Pierwsza Retrospektywa Festiwalu NNW w Gołotczyźnie

Pierwsza Retrospektywa Festiwalu NNW w Gołotczyźnie

W poniedziałek, 30 listopada 2020 r., w podciechanowskiej Gołotczyźnie, odbyła się ostatnia w tym roku retrospektywa Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci (zdjęcia poniżej). Ten niezwykły Festiwal, zainspirowany 12 lat temu i kierowany przez Arkadiusza Gołębiewskiego i odbywający się w Gdyni we wrześniu, działa potem przez cały rok.

Jego Retrospektywy, dające możliwość obejrzenia filmów i posmakowania atmosfery festiwalowej także w innych miejscowościach, są bowiem organizowane później w kraju, i zagranicą.

Początek spotkania rozpoczął się od minuty ciszy upamiętniając nagłą śmierć Krzysztofa Kowalskiego – dziennikarza, przyjaciela Festiwalu, który zmarł dzień wcześniej (29.11.2020 r.).

Uczestnicy Festiwalu uczcili pamięć o Nim, prezentując film który Krzysztof szczególnie sobie cenił. Jest to film „Sny stracone, sny odzyskane”, autorstwa jego przyjaciela, dyrektora Festiwalu NNW Arka Gołębiewskiego.

Retrospektywa NNW – w położonej 10 km od Ciechanowa Gołotczyźnie – była jednak wyjątkowa dla Arkadiusza Gołębiewskiego. Jest to bowiem jego rodzinna miejscowość, gdzie się urodził, wychował i ukończył edukację na poziomie maturalnym. I właśnie w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie im. A. Świętochowskiego, gdzie dyrektor Festiwalu NNW zdobył maturę, odbyła się Retrospektywa NNW (z zachowaniem reżimu sanitarnego pracującej w systemie zdalnym szkoły).

Uczestnicy pierwszej Retrospektywy Festiwalu NNW w Gołotczyźnie.

Poza uroczystą Galą w Gołotczyźnie, podczas której wręczono statuetki: Sygnety Niepodległości i Drzwi do Wolności miejscowym świadkom historii (lista poniżej), odbyły się zdalne warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla organizacji pozarządowych, blok filmowy, a na żywo – koncert Zespołu „Moja rodzina” oraz dyskusja panelowa prowadzona przez red. Marcina Wikło.

Statuetka Sygnet Niepodległości dla:

  • śp. Wacława Małeckiego – odebrał wnuk Wiesław Anuszewski, któremu sygnet wręczył senator Jan Maria Jackowski
  • Nieznanego Obrońcy Ojczyzny – odebrał Wiesław Piotrowicz, któremu sygnet wręczył Arkadiusz Gołębiewski – reżyser, dyrektor festiwalu NNW
  • śp. Ryszarda Grzegorza Niedbalskiego – odebrała córka Anna Anuszewska, której sygnet wręczyła dr Teresa Kaczorowska – Prezes Związku Literatów na Mazowszu.

Statuetka Drzwi do Wolności dla:

  • ks. Andrzeja Fabisiaka – odebrał proboszcz parafii w Sońsku ks. Krzysztof Jaroszewski, statuetkę wręczyli parafianie Arkadiusz Gołębiewski i Krzysztof Sutyła.
  • Aleksandra Bąkowska – odebrał dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie Marek Rutkowski a wręczał Arkadiusz Gołębiewski – reżyser, dyrektor festiwalu NNW.
  • śp. Anna Niedbalska – odebrała córka Anna Anuszewska której statuetkę wręczył Arkadiusz Gołębiewski
  • Lucyna Janikowa – odebrał ks. Krzysztof Jaroszewski, któremu statuetkę a wręczył Arkadiusz Gołębiewski
  • Aleksander Świętochowski – odebrał Marek Rutkowski, któremu statuetkę wręczyła dr Teresa Kaczorowska

Dyskusja miała temat „Pozytywizm czy romantyzm – jaką drogą pójdzie Europa?”. Uczestniczyli w niej (w realu): pisarka dr Teresa Kaczorowska, dyrektor Festiwalu Arkadiusz Gołębiewski i dyrektor ZCKR w Gołotczyźnie Marek Rutkowski oraz zdalnie prof. Jan Żaryn. Temat poruszony właśnie w Gołotczyźnie, która jest nazywana „laboratorium polskiego pozytywizmu” okazał się nie tylko bardzo aktualny (w Polsce i w Europie), ale i adekwatny na Ziemi Ciechanowskiej.

W Gołotczyźnie osiedlił się bowiem i tworzył twórca polskiego pozytywizmu Aleksander Świętochowski, który przybył tu z Warszawy za swoją muzą Aleksandrą z Sędzimirów Bąkowską na swoje ostatnie 30 lat życia i razem z nią wdrażał w życie swoje pozytywistyczne ideały, m.in. zakładali szkoły i szerzyli oświatę dla wiejskiej młodzieży.

Z kolei w odległości zaledwie 10 km od Gołotczyzny znajduje się Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z prochami trzeciego wieszcza Zygmunta Krasińskiego w kryptach opinogórskiego kościoła – było to więc znakomite miejsce na taką dyskusję, jedyne takie w Polsce, i w Europie.

Dyskusję panelową a także całość Retrospektywy NNW w Gołotczyźnie możemy obejrzeć na stronie www.festiwalnnw.pl