Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Litwie

„Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Litwie”, Academia Europaea Sarbieviana, Sarbiewo 2011.

Fragmenty:

[….] Ostatnią odsłoną współpracy Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana z Litwą było zaproszenie z Kroż na Żmudzi. Skorzystała z niego dwunastoosobowa delegacja z Mazowsza, która w ramach wskrzeszania pamięci o największym poecie epoki baroku, urodzonym w Sarbiewie Macieju Kazimierzu Sarbiewskim, odwiedziła mikrobusem, w dniach 15-17 czerwca 2011 roku, Żmudź i Wilno.

Koszty wyprawy ciechanowian pokrywał rząd Litwy, w ramach realizacji kroskiego projektu „Stare tradycje w nowym kontekście“.

Wśród uczestników wyprawy z Polski byli prezes i skarbnik AES (dr Teresa Kaczorowska i Mariusz Pasierowski), wójt gminy Baboszewo Wiesław Przedpełski, prowadzony przez Bogusławę Nasierowską Zespół Muzyki Dawnej „Horrendus” z Ciechanowa, dwie laureatki VII Młodzieżowego Konkursu Krasomówczego: Eliza Kozłowska (Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku) i Anna Rakowska (Gimnazjum w Polesiu, gm. Baboszewo) oraz ciechanowski fotografik Kazimierz Kosmala.

Dzięki gościnności gospodarzy mogli oni poznać ślady na Litwie poety uwieńczonego w Rzymie Laurem Poetyckim. Pierwsza wyprawa rodaków do drugiej jego ojczyzny jest treścią tej publikacji. […]