Z „Obławą Augustowską” w USA

Z „Obławą Augustowską” w USA

W dniach 3-19 marca 2016 r. dr Teresa Kaczorowska przebywała w USA ze swoją książką „Obława Augustowska”. Pojechała na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej, ale jej pobyt w Stanach Zjednoczonych wspierały też inne organizacje, jak Polonia for Poland, kluby „Gazety Polskiej”, szkoły polskie, parafie, czy osoby indywidualne z amerykańskiej Polonii.

W ciągu dwóch tygodni wygłosiła 12 multimedialnych prelekcji o Obławie Augustowskiej i miała spotkania w środowiskach polonijnych pięciu stanów USA: New York, New Jersey, Connecticut, Illinois i Massachusetts. Była ciągle w drodze. W sumie zaliczyła 5 startów i 5 lądowań, setki kilometrów samochodami, a poza spotkaniami z czytelnikami miałam mnóstwo wywiadów w różnych mediach polonijnych.

Jej książka budziła wszędzie tak ogromne zainteresowanie, że przesłane przez wydawcę, czyli Bellonę SA w Warszawie egzemplarze „Obławy Augustowskiej”, znikały w kilka sekund. Spotkania z autorką trwały zwykle od dwóch do trzech godzin, padało mnóstwo pytań, także podziękowań za podjęcie tego nieznanego tematu.

Więcej w poniższych wywiadach: