„O Laur Opina”, Związek Literatów na Mazowszu, PCKiSz, Ciechanów 2018

„O Laur Opina”, Związek Literatów na Mazowszu, PCKiSz, Ciechanów 2018

Wiersze nagrodzone w dziesięciu edycjach w latach 2009-2018

Redakcja:
dr Teresa Kaczorowska

Wydawcy:
Związek Literatów na Mazowszu
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze