Konferencja popularno-naukowa w Ostrowi Mazowieckiej

O Marii Konopnickiej pamięta też Ostrów Mazowiecka, gdzie 27 października 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej (w pięknie zrewitalizowanym zabytkowym gmachu) odbyła się konferencja popularno-naukowa „Maria Konopnicka i jej związki z Ziemią Ostrowską”.

Teresa Kaczorowska wygłosiła na niej odczyt o związkach poetki z Mazowszem oraz podpisywała swoje ostatnie książki jej poświęcone. Od czasu tej konferencji jako badaczka Marii Konopnickiej musi zweryfikować nieco jej biografię, gdyż lokalny pasjonat historii Cezary Pałubiński, prezes Stowarzyszenia Ziemia Wąsewska, odkrył na cmentarzu parafialnym w Wąsewie grób dziadków poetki, którzy gospodarowali na roli w pobliskich wsiach Rząśnik i Rynek: Stanisława Wasiłowskiego (zm.1861) oraz jego żony Rozalii z Paczuskich Wasiłowskiej (jako wdowa dożywała ostatnich lat we wsi Rynek). Na pamiątkę tego odkrycia (Cezarego Pałubińskiego wraz z ks. Rafałem Figlem) Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim w 100-lecie swego istnienia w 2018 r. przyjęła imię poetki, a przed nią stanął pomnik patronki – ławeczka Marii Konopnickiej. Na konferencji padły też stwierdzenia, że poetka musiała bywać u swoich dziadków – rodziców ojca Józefa Wasiłowskiego.

Pomnik nagrobny Wasiłowskich na cmentarzu parafialnym w Wąsewie został w ostatnim czasie odrestaurowany (społecznie posklejano krzyż, odnowiono nagrobny napis, postawiono ogrodzenie). Cezary Pałubiński odkrył też inne groby rodziny Wasiłowskich, a także fakt, że ojciec Marii Konopnickiej, Józef Wasiłowski, był ojcem chrzestnym dziecka jego siostry, Marii Zalewskiej z domu Wasiłowskiej – Emilii Zalewskiej.