Miastu bez zadośćuczynienia

Miastu bez zadośćuczynienia

dopiero Ich wnukowie
mogli zapalić znicz bohaterom
holocaustu stołecznego miasta
głośno i z dumą
w duchu tamtego sierpnia

i podobnie jak Oni wtedy
młodzi w szarych mundurkach
dusili się w kanałach
aby wykrzyczeć całą prawdę
miasta powstałego z popiołów

dopiero Ich wnukowie
mogli ogłosić światu tamto ludobójstwo
walkę nie tylko o swoje miasto
ale o przyszłość Europy
która nie chciała żadnego z dwóch katów

dopiero Ich wnukowie
doczekali że kopiec grobowy
stał się grobem zmartwychwstania
pokonanych
a niezwyciężonych

w mieście bez zadośćuczynienia…

Warszawa, 1 sierpnia 2004