XXXIV Wiosna Literatury w Gołotczyźnie

XXXIV Wiosna Literatury w Gołotczyźnie

Słoneczna, kameralna, z udziałem znanych pisarzy

W piątek, 16 czerwca 2023 r., odbyła się XXXIV Wiosna Literatury w Gołotczyźnie. Kameralna, słoneczna, z udziałem znanych pisarzy, w świetnej atmosferze. Była też wyjątkowa, gdyż w dużej mierze świętująca podwójny Srebrny Jubileusz: 25-lecia Związku Literatów na Mazowszu i „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”.

Zadebiutowała nasza jubileuszowa wystawa (można ją w Gołotczyźnie jeszcze oglądać) oraz Folder, a dr Teresa Kaczorowska wygłosiła w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie prelekcję o 25 latach działalności Związku Literatów na Mazowszu. Przed południem uczestnicy XXXIV Wiosny Literatury złożyli kwiaty na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku, wspominając ich dokonania. Pisarze odbyli też spotkania autorskie: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dobosza w Sońsku.

Przy grobie Aleksandra Świętochowskiego w Sońsku

Później w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie rozstrzygnięto IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”. Jury pod przewodnictwem Waclawa Holewińskiego (jurorowali też Teresa Kaczorowska i Jarosław Wałaszyk), spośród 27 nadesłanych prac z terenu całej Polski,oceniło najwyżej w I kategorii konkursu (Młodzież) prace Wiktorii Grali ze Starkowca Piątkowskiego (I nagroda) i Kingi Jakubczyk z Wrocławia (II nagroda).

W kategorii II (Dorośli) I nagrodę przyznano Bartłomiejowi Bodeckiemu z Mińska Mazowieckiego za pracę „Pozytywizm i dydaktyzm jako remedium na bolączki XXI wieku?”, II nagrodę – Andrzejowi Zawadzkiemu z Łbisk za pracę „Zawsze my i wy”, a dwie III nagrody dla: Grzegorza Szyperskiego ze Szczecina pracę „Bruno i pies” oraz dla Rafałowi Sulikowskiemu z Borowca za „Stłuczone zwierciadła: co nam zostało z pozytywizmu”.

Przybyli laureaci zaprezentowali fragmenty swoich nagrodzonych prac. Nagrody dla laureatów Konkursu ufundowało Muzeum Pozytywizmu (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie). Spotkanie uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu uczniów PSM I st. im. S. Moniuszki w Ciechanowie.

I nagrodę przyznano Bartłomiejowi Bodeckiemu z Mińska Mazowieckiego za pracę „Pozytywizm i dydaktyzm jako remedium na bolączki XXI wieku?”

Po południu odbył się benefis prof. Kazimierza Świegockiego z okazji 80.rocznicy urodzin tego poety, filozofa, wykładowcy akademickiego.

Poprowadził ją i laudację wygłosił jego były student, historyk literatury, autor siedmiu książek Artur Ziontek z Podlasia, który w swoich badaniach skupia się na literaturze i kulturze polskiej XVIII wieku, w tym w dużej mierze na poezji metafizycznej Kazimierza Świegockiego.

Spotkanie było więc niezwykle interesujące, a jubilat bardzo wzruszony. Podczas tej Wiosny Literatury została otwarta też wystawa Związku Literatów na Mazowszu „Podwójny Srebrny Jubileusz”, którą przygotowała Teresa Kaczorowska.

Zaprezentowano na niej zdjęcia wydarzeń literackich, w tym sprzed 25 lat, stąd niektórych już nie ma tym świecie, a wielu nie mogło siebie poznać…

Zwiedzano też Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, a na koniec w gołockim parku zapłonęło integracyjne ognisko. Wspaniała pogoda sprzyjała literackim rozmowom i wspomnieniom, m.in. o goszczącym często w  Gołotczyźnie Bohdanie Urbankowskim, który – niestety – zmarł dzień wcześniej, 15 czerwca 2023 r., mając równo 80 lat.

Organizatorami tej Wiosny Literatury byli Związek Literatów na Mazowszu i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), a finansowo wsparły ja dwa samorządy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatu Ciechanowskiego.

Benefis prof. Kazimierza Świegockiego z okazji 80. rocznicy urodzin tego poety, filozofa, wykładowcy akademickiego

Wiosnę Literatury uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu uczniów PSM I st. im. S. Moniuszki w Ciechanowie.

Teresa Kaczorowska

Fot. Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie