SŁOWOBRAZY& ROMANTYCZNOŚĆ

SŁOWOBRAZY & ROMANTYCZNOŚĆ

Tym razem Imieniny Zygmunta Krasińskiego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2 maja 2023 r., uczcili razem malarze i poeci. W zgodzie z antyczną myślą Simonidesa z Keos: „Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem”. Plastycy reprezentowali Akademie Sztuk Pięknych z całej Polski oraz Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych, zaś poeci – Związek Literatów na Mazowszu.

Jak powiedziała prezes ZLM dr Teresa Kaczorowska, zdarzenie to wpisuje się pięknie w obchody 25-lecia Związku Literatów na Mazowszu, którego działalność krótko przybliżyła, zapraszając do literackiego stolika z książkami. Swoje wiersze na wernisażu zaprezentowali: Wiktor Golubski, Zofia Humięcka, Barbara Sitek-Wyrembek i Teresa Kaczorowska. Była to niezwykła artystyczna majówka, na pewno Zygmunt Krasiński byłby zadowolony!

Fot. Michał Krzyżanowski, Muzeum Romantyzmu