XXVIII Wiosna Literatury u Świętochowskiego w Gołotczyźnie

XXVIII Wiosna Literatury u Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Wznowiono Ogólnopolski Konkurs Literacki
„O Laur Posła Prawdy”

W programie przedpołudniowym tegorocznej XXVIII Wiosny Literatury w Gołotczyźnie (8 czerwca 2017) były dwa spotkania autorskie pisarzy: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie (Mirosława Niewińska, Paryż) oraz w Gimnazjum w Sońsku (Bogusław Falicki, Warszawa), a także złożenie kwiatów i zapalenie ogni pamięci na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku.

Ale jako główny punkt programu zaplanowano spotkanie literacko-muzyczne w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), prowadzone przez dr Teresę Kaczorowską. To tam rozstrzygnięto IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy” (wznowiony po pięcioletniej przerwie) przez jury pod przewodnictwem Edwarda Bolca z Rzeszowa (poza nim w jury byli: Teresa Kaczorowska oraz Jarosław Wałaszyk).

I tam również świętowano promocję nowej, szóstej z kolei, poetyckiej książki Zdzisława Zembrzyckiego „Co mi w duszy gra…” – tę część programu XXVIII Wiosny Literatury poprowadził sprawnie Krzysztof Martwicki, recenzent tej publikacji). Po prezentacji wierszy przez autora tomiku, dyskusji oraz lampce wina licznie przybyli uczestnicy mogli wysłuchać i bawić się przy koncertującym na tarasie Muzeum – Zespołu Black Forest z PSM I st. w Płońsku. Mogli też nabywać książki na stoisku z wydawnictwami Związku Literatów na Mazowszu oraz zwiedzać Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.

Na koniec w gołockim parku zapłonęło, jak zwykle, integracyjne ognisko. W tym roku wystąpił przy nim akordeonista Wojciech Kosmala z Ciechanowa. Warto dodać, że organizatorami Wiosny Literatury w Gołotczyźnie byli: Związek Literatów na Mazowszu, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie. I że w XXVIII Wiośnie Literatury w Gołotczyźnie uczestniczyli licznie reprezentanci pióra (na czele z seniorem, 91-letnim Stefanem Chojnowskim) oraz władze gminy Sońsk, z panią wójt Marzeną Ślubowską.