Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

Rok Marii Konopnickiej z okazji 180.jej urodzin miał swój wyraz podczas XXIX Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego, kiedy Teresa Kaczorowska wygłosiła 14 października 2022 r. odczyt „O tradycjach Kościuszkowskich w twórczości Marii Konopnickiej” – na sesji plenarnej w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Poza 7 referatami odbył się tam też wzruszający koncert „Na kościuszkowską Nutę” oraz otwarcie ciekawej wystawy „Kościuszkowskie telegramy patriotyczne”. Miło też było zobaczyć się z promotorką pracy doktorskiej T. Kaczorowskiej, prof. Izabellą Rusinową, która wygłosiła odczyt „Tadeusz Kościuszko w pamiętnikach gen. A. Zajączka i A. Trembickiego”.

Za całość należą się gratulacje Panu dr. Leszkowi Markowi Krześniakowi, prezesowi Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Dalszego propagowania polsko-amerykańskiego bohatera!