Dla Wandy

„Dla Wandy”, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2009

Okładka przednia:

– Ten tom jest wyjątkowy. Poświęcony niezwykłejosobie mojej Mamy, Wandzie Chmielewskiej, która niby odeszła do innego świata, ale nadal towarzyszy mi we wzlotach upadkach, w moich westchnieniach i zachwytach …

Teresa Kaczorowska – reporterka, poetka, doktor nauk humanistycznych z dziedziny historii. Jest autorką dziewięciuksiążek związanych z pamięcią historyczną i przeszłością narodową, z których dwie dotyczą zbrodni katyńskiej; jedna z nich Kiedy jesteście, mniej boli… (2003) ukazała się w USA w j. angielskim jako Children of the Katyn Massacre (McFarland, 2006). Wydała również trzy zbiory poezji: Dotyk prawdy (2002), Ze słowikiem w duszy (2004) i Cztery wiosny (2008). Wiele jej wierszy tłumaczono na języki obce: angielski, niemiecki, portugalski, norweski, bułgarski, litewski, ukraiński; drukowano w pismach literackich w Polsce i zagranicą.

Urodziła się na Suwalszczyźnie, wychowała na Mazurach,obecnie mieszka w Ciechanowie, gdzie od 1999 r. redaguje„Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Publikowała też w innych pismach, nie tylko w kraju, m.in.: „Poezji Dzisiaj”, „Twórczości”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Rzeczypospolitej”, „Białym Orle” (Boston), „Dzienniku Związkowym” (Chicago), „Nowym Dzienniku” (Nowy Jork), „Znad Wilii” (Wilno).

Uhonorowana nagrodami w Polsce i zagranicą, m.in. IV Salonu Książki Polonijnej (Bruksela 2003), Kongresu Polonii Amerykańskiej (Chicago 2005), Nagrodą im. Edwarda Hulewicza (Warszawa 2006), Honorową Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (20003/2004) oraz Ministra Kultury RP (2005). Ciechanowianka Roku 2008.

Tylna okładka:
Zostawiłaś gości

po raz pierwszy gościłam w Twoim królestwie
bez Ciebie
bo Ty nałożyłaś sobie błękitną kreację
lśniący szal i buty
i przeniosłaś się do zamkowej kaplicy

a przecież zawsze na mnie czekałaś….
wypatrywałaś
jeszcze dziś widzę Twoją postać w oknie

jak to się stało
że przestałaś być nagle gościnna
choć lodówka pełna
Twoje fiołki na oknie kwitną tak samo
a zegar głośno wybija czas

niemiłosierny czas bez Ciebie…
Olecko, 23 maja 2008