Kończy się Rok Marii Konopnickiej 2022

Kończy się Rok Marii Konopnickiej 2022

Spotkaniem „Z Suwałk na Mazowsze z Konopnicką” w Augustowie zakończyłam swój Rok Marii Konopnickiej, ogłoszony przez Sejm RP. Spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Augustowie, 5 grudnia 2022 r., zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie, a prowadziła je augustowska znana poetka Józefa Drozdowska. Było to moje piętnaste spotkanie w tym roku nt. mojej krajanki, poetki urodzonej jak ja w Suwałkach. Dziękuję!

Ponadto w 2022 r. napisałam dla szkół sztukę sceniczną w 3 aktach „Maria Konopnicka. Czarodziejka osobliwa.”, która została już wystawiona przez dwie szkoły: byłe Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (obecnie SP nr 6) oraz III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku.

W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie byłam też kuratorem wystawy o poetce i jej związkach z Ziemią Ciechanowską. Znalazło to odzwierciedlenie w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” nr 24, które prowadzę od początku, tj. od 1999 r.

Uczestniczyłam również w kilku polskich i polonijnych konferencjach naukowych o Marii Konopnickiej, co zaowocowało publikacjami, m.in., w języku portugalskim w Brazylii (o znaczeniu twórczości Marii Konopnickiej dla Polonii). Wzięłam także udział w nagraniach do filmu prod. TVP „Konopnicka”, który ma zostać wyemitowany w telewizji jeszcze w grudniu 2022 r.

Bogaty to był i twórczy rok… Ale autorka tylu wierszy, nowel, tekstów krytycznych, utworów dla dzieci, śpiewników, a także wielu propolskich akcji patriotycznych, na której twórczości i działaniach wychowały się całe pokolenia zniewolonych Polaków, jest nam dziś potrzebna! Warto choćby przypomnieć słowa Kazimierza Przerwy Tetmajera: „Rotą” Marii Konopnickiej zmartwychwstała Polska!

Teresa Kaczorowska
10 grudnia 2022 r.