Piętnaście lat z Sarbiewskim

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, dr Teresa Kaczorowska wygłosiła multimedialną prelekcję „15 lat wskrzeszenia z niepamięci ks. jezuity M. K. Sarbiewskiego (1595-1640), nazywanego „polskim Horacym”.

Mija właśnie 15 lat jak – z inicjatywy środowiska literackiego w Ciechanowie – trwa przywracanie pamięci i należnego miejsca w historii literatury M.K. Sarbiewskiemu, poecie rodem z pobliskiego Sarbiewa. Co roku w maju odbywają w kilku miejscowościach północnego Mazowsza trzydniowe festiwale, pod patronatem Marszałka Sejmu, Marszałka Mazowsza i Ordynariusza Diecezji Płockiej, z bogatym programem.

Festiwal zainicjowała i kieruje nim społecznie Teresa Kaczorowska – pisarka, dr nauk humanistycznych, badaczka dziedzictwa narodowego, animatorka kultury, autorka kilkunastu książek, w tym dwóch o M. K. Sarbiewskim, prezes Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie.

W swoim wystąpieniu w Kawiarni Artystycznej PCKiSz dr Kaczorowska przybliżyła dokonania 15 lat. Są to dziesiątki imprez: spotkań z poetami z różnych państw (Polski, Litwy, Włoch, Niemiec, USA), Noce Poetów, odczyty i prelekcje profesorów oraz badaczy epoki baroku, koncerty, wystawy, promocje książek, cenne konkursy „O Laur Sarbiewskiego”: poezji (w. polskim i łacińskim), naukowy, krasomówczy, recytatorski, plastyczny (trzy ostatnie skierowane do młodzieży).

W programie są również każdego roku nabożeństwa w intencji M.K. Sarbiewskiego: w Sarbiewie, Rostkowie, Pułtusku, czy w Warszawie, gdzie spoczywa poeta uwieńczony. Zainteresowani jego postacią prowadzą badania, wydają książki, odkrywają też ślady „polskiego Horacego” w wielu miejscach, w tym w Warszawie, gdzie poeta uwieńczony spędził ostatnie pięć lat swojego życia jako kaznodzieja króla Władysława IV Wazy, gdzie spędził ostatnie 5 lat życia.

Podczas tych majowych festiwali, organizowanych przez ok. 20 partnerów, odbyło się w ciągu 15 lat także wiele imprez dodatkowych, a wszędzie towarzyszyły uczestnikom setki, wręcz tysiące mieszkańców regionu oraz mazowiecka gościnność.

Mam nadzieję, że po 15 latach naszej działalności Maciej Kazimierz Sarbiewski, sławny w świecie już za życia pierwszy polski poeta Europejczyk, uczony i „noblista” swoich czasów, gdyż został uwieńczony w Rzymie Laurem Poetyckim przez papieża Urbana VIII, stał się bardziej znany, podobnie jak jego związki z rodzinnym Mazowszem.

Do szerszego niesienia jego dorobku potrzebny jest jednak ponadregionalny obiekt –„Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie – jako międzynarodowe centrum badawczo-edukacyjno-muzealne. Mamy już działkę w Sarbiewie i koncepcję architektoniczną tego Dworu z oficyną, potrzebna jest teraz pomoc władz wszystkich szczebli – mówiła Teresa Kaczorowska.

Odczyt Kaczorowskiej został owacyjnie przyjęty. Wysłuchało go również ponad 20 dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie, którzy zawitali tego dnia do PCKiSz po zwiedzeniu Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie (było to wyjazdowe majowe spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP).

Licznie przybyli również ciechanowianie, w tym nowi dyrektorzy z powiatowych struktur: Marek Marcinkowski (Wydział Kultury i Edukacji Starostwa Powiatowego) oraz Wiesława Tybuchowska (Powiatowa Bibliotek Publiczna im. Z. Krasińskiego).

Jubileuszowy, XV Międzynarodowy Festiwal Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (10-12 maja 2019) zaplanowano z wyjazdem do Wilna, gdzie M. K. Sarbiewski przyjął jezuickie święcenia zakonne, kształcił się, wykładał na Akademii Wileńskiej, obronił dwa doktoraty, kształcił poetów.