Teresa Kaczorowska i jej działalność na Mazowszu.

Teresa Kaczorowska i jej działalność na Mazowszu.

Przewodnicząca Klubu Publicystów Kulturalnych SDP i jej działalność na Mazowszu.

W 2012 roku wybraliśmy jednogłośnie na Przewodniczącą Klubu Publicystów Kulturalnych SDP dr Teresę KACZOROWSKĄ i to był wybór ,,trafiony w dziesiątkę”, a kandydaturę podpowiedział nam założyciel i długoletni przewodniczący tego Klubu Wiesław STRADOMSKI, który do Klubu tego ją zaprosił i byliśmy pod wrażeniem jej bogatego dorobku, aktywności animatorki kultury oraz…uroku. Gdy więc nagle Wiesław STRADOMSKI zmarł , nie było wątpliwości, kto może być jego następcą.

Teresa KACZOROWSKA prowadzi już ten Klub (w skrócie KPK) ósmy rok. Spotykamy się na Foksal w każda pierwsza środę o godz. 17-tej. Jak ważny mamy dorobek – można sprawdzić nie tylko na stronie SDP, lecz także na osobistej stronie naszej Przewodniczącej www. Kaczorowska.com. Warto zajrzeć na te stronę – znakomicie opowiada jak bogata jest twórczość i imponująca działalność społeczna naszej Koleżanki, prowadzona w Warszawie w SDP, a także w Ciechanowie i całym północnym Mazowszu.

Jest założycielką i Prezesem Związku Literatów na Mazowszu, rozwijającego pod jej kierunkiem ważną, wielostronną działalność, a także zdobyła ogromne uznanie jako wieloletni dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, którego wielokierunkowość i bogactwo działań (kino, teatr, książki, zespoły, kluby) zadziwia. Ostatnio jednak szokiem była wiadomość, że właśnie to jedyne miejsce pracy zawodowej (reszta to oczywiście praca społeczna) straciła…Jak wyrazić przekonanie, że popełniono błąd i wyrządzono szkodę także polskiej kulturze taką decyzją? Ale czy SDP może się wtrącać w sprawy personalne Ciechanowa?

Pewnie nie, ale przynajmniej warto, zamanifestować nasz szacunek i podziw dla Teresy KACZOROWSKIEJ, którą tak dobrze udało się nam poznać podczas wspólnej działalności w SDP. Dla tego podczas XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji (a wszystkie to organizacyjne dzieło ,,naszej” Teresy!) przyjechała do Pułtuska na promocję najnowszego rocznika redagowanych przez Teresę KACZOROWSKĄ od 1999 roku ,,Ciechanowskich Zeszytów Literackich” – Dyrektor Biura SDP Bożenna DOBRZYŃSKA.

Potrzebne były mądre i ciepłe słowa Pani Dyrektor (także w imieniu Prezesa SDP) – o tym jak wysoko oceniana i szanowana jest przez warszawskich dziennikarzy społeczna działalność, a także twórczość, talent, energia Teresy KACZOROWSKIEJ. Oczywiście słowu Pani Dyrektor – towarzyszyły kwiaty…i oklaski zebranych!

A jaka była XXIV CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI, organizowana i prowadzona przez naszą Przewodniczącą Klubu Publicystów Kulturalnych, utalentowaną pisarkę, poetkę, redaktora i pełną inwencji animatorkę kultury? O tym też chcemy, by Czytelnicy naszego portalu mogli się dowiedzieć, tym razem także od nas.

XXIV Ciechanowska Jesień Poezji trwała dwa dni; odbyła się w czwartek 9 października w Ciechanowie i Pułtusku, oraz w piątek 10 października w Opinogórze. Dodać należy, że Ciechanowska Jesień Poezji jest trzecią ważną imprezą organizowaną co roku przez Związek Literatów na Mazowszu (więc w znacznym stopniu przez Teresę, która wszystkie te imprezy organizuje i prowadzi !) . Dwie inne to Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza” (w maju) oraz Wiosna Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu).

W XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji uczestniczyło kilkadziesiąt osób: literatów z Mazowsza i – jak zwykle – zaproszonych Gości, tym razem z Wilna, Kłajpedy, ze Lwowa, z Budapesztu, z Warszawy, Poznania, Lublina i Augustowa, a gośćmi byli głównie poeci, choć – obok poetyckich talentów – często jednocześnie eseiści, literaturoznawcy, muzycy, malarze… Ciechanowska Jesień Poezji ma od lat swój tradycyjny rytm, który zachowany został i tym razem. A więc – początek o 10-tej, jak zwykle w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, w okazałym budynku przy ul. Strażackiej 4, gdzie ma też ma swą siedzibę Związek Literatów na Mazowszu.

Pierwsza ważna część (po powitalnej kawie) – to spotkania autorów z młodzieżą szkolną, prezentacja utworów, odpowiedzi na pytania, dyskusja. Aż czternaście szkół z Ciechanowa i okolic przyjęło autorów uczestniczących w Ciechanowskiej Jesieni Poezji, a spotkania były ważne i cenne zarówno dla twórców jak i młodzieży.

O godzinie drugiej – już po obiedzie – autokar zawiózł uczestników Ciechanowskiej Jesieni Poezji do Pułtuska. Tu w Bibliotece im. J. Lelewela, która właśnie zorganizowała ciekawą wystawę w stulecie śmierci Wiktora GOMULICKIEGO, pisarza związanego z Pułtuskiem – odbyła się promocja Rocznika Związku Literatów na Mazowszu – Ciechanowskich Zeszytów Literackich, które (pod redakcją Teresy Kaczorowskiej) ukazuje się systematycznie od 1999 roku i są znakomitą wizytówką środowiska literackiego Mazowsza.

Tym razem promowano 21-szy tom, w którym Wiktor Gomulicki jest głównym bohaterem (każdy rocznik ma swojego bohatera, związanego z Mazowszem). Dobra pogoda sprzyjała wędrówce po Pułtusku po spotkaniu w bibliotece śladami autora Wspomnień niebieskiego mundurka, oczywiście z sympatyczną przewodniczką. Wędrówka zakończona została na wspólnej kolacji w Domu Polonii.

Po powrocie do Kawiarni Artystycznej w Ciechanowie, zaczęła się tradycyjna Noc Poetów; wszyscy uczestnicy Ciechanowskiej Jesieni Poezji – mieli możliwość zaprezentowania na scenie swojej twórczości, ściślej jednego, wybranego wiersza, i byli przedstawiani przez organizatorów. Wieczór poetów i poezji był ,,oprawiony” muzycznie przez przebojowe Trio z Katowic; nie zabrakło też wina i dobrego, przyjacielskiego nastroju.

Następnego dnia już o 9-tej ruszyliśmy do Opinogóry, siedziby arystokratycznego rodu KRASIŃSKICH, z którego wywodził się ,,trzeci wieszcz” epoki romantyzmu, Zygmunt. Pierwsze dwie godziny z przewodniczką – były szczególnie ważne dla Gości, którzy tu byli pierwszy raz, ale ciekawe dla wszystkich zainteresowanych Krasińskimi, dziejami ich posiadłości oraz historią współczesną pięknej Opinogóry, która ciągle się zmienia, staje się jeszcze atrakcyjniejsza, pięknieje i służy wszystkim interesującym się historią i kulturą.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przy grobie Zygmunta Krasińskiego (w starannie odnowionych podziemiach kościoła z grobami jego rodu) oraz na cmentarzu – dla zasłużonego dla Opinogóry jej kustosza Janusza KRÓLIKA –uczestnicy Ciechanowskiej Jesieni Poezji uczestniczyli w XXI Spotkaniu z Literaturą w Opinogórze, odbywającym się tradycyjnie w sali odczytowej Muzeum Romantyzmu. Tu powitał zebranych (także liczną młodzież szkolną) kustosz Opinogóry Roman KOCHANOWICZ.

Bohaterem spotkania był Konrad SUTARSKI, poeta, eseista, tłumacz węgierskiej poezji, historyk (niezawodowy), dr inżynier i wynalazca, obywatel polski i węgierski, autor ponad 30 książek. Przedstawiała go i rozmawiała z nim Teresa KACZOROWSKA (tradycyjnie już Gospodyni Spotkań z Literaturą w Opinogórze). Szczególna uwaga została zwrócona na jego ostatnią eseistyczną książkę Polska i Węgry w obronie Europy, a zawarte tu spostrzeżenia skłaniały do dyskusji. Ale była już godz. 14-ta i trzeba było się przenieść do nowego, imponującego, nowoczesnego budynku tzw. Oranżerii, z świetnie wyposażoną salą koncertowa.

Tu nastąpiło ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ,,O Laur Opina”(już trzydziesty pierwszy!), a także recytacja nagrodzonych wierszy (pierwszą nagrodę otrzymał Wojciech ROSZKOWSKI z Nowego Sącza) oraz spotkanie z laureatami, a ich wiersze – też tradycyjnie – znalazły się na rozdawanej wszystkim uczestnikom ,,gazetce” w formie plakatu.

Osobną częścią uroczystości była prezentacja MEDALU ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO –nowego ważnego odznaczenia ustanowionego z okazji 160 roczni śmierci ,,trzeciego wieszcza” epoki romantyzmu przez Związek Literatów na Mazowszu. Medal ten będzie wręczany w Opinogórze osobom szczególnie zasłużonym dla kultury.

Jako pierwsi otrzymali Medal: prof. Zbigniew SUDOLSKI, historyk literatury (wydawca korespondencji Zygmunta Krasińskiego oraz obszernej opowieści biograficznej o Zygmuncie Krasińskim) oraz kustosz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman KOCHANOWICZ. Wraz z trzyosobową grupą ,,Strażników Medalu ” – literatów (która zadecydowała o takim wyborze) – stanowić będą w przyszłości Kapitułę Medalu Zygmunta Krasińskiego.

XXIV Ciechanowską Jesień Poezji kończył koncert. W nowoczesnej sali koncertowej nowej ,,oranżerii” znakomicie zabrzmiały dźwięki fortepianu, gdy zagrał Ares CHADZINIKOLAU – pianista z Poznania i wykładowca Akademii Muzycznej, a także poeta, tłumacz, kompozytor, autor wielu książek i nagrań. I to był właśnie znakomity, końcowy akord Ciechanowskiej Jesieni Poezji, w wykonaniu Greka i Polaka, syna nieżyjącego już poety i historyka literatury Nikosa CHADZINIKOLAU, który wielokrotnie uczestniczył przed laty w Ciechanowskiej Jesieni Poezji.

A ja tam byłam, i byłam pod wielkim wrażeniem tego co zobaczyłam, usłyszałam, mogłam przeżyć.
Dziękuję Tereso za tamte dwa dni i za wszystko!

Barbara Petrozolin-Skowrońska

/Tekst ukazał się na www.sdp.pl/