Przeprosiny dla dr inż. Waldemara Parusa

Przeprosiny
Przepraszam dr inż. Waldemara Parusa za zamieszczenie w książce „Było ich 27” wyd. Fundacja Historia i Kultura (Warszawa 2020) na stronach 116 i 118-120 materiałów z jego publikacji bez właściwego oznaczenia autorstwa dr inż. Waldemara Parusa oraz za brak zapisu o źródle pochodzenia dwóch zdjęć na stronach 117 i 119 – Teresa Kaczorowska