Modlitwa za syna

Modlitwa za syna

Panie daj mu niezależność
do której jest tak stworzony
ale i stałość i pokorę
też jemu niezbędne

i dopomóż mu zbudować dom
w przestrzeni wyśnionej
zdobionej kolorami bażantów
i śpiewem ptaków z kwiatu jabłoni

niechaj słońce budzi się zawsze w jego oknach
niechaj niebo wchodzi przez drzwi szeroko gościnne
a światło księżyca niech oświetla miłość
do najbliższych i ziemi ojczystej

niechaj w domu jego nie zabraknie chleba i wina
a ten z własnego pieca niech najdłużej smakuje
niech będą w domu kochane osoby
oraz miejsce i dla Ciebie Panie

abyś mógł prowadzić mojego syna
do światła i prawd wiecznych
abyś oszczędzał mu ciemności
a hojny był w najjaśniejsze gwiazdy

wtedy marzenia piękne jak motyle
uniosą go na szczyty
i rozpozna on klucze życia
nawet w środku nocy…

2011