Licealiści Mazowsza o „polskim Horacym”

Licealiści Mazowsza o „polskim Horacym”

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie ogłoszono, 19 czerwca br., wyniki pierwszego konkursu dla uczniów liceów ogólnokształcących woj. mazowieckiego pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego pt. „Maciej Kazimierz Sarbiewski polski poeta i teoretyk literatury”, zorganizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Uroczystość odbyła się z udziałem wojewody Jacka Sasina, kuratora Grzegorza Tyszko i wielu gości, m.in. członków zarządu Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, z prezesami: dr Teresą Kaczorowską i prof. Aleksandrem W. Mikołajczakiem.

Jak poinformował przewodniczący jury prof. Juliusz Chrościcki, na konkurs nadesłano 19 uczniowskich prac. Ocenie podlegały: zgodność z wybranym tematem, wartość merytoryczna, walory literackie i artystyczne, pomysłowość i oryginalność ujęcia, wartości wychowawcze, wreszcie zakres wykorzystanej literatury przedmiotu. – Stwierdziliśmy stosunkowo wysoki poziom prac i próby oryginalnego potraktowania wybranego, jednego z trzech wyznaczonych tematów – powiedział prof. Chrościcki.

Pierwszą nagrodę – wycieczkę d Rzymu – zdobył Michał Wawer z 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Grotowskiego w Warszawie (nauczyciel Paweł Gabryś-Kurowski), a dwie drugie – wycieczki do Wilna – Agnieszka Tokarska z Zespołu Szkół Centrum Edukacji, V Liceum Edukacji w Płocku (nauczyciel Ewa Chojnacka-Meichner) oraz Eliza Ryglewicz z Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.

Jurorzy (prof. Juliusz Chrościcki, prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, mgr Urszula Kamińska i prof. Marek Prejs) przyznali również wyróżnienia dla: Aleksandry Dąbkowskiej z LO im. St. Małachowskiego w Płocku (nauczyciel Sabina Szul), Radosławowi Kaweckiemu z Zespołowi Szkół Ogólnokształcących z I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku (nauczyciel Bożena Dzitowska) i Adriannie Tarłowskiej z II LO im. Stefana Batorego w Warszawie (nauczyciel Monika Kłosińska-Duszczyk).

Jurorzy przyznali również specjalne nagrody i dyplomy dla nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do tego tematu, rzadko omawianego szerzej w systemie licealnym. Otrzymała je Anna Brodawka z CV LO im. Z. Herberta w Warszawie, która poprowadziła prace aż trzech uczniów z klas I i II, a także nauczyciele, których uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Koordynatorem konkursu był Janusz Paczkowski, a nagrody ufundowali wojewodowie (Jacek Sasin i poprzedni Tomasz Koziński) oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Konkurs ten zorganizowano w ramach trwającej od 2005 r. na Płn. Mazowszu akcji wskrzeszania pamięci o jezuicie Macieju Kazimierzu Sarbiewskim (1595-1640), zainicjowali mazowieccy poeci i pisarze w 410. rocznicę jego urodzin, organizując w 2005 r. I Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”.

Do tej pory odbyły się 3 edycje tej imprezy, organizowanej pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP oraz Biskupa Diecezji Płockiej, zaś medialnym TVP Kultura. W 2006 r. postanowiono powołać organizację pozarządową Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie (AES), która zamierza odbudować nieistniejący już „Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie i stworzyć tam międzynarodowe centrum badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie, muzealne i organizacyjne AES. Dwór uzupełniłby istniejący w Sarbiewie cenny zespół barokowy: kościół, plebanię i cmentarz – ich rewitalizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Fot. Z uroczystości wręczania nagród w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wykonała Irena Podobas