Nie odpłyną rzeki snu

„Nie odpłyną rzeki snu…”, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1998

Zbigniew Irzyk, krytyk literacki, Warszawa:

– Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem oryginalny tom reportaży literackich Teresy Kaczorowskiej omawiający ważne zdarzenia w regionie, cenne inicjatywy kulturowe; prezentujący sylwetki ludzi związanych z ziemią ciechanowską – zawsze tak obfitą w talenty i osoby znane ze swojego społecznikostwa oraz patriotyzmu lokalnego. (…).

Reportaże te są nie tylko ważną pozycją obrazującą bogaty dorobek kulturowy całego obszaru leżącego nad Łydynią, ale również znaczącym dokumentem literackim przeobrażeń społecznych i obyczajowych dokonujących się współcześnie w Polsce. Myślę, że reportaże Teresy Kaczorowskiej, z uwagi na ich rangę artystyczną i prezentowaną tematykę, są dużej miary wydarzeniem w dziedzinie literatury faktu w skali ogólnokrajowej.