„Mieczysław Haiman, Herodot Polonii poetą. Wiersze wybrane

„Mieczysław Haiman, Herodot Polonii poetą. Wiersze wybrane”, Teresa Kaczorowska: Wybór, układ, wstęp i zarys poetyckiej biografii (Wydawnictwo PWP „Gryf”, Ciechanów 2005

Mieczysław Haiman (1888-1949) – z pochodzenia Polak i Niemiec, z wyboru Amerykanin. Urodzony na Ziemi Lwowskiej, okupowanej pod zaborem Austrii. Przyjaciel ks. Aleksandra Syskiego, gen. Józefa Hallera oraz pianisty i premiera II RP Ignacego Jana Paderewskiego. W jednej osobie marynarz i podróżnik, polsko-amerykański Sokół, poeta i dziennikarz, pisarz i pierwszy historyk polonijny, bibliotekarz, archiwista i twórca jedynego do dziś Muzeum Polskiego w Ameryce.

Choć należy do postaci najbardziej zasłużonych dla Polonii Stanów Zjednoczonych i dla Polski, gdyż odkrywał wspólną przeszłość i budował mosty łączące obydwa kraje – dziś odchodzi w zupełne zapomnienie.

Gdyby nie upadł komunizm, Teresa Kaczorowska nie pojechałaby z Polski do USA, nie dostałaby stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2003), a potem Ministerstwa Kultury RP (2005) i nie odkryłaby tego niezwykłego człowieka, laureata, m.in. Polonii Restituta (1932) i Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury (1935). Dzięki penetracji archiwów i bibliotek pisarka przygotowuje pierwszą monografię Mieczysława Haimana, opartą na źródłach polskich i amerykańskich. Na razie przybliża nam go jako poetę, na tle młodzieńczej, odkrywanej dopiero dziś, nietuzinkowej biografii.

Jest to pierwszy zbiór wierszy „Nie-Tersytesa”, wyszukanych w polonijnej prasie, różnych antologiach i pamiętnikach. Pierwszy kustosz zawsze o nim marzył, stąd niech będzie to hołd dla Mieczysława Haiman, w 70-lecie jego „najbardziej ukochanego dziecka”, czyli Muzeum Polskiego w Ameryce (The Polish Museum of America).