinnej wsi „polskiego Horacego”.

Festiwal M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” trwa co roku trzy majowe dni, uczestniczą w nim badacze, literaci, animatorzy kultury z kraju i zagranicy. Jego współorganizatorami jest już prawie 20 podmiotów: są to samorządy lokalne, szkoły, parafie, ośrodki kultury, muzea, biblioteki, Zamek Królewski w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici, organizacje społeczne (w tym Związek Literatów na Mazowszu). W tym partnerskim festiwalu każdy z 20 podmiotów ma zawsze swoją rolę i zadanie, które finansuje.

Celem wszystkich jest przypomnienie ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) jako poety rangi europejskiej (uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII, a więc dzisiejszym Noblem); a zarazem jako uczonego, profesora kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej, a także jako oratora i kaznodziei króla I Rzeczypospolitej Władysława IV Wazy (w okresie 1635-1640).

Każdego roku program obejmuje kilka miejscowości (Płońsk-Ciechanów-Sarbiewo–Mława-Przasnysz- Warszawa-Rostkowo-Pułtusk-Płock) i jest bardzo bogaty. Są to spotkania autorskie z poetami z Polski i zagranicy, odczyty naukowe, prelekcje, koncerty, wystawy; konkursy „O Laur Sarbiewskiego” (w 2017 r. było ich aż 7: poezji – w tym roku po raz pierwszy także w j. łacińskim; naukowy, krasomówczy, recytatorski, literacki, plastyczny – w tym aż 4 dla młodzieży), msze św. w intencji M.K. Sarbiewskiego (w Sarbiewie, Rostkowie, Warszawie), Noc Poetów, promocje książek, a także wiele imprez towarzyszących. Np. w tym roku Academia Europaea Sarbieviana (AES) pozyskała niezwykły dar – dzieło M.K. Sarbiewskiego Lyricoum libri IV, wydane w Antwerpii w 1634 roku, czyli jeszcze za życia M.K. Sarbiewskiego.

Pięknie rozwijająca się inicjatywa Festiwalu i wskrzeszania z niepamięci ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, zainicjowana przez ciechanowskich literatów w 2005 roku, zaowocowała 9 lat temu również Dniem Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie. Odbywa się on jesienią, w Zamku Królewskim oraz w kościele jezuitów, czyli Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 (obok Katedry św. Jana), gdzie M.K. Sarbiewski był pochowany i jest jego popiersie. Mieszkańcy stolicy mogą więc przybliżyć postać „polskiego Horacego” dzięki prezentacji jego poezji, wykładom i prelekcjom, odbywają się także koncerty muzyki z jego epoki.

Ponadto AES podejmuje też wiele innych inicjatyw. Nawiązała współpracę z Litwą (Wilnem, Krożami), zawsze zaprasza na Dni Sarbiewskiego artystów i uczonych nie tylko z całej Polski, ale i zagranicy (niosą imię „polskiego Horacego”), zorganizowała plener malarski w Sarbiewie (2014), dwie konferencje naukowe (zostały uwiecznione publikacjami), konferencję dla nauczycieli z Mazowsza (w Akademii Humanistycznej w Pułtusku), wydała kilka książek oraz CD z hymnem AES, ufundowała tablicę na Powązkach (dzięki czemu Sarbiewski po przeniesieniu zwłok nie spoczywa już bezimiennie).

Posadziliśmy nawet Dąb Pamięci członkini AES śp. Janinie Fetlińskiej (zginęła w katastrofie smoleńskiej). A wszystko po to, aby przywrócić splendor nie tylko ks. jezuicie M.K. Sarbiewskiemu, ale także Rzeczpospolitej oraz kulturze sarmackiej.

Wiosny Literatury w Gołotczyźnie

Z kolei w czerwcu ZLM współorganizuje w Gołotczyźnie – z Muzeum Szlachty Mazowieckiej /Oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie/ oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej – Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie. Literaci odbywają na terenie tej pozytywistycznej gminy spotkania autorskie z młodzieżą, prezentują nowe książki, odbywają się jubileuszowe benefisy (m.in. miejscowego poety seniora Stefana Chojnowskiego, Barbary Krajewskiej, czy Bożenny Parzuchowskiej), koncerty, rozstrzygany jest również ogólnopolski konkurs literacki „O Laur Posła Prawdy”.

Na cmentarzu w Sońsku składamy zawsze kwiaty i zapalamy świece na dwóch grobach: twórcy polskiego pozytywizmu Aleksandra Świętochowskiego (spędził w Gołotczyźnie ostatnie prawie 30 lat życia) i Grzegorza Roszki (poety, długoletniego kustosza Muzeum Pozytywizmu). Nie raz do pięknych wnętrz Muzeum Pozytywizmu przybywają reprezentanci władz samorządowych, a nawet parlamentarzyści. Ponadto goście zwiedzają Muzeum, a przed wieczorem, w zieleni zabytkowego parku w Gołotczyźnie, rozpalamy integracyjne ognisko. Jest to impreza jednodniowa, ale łącząca ludzi pióra oraz kultywująca pamięć Aleksandra Świętochowskiego.

Ciechanowskie Jesienie Poezji

Długą i chlubną tradycję mają Ciechanowskie Jesienie Poezji, odbywające się każdego roku w październiku. Niosą one za sobą jeszcze tradycje Warszawskiej Jesieni Poezji, liczącej prawie 30 lat, kiedy to od początku tej imprezy zjeżdżali do Opinogóry i Ciechanowa jej uczestnicy z kraju i zagranicy. Od 22 lat Ciechanowskie Jesienie Poezji są samodzielne, trwają dwa dni, mają bogaty program i przyciągają co roku ponad 50 poetów z regionu, kraju i świata.

Każdej Jesieni zmienia się program, miejsca, ale niektóre punkty tej pięknej imprezy są stałe, jak odwiedziny Opinogóry, promocja nowego numeru periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, czy rozstrzygnięcie kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Opina”.

W programie tego Święta Poezji są również zawsze spotkania pisarzy z młodzieżą w szkołach ciechanowskich, prelekcje, gorące dyskusje o książkach, koncerty poetycko-muzyczne, wystawy (mamy teraz o Miłoszu), czy Noc poetów.
Młodsi adepci literatury mają okazję uczestniczyć w warsztatach literackich, które prowadzi znany literat. Często w programie są wyjazdy w teren – śladami postaci, którą przybliża nowy numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” (w br. był to Bruno hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca., któremu poświęcona była duża część pisma).

Byliśmy więc w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu, której uczniowie niezwykle pomysłowo przybliżyli biografię tego poety, publicysty, tłumacza, wydawcy i ziemianina. Uczestnicy Jesieni Poezji zapalili ogień pamięci na jego grobie przy zabytkowym kościółku w Kraszewie.

Drugi dzień Jesieni Poezji odbywa się zawsze w Opinogórze. Goście zwiedzają Muzeum Romantyzmu, oddają hołd hr. Zygmuntowi Krasińskiemu (w kryptach kościoła), a od kilku lat także kustoszowi Januszowi Królikowi (na cmentarzu). W południe odbywa się Spotkanie z Literaturą w Opinogórze (w br. już XIX z kolei, tym razem z Krzysztofem Masłoniem), a potem rozstrzygamy Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Opina”(w br. XXIX, wpłynęły 122 zestawy, oceniało jury – w br. w składzie: prof. Krzysztof Szatrawski, Stanisław Srokowski i Stanisław Kęsik. Jesień kończy zwykle koncert, w br. – wspaniały koncert fortepianowy ciechanowianki Anny Chmielińskiej /obecnie studentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Warto dodać, że organizatorami są głównie Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Ciechanowie.

Inne spotkania, benefisy, promocje książek, konkursy

Związek Literatów na Mazowszu organizuje także inne wydarzenia i spotkania. Kilka lat temu narodziła się nowa, wakacyjna impreza – „Leśne Impresje”. Odbywa się ona zawsze w ostatni weekend sierpnia – początkowo u poety leśnika Sławomira Zduna i jego żony Anny w podciechanowskiej leśniczówce Ościsłowo, a ostatnie dwie edycje – w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane SM w Dąbku.

Ciechanowscy literaci prowadzą też promocje swoich nowych książek, spotkania z pisarzami, jubileuszowe benefisy. Włączają się często do Spotkań z Książką w Galerii w Galerii im. B. Biegasa.

Ponadto prezes ZLM, dr Teresa Kaczorowska, prowadzi od 16 października 2008 roku organizowane przez Muzeum Romantyzmu Spotkania z Literaturą w Opinogórze. Ich gośćmi są wybitni pisarze polscy. Do tej pory odbyło się 19 takich spotkań, a ich gośćmi byli kolejno: Janusz Krasiński, Joanna Siedlecka, Ernest Bryll, Ryszard Krynicki, Julia Hartwig, Małgorzata Szejnert, Adam Zagajewski, Marek Nowakowski, Zdzisław Tadeusz Łączkowski, Krzysztof Karasek, Kazimierz Brakoniecki, Adrianna Szymańska, Wojciech Wencel, Krzysztof A. Jeżewski, Eustachy Rylski, Kazimierz Świegocki, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Antoni Libera, Krzysztof Masłoń.

Członkowie ZLM włączają się również w ogólny ruch literacki – w regionie i kraju, uczestnicząc w spotkaniach, festiwalach, czy konferencjach naukowych, nie tylko w Polsce. Nie można zapomnieć także o konkursach literackich (wspomnianych już wyżej). ZLM współorganizuje od wielu lat aż trzy ogólnopolskie konkursy literackie: „O Laur Opina” (Ciechanów-Opinogóra), „O Laur Posła Prawdy” (Gołotczyzna), „O Laur Sarbiewskiego” (Płońsk), a ostatnio także czwarty konkurs – Mazowiecki Konkurs Literacki (Przasnysz).

ZLM stara się dbać o młodych. Od roku przy Związku Literatów na Mazowszu działa Koło Młodych. Prowadzi je Stanisław Kęsik. Jego uczestnicy już odnoszą pierwsze sukcesy w konkursach literackich. Swoistym literackim „przedszkolem” są też warsztaty dla dzieci i młodzieży, które od roku prowadzi w PCKiSz współpracująca z ZLM Barbara Sitek-Wyrembek.

Działalność wydawnicza

Ale dla pisarzy najważniejsze są książki i publikacje. Związek Literatów na Mazowszu wydaje co roku – jak już wspomniałam – od kilku do kilkunastu książek – autorskich i zbiorowych, co jest dużym sukcesem przy liczbie 25 członków. Za najlepszy tytuł roku przyznawana jest mosiężna statuetka Złote Pióro (jak już wspomniałam podczas Światowego Dnia Poezji).

ZLM wydaje ukazujące się od 1999 roku lat periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Wielu uważa je za największy sukces literatów z północnego Mazowsza. W latach 1999-2009 roku rocznik ten był wydawany przez Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, a później przez Związek Literatów na Mazowszu. Zeszyty sponsorowane były na początku przez Prezydenta Miasta Ciechanów oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, a obecnie wspierane głównie przez Starostwo Ciechanowskie.

Każdy numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” ma swój tytuł, temat wiodący, ISBN i ISSN. Najczęściej główna część pisma poświęcona jest twórczości konkretnego pisarza, przeważnie związanego z północnym Mazowszem. Periodyk na początku był niepozorny, liczył 120, obecnie – nie raz przekracza 300 stron. Do tej pory pismo było poświęcone Z. Krasińskiemu, M.K. Sarbiewskiemu, H. Sienkiewiczowi, S. Żeromskiemu, A. Świętochowskiemu, M. Konopnickiej, M. Skłodowskiej-Curie oraz wielu innym postaciom.

Dotychczas ukazało się 19 numerów „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. Oto ich tytuły: Pierwszy lot (1999), Z przełomu tysiącleci (2000), Piętno Norwida (2001), Powiew Romantyzmu (2002), W zaczarowanej dorożce (2003), Niosąc pamięć (2004), Chrześcijański Horacy z Mazowsza (2005), Tropami Henryka Sienkiewicza (2006), Żeromski na salonach (2007), Z Posłem Prawdy (2008), Przyjaźń dwóch wieszczów (2009), Nie rzucim ziemi… (2010), Córka mazowieckich równin (2011), Romantyczność (2012), Powstanie Styczniowe w literaturze (2013), Bolesław Biegas – artysta i literat (2014), Zuzanna Morawska – pisarka i pedagog (2015), Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta (2016), Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca (2017). Szerzej o nich na str….

Od kilku lat treść naszego periodyku jest dostępna na stronie Związku Literatów na Mazowszu www.zlmaz.pl. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” trafiają też do kilkudziesięciu najważniejszych bibliotek w Polsce i zagranicą, są też sprzedawane w księgarniach w Ciechanowie oraz podczas imprez literackich. Powoli stają się znane nie tylko w kraju, gdyż prezentują twórczość zarówno własnego środowiska literackiego, jak też wielu pisarzy z kraju i spoza Polski. Redaktorem naczelnym jest od początku prezes ZLM, dr Teresa Kaczorowska.

Reasumując: w ciągu 20 lat ciechanowscy literaci zaznaczyli już trwale swoją obecność na północnym Mazowszu – jako – organizacja kulturotwórcza, rozwijająca się w oparciu o chlubne tradycje regionu. Dorobiliśmy się szerokich kontaktów z innymi środowiskami literackimi, dzięki czemu co roku Ziemię Ciechanowską odwiedzają liczni pisarze i poeci, artyści oraz twórcy kultury, nie tylko z różnych zakątków Polski, ale i z zagranicy. Jesteśmy przekonani, że dobrze służymy swemu regionowi, poprzez swoje utwory przyczyniamy się do jego promocji, propagujemy literaturę (co ważne: także wśród młodych), uczymy estetycznej wrażliwości.

W jubileuszowym roku pragnę – w imieniu wszystkich pisarzy zrzeszonych w Związku Literatów na Mazowszu – gorąco podziękować wszystkim za pomoc i współpracę: zwłaszcza instytucjom kultury, szkołom, organizacjom pozarządowym oraz samorządom wszystkich szczebli (szczególnie Starostwu Powiatowemu w Ciechanowie oraz PCKiSz, które udziela nam schronienia) oraz wszystkim innym naszym dobroczyńcom!

Mamy nadzieję, że całokształt tej wspólnej pracy i działalności, że nasze książki, publikacje, czy imprezy literackie stały się już trwałą wartością kultury, nie tylko w regionie. A głos niesiony z romantycznego, bogatego kulturowo Mazowsza jest bardziej donośny i tradycje literackie są lepiej i piękniej kultywowane.

dr Teresa Kaczorowska,
prezes Związku Literatów na Mazowszu
Ciechanów, 25 listopada 2017