Stanowisko dr. Teresy Kaczorowskiej

Stanowisko dr. Teresy Kaczorowskiej
Stanowisko dr. Teresy Kaczorowskiej, odwołanej dyrektorki Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie

Stwierdzenie przez Wojewodę Mazowieckiego nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Ciechanowie odwołującej mnie ze stanowiska dyrektora PCKiSz, przywraca mi nieco zaufanie do instytucji publicznych. Od początku wiedziałam, że odwołanie mnie przez Zarząd Powiatu było bezpodstawne, że bezprawnie przerwano mi ostatnie powołanie na trzy lata na okres 1.09.2018-31.08.2021. Po decyzji Wojewody Mazowieckiego zgłosiłam swoją gotowość do pracy i oczekuję odpowiedzi.

Szkoda, że nowa powiatowa władza, ze starostą Joanną Potocką-Rak i Stanisławem Kęsikiem na czele, nie podjęła rozmów ze mną, zanim mnie odwołała. Jestem przekonana, że udałoby się osiągnąć porozumienie. Niestety, władza wybrała inną drogę – w lipcu 2019 r. Starosta Ciechanowska nasłała do PCKiSz kontrolę trzech swoich urzędniczek, które po kilku tygodniach przygotowały długi, pełen zarzutów, ale ustaleń nieprawdziwych i z wadami prawnymi protokół. Nie otrzymałam żadnych zaleceń pokontrolnych, za to 23 września 2019 r. inna pani ze Starostwa przyniosła mi odwołanie ze stanowiska, bez świadczenia pracy już od następnego dnia.

Odwołanie nie zawierało uzasadnienia. Starosta Joanna Potocka-Rak uzasadniła jednak to tydzień później na sesji rady powiatu – publicznie, głośno i bezkrytycznie cytując wadliwy i zawierający wiele błędnych ustaleń protokół kontroli, strasząc mnie prokuraturą i rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Starostwo opublikowało też cały protokół kontroli w internecie, naruszając moje dobra osobiste, niszcząc dobre imię, łamiąc rozporządzenie RODO. Nie miałam innej obrony, musiałam szukać pomocy w instytucjach publicznych, m.in. u wojewody i w sądzie.

Na pewno będę bronić swego imienia. Działam w kulturze mazowieckiej od 30 lat, jestem nie tylko animatorką kultury, ale też pisarką, prezesem dwóch organizacji pozarządowych: Związku Literatów na Mazowszu oraz Academia Europaea Sarbieviana, od 21 lat redaktorem naczelnym „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, należę do ZAiKS i SDP. Wykonuję zawód zaufania publicznego i nie mogę się zgodzić na bezpodstawne szkalowanie mnie.

Teresa Kaczorowska