Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska

„Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska”, Związek Literatów na Mazowszu, Ciechanów 2010

Od Autorki

Książka wypełnia istotną lukę o mało znanych związkach Marii Konopnickiej z Ziemią Ciechanowską. Ta znana poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci, publicystka, tłumaczka, działaczka narodowa, bojowniczka o prawa kobiet, o ziemie piastowskie i o dzieci Wrześni, autorka słynnej „Roty”, urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, a zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie. Społecznie zaangażowana, wiele podróżująca, wszędzie gorąca patriotka, bywała także w latach 1904-1909 na Ziemi Ciechanowskiej.

Odwiedzała syna Jana Konopnickiego (1868-1930), który w 1903 roku osiedlił się w Ciechanowie, prowadził dzierżawiony od Ordynacji Krasińskich młyn parowy na Łydyni, był w latach 1905-1921 właścicielem majątku Przedwojewo, a także hojnym mecenasem kultury i aktywnym działaczem gospodarczym.

Książka pokazuje silne więzi poetki z rodziną (w Ciechanowie miała jedyne wnuki, była na pogrzebie męża), opisuje też jak poetka pomagała ciechanowskiej biedocie, troszczyła się o oświatę i kulturę, współpracowała z Aleksandrem Świętochowskim, hr. Adamem Krasińskim, dr. Franciszkiem Rajkowskim i innymi pozytywistami Ziemi Ciechanowskiej. „Pieśniarka ludu polskiego” jest do dziś patronką kultury miasta, w 1907 roku napisała wiersz „Na otwarcie Domu Ludowego w Ciechanowie”, którego tradycje kontynuuje obecnie Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej.

Dziś poetkę przypominają dwa pomniki usytuowane przy głównych trasach miasta, noszące jej imię centrum kultury, park, skwer w samym sercu Ciechanowa, jedna z ulic, kilka szkół oraz nieśmiertelna i wciąż śpiewana „Rota”.

Serdeczne związki Marii Konopnickiej z Ziemią Ciechanowską utrwaliły w 2010 roku, w 100-lecie Jej śmierci, wspólną pamiątkową tablicą – Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Związek Literatów na Mazowszu.