Otwarcie Muzeum Emigracji w Gdyni

Otwarcie Muzeum Emigracji w Gdyni

Teresa Kaczorowska, jako niezależna badaczka historii (dr nauk humanistycznych), pisarka i dziennikarka, autorka licznych książek, prac naukowych i artykułów prasowych – w dużej mierze poświęconych emigracji polskiej (tematem jej doktoratu był Mieczysław Haiman, emigrant do USA spod Lwowa, pierwszy historyk Polonii amerykańskiej, twórca Muzeum Polskiego w Ameryce mieszczącym się w Chicago) – uczestniczyła 16 maja 2015 r. w otwarciu Muzeum Emigracji w Gdyni.

Współpracuje ona bowiem z licznymi środowiskami polonijnymi w świecie, m.in. z Muzeum Polonii w Ameryce, czy z Polskim Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, jest też animatorką kultury i działaczką społeczną. Należy m.in. do Światowej Rady Badań nad Polonią oraz do Stowarzyszenia Wspólnota Polska (była pierwszym rzecznikiem Domu Polonii w Pułtusku).

Teresa Kaczorowska wyraziła radość (na piśmie), że w Gdyni powstało Muzeum Emigracji i na ręce jego dyrektorki, Karoliny Grabowicz-Matyjas, przekazała w darze swoje książki dotyczące emigracji. Były to:

1. „W cieniu araukarii. Spotkania z Polonią brazylijską”, Książka i Wiedza, Warszawa 2000
2. „Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman (1888-1949”), Muzeum Wychodźstwa Polskiego Łazienki Królewskie, Warszawa 2008
3. „Dzieci Katynia” (zbrodnię katyńską autorka przedstawia poprzez losy 20 sierot po pomordowanych oficerach, które znalazła w 6 państwach: w Polsce, USA, Kanadzie, Izraelu, na Litwie i Ukrainie)), wydanie trzecie, Bellona S.A., Warszawa 2015
4. „Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza”, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Związek Literatów na Mazowszu, wydanie drugie, Ciechanów 2011.
5. „Dwunastu na Trzynastego” (książka o 12 polskich wygnańcach stanu wojennego z 1981 r., których autorka spotkała w USA, Francji, Belgii, Kanadzie, Szwajcarii, we Włoszech, na Węgrzech), Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2011

Autorka wyraziła nadzieję, że książki te zainteresują odwiedzających Muzeum Emigracji w Gdyni i będą przydatne w pracy badaczy nad wielomilionową emigracją polską w świecie. Dr Teresa Kaczorowska życzyła też sukcesów i współpracy z nią po uruchomieniu tak potrzebnej placówki, jaką jest Muzeum Emigracji w Gdyni.

Instytucja ta jest wspaniała. Powstawała kilka lat, przy pomocy funduszy europejskich. Mieści się przy ul. Polskiej 1, w dawnym Porcie Morskim, skąd z tysiącami (milionami?) Polaków odpływały wielkie polskie transatlantyki, jak Batory czy Chrobry. W tym miejscu opuszczający ojczyznę rodacy żegnali się na zawsze z krajem rodzinnym, m.in. 8-letni Zbigniew Brzeziński. W 1938 roku z Portu Morskiego w Gdyni wyjeżdżał on do Kanady, gdyż jego ojciec został tam konsulem RP. Nie wrócił już nigdy do Polski, ale wiele dla kraju uczynił mieszkając w USA. Przed Muzeum Emigracji odsłonięto mu w hołdzie, tego samego dnia 16 maja, pamiątkową tablicę.

Fot. Marek Nadolski