List Norwida do Mickiewicza

List Norwida do Mickiewicza

błagam cię
upraszam cię
racz mi przyjść z pomocą

znalazłem się w społeczeństwie
najzupełniej mi przeciwnym
ze wszech miar innym i obcym

podeprzeć się tu nie mogę
nawet o kamienie
bo są zbyt młode

A Tyś Panie Mickiewicz
mądrością wielki
sławny ustosunkowany
dlaczego nawet chwili
nie oddasz mojej samotności

w sieroctwie moim tutaj
podporą jest mi tylko ON jedyny
który korzeniem wszelkiej prawdy jest
i był i będzie

JEGO też błagam
aby pomógł mi opuścić
tę ziemię bez historycznej przeszłości

bom tu więcej niż samotny
więcej niż chory
bom stargany zupełnie