VIII Światowy Dzień Poezji pod patronatem UNESCO w Ciechanowie

VIII Światowy Dzień Poezji pod patronatem UNESCO w Ciechanowie

Ziemia Ciechanowska, jak co roku, gościła uczestników VIII Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO, który rozpoczął się 10 kwietnia w Domu Literatury w Warszawie.

Wśród sześciu osób, które następnego dnia, 11 kwietnia, przybyły do Ciechanowa byli: młoda, ale z dużym dorobkiem poetka ukraińska Anna Bagriana z Kijowa oraz jej tłumacz, poeta Wojciech Pestka z Puszczy Kozienickiej, pow. radomski; polsko-amerykańska poetka Danuta Błaszak (z urodzenia warszawianka, mieszkającą na Florydzie); warszawscy poeci: Juliusz Erazm Bolek i Agnieszka Szymanik oraz Stanisław Nyczaj, prezes Oddziału ZLP w Kielcach.

Wszyscy odbyli spotkania autorskie w ciechanowskich uczelniach i liceach, odwiedzili pobliską romantyczną Opinogórę: muzeum, kościół i grób Zygmunta Krasińskiego oraz uczestniczyli w wieczorze literacko-muzycznym w Kawiarni Artystycznej Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, gdzie podzielili się z miejscowymi literatami swoją twórczością, wysłuchali koncertu warszawskich artystek Ireny Podobas (fortepian) i Agnieszki Ryszczuk (flet) oraz uczestniczyli w ogłoszeniu wyników konkursu na Książkę Roku 2007.

Pięciosobowe jury z przewodniczącym Stanisławem Nyczajem, nominowało trzy książki ciechanowskich literatów (spośród dziewięciu wydanych w 2007): Igora Kantorowskiego (Trzy poematy), Teresy Kaczorowskiej (Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie na Mazowszu) i Józefa Plessa (Lubeckie paciorki do syna). Mosiężną statuetkę „Złote Pióro” (piątą z kolei) wręczono Igorowi Kantorowskiemu, poecie z Płońska.

W uroczystości uczestniczyli reprezentanci sponsorów tej imprezy: Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Warszawie, Centrum Kultury i Sztuki oraz Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Wcześniej, podczas inauguracji VIII Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO w Warszawie, zespół redakcyjny Ciechanowskich Zeszytów Literackich – rocznika wydawanego od 10 lat przez Ciechanowski Oddział Związku Literatów Polskich (wspiera go finansowo również przez samorząd wojewódzki) – prezentował to pismo w Domu Literatury, obok kwartalnika literackiego „Akcent” z Lublina. Obydwa pisma zostały zaprezentowane też w okolicznościowym numerze „Poezji dzisiaj”, redagowanego przez Aleksandra Nawrockiego, głównego organizatora Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO.